Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Suid-Afrika’


This is precious. This male person pretends to speak a foreign language and the lady doesn’t understand him. She keeps on trying to figure out what he wants. So she asks him to speak Afrikaans – or… okay, I won’t repeat her words at the end… Afrikaans speaking people will really love this video. In South Africa, there’s more than 6 million people speaking Afrikaans – and they are from difference races. 

Read Full Post »

Die Beiteltjie
Ek kry ’n klein klein beiteltjie,
ek tik hom en hy klink;
toe slyp ek en ek slyp hom
totdat hy klink en blink.
Ek sit ’n klippie op ’n rots:
– mens moet jou vergewis:
’n beitel moet kan klip breek
as hy ’n beitel is –
ek slaat hom met my beiteltjie
en dié was sterk genoeg:
daar spring die klippie stukkend
so skoon soos langs ’n voeg:
toe, onder my tien vingers bars
die grys rots middeldeur
en langs my voete voel ek
die sagte aarde skeur,
die donker naat loop deur my land
en kloof hom wortel toe –
só moet ’n beitel slaan
wat beitel is, of hoé?
Dan, met twee goue afgronde
val die planeet aan twee
en oor die kranse, kokend,
verdwyn die vlak groen see
…from the day I see the night
far beyond opening up
within a crack that from my chisel
runs through to the stars
en op die dag sien ek die nag
daar anderkant gaan oop
met ’n bars wat van my beitel af
dwarsdeur die sterre loop
Klik die link vir NP van Wyk Louw huldeblyk-dokument.

Van Wyk Louw – one of the most distinguised Afrikaans poets– I agree with Breyten Breytenbach. ‘The chisel, a metaphor for the poetic word – splits a stone, then the rock under the stone, then the earth beneath the rock, then the poet’s country, then the planet, until… 

…from the day I see the night
far beyond opening up
within a crack that from my chisel
runs through to the stars [Breytenbach]

Lees HIER ‘n breedvoerige verduidelik oor Die Beiteltjie op Oulitnet.

‘n Pragtige gedig – In die dokument verskyn heelwat feite en inligting oor van Wyk Louw. Ek het ook Cecile Cilliers se artikel raakgelees op die internet en kan met haar  en van Wyk Louw saamstem met: ‘n Donker naat loop deur my land. 

b85f486352d8411f8c8d6afb2762989f

Verward deur die donker naat van ons geweld

2013-02-18 22:52

Cecile Cilliers

Die donker naat loop deur my land / en kloof hom wortel toe – Dít is die eerste twee versreëls van die vierde strofe van N.P. van Wyk Louw se “Die Beiteltjie”, waarskynlik een van die bekendste gedigte in die Afrikaanse letterkunde. Dit word vertel, of miskien het hy dit self in Rondom eie werk vertel, dat die gedig volledig een Kaapse oggend na hom gekom het. Hy was te voet op pad universiteit toe, toe die woorde plotseling in sy kop verskyn. Agter sy lessenaar het hy dit heel en in sy geheel neergeskryf.

Die eenvoud van die gedig ten spyt, laat hy hom nie maklik verklaar nie. Die beiteltjie dui glo op die woord en die mag van taal – meer as wat dit vir die swaard moontlik is, kan dit wêrelde verander. Maar die gevare wat taal inhou, bly nie uit nie.

Daardie versreël, die eerste reël van die rubriek, bly die hele week in my kop dreun: die donker naat loop deur my land…

Ek raak stram om te lag, staan verward, verneder en gedeprimeer deur die donker naat van geweld wat deur my land loop, en wat besig is om gesinne, families, gemeenskappe, uit mekaar te ruk. Is dít wat van ons geword het?

Amalie bel uit Amerika: Mamma, wat gaan aan? Op elke voorblad, The New York Times, The Philadelphia Inquirer, USA TODAY, word die gewelddadigheid van Suid-Afrika uitgebasuin.

In 1994 nog die liefling van die wêreld, 20 jaar later opnuut die muishond. Natuurlik is daar ’n yslike hap leedvermaak. Net soos ons leedvermakerig vertel het van die bloeddorstige skietery in die VSA, van die verskrikking van die busverkragting in Indië.

Maar met of sonder die veroordelende woorde van die buitelandse verslaggewers – tot van Fidji het hulle glo gekom – het dit tyd geword dat ons lank en eerlik en ondersoekend na onsself en na ons gemeenskappe kyk. Sonder die gewone skindernuus. Want elkeen het ’n eiertjie te lê, ’n stuiwer in die armbeurs te gooi, of dit nou die dood  an Anene of van Reeva is, ons práát daaroor. Ons praat ja, blý praat, maar wat dóén ons?

Hoeveel sulke berigte, hoeveel sulke stories kan ’n volk se psige verduur voordat dit gewoon aan die werklikheid onttrek? Of erger nog, mettertyd alles gewoond word, hoe grusaam ook al? Is ons dan nie bereid om verantwoordelikheid vir ons land te aanvaar nie?

Tydens die apartheidsjare is daar groepe gevorm – Vroue vir Vrede, Kontak, Black Sash, Vroue vir Geregtigheid – wat daadwerklik vir ’n nuwe, beter Suid-Afrika gewerk het. Moet dit nie maar weer gebeur nie? Kán dit weer gebeur?

Soms vrees ek geweld het in ons bloed kom sit, eie geword aan ons mense en ons land. En dit kloof hom wortel toe.

In die wit nag bid ek saam met Dawid: Laat my weer blydskap en vreugde belewe…

beeld.com/Rubrieke/CecileCilliers/Verward-deur-die-donker-naat-van-ons-geweld-20130218

Hier is ‘n Engelse vertaling deur Uys Krige en Jack
Cope van “Die Beiteltjie.”

         THE LITTLE CHISEL

Here in my hands a small cold-chisel,
I tap it and it rings;
and I hone it and I stone it
until its bright edge sings.

I prop a pebble on a rock;
 –  you’ve got to get this clear:
a chisel that’s a real cold-chisel
can crack a boulder sheer –

I slam it with my chisel edge,
its toughness is a gift:
straight the pebble flies apart
as clean as on a rift:

next, under my ten fingers split,
the granite rock divides,
below my feet I start to feel
the softened earth subside,

and dark the seam runs through my land
and cleaves it to the core –
so a chisel cuts that truly is
a chisel, or what’s it for?

Then with two gold-red chasms
the planet falls in two
and down the rockfalls boiling,
drains the ocean flat and blue

and in the day I see the night
below me open far
with a crack that from my chisel blow
runs to the furthest star

Read Full Post »

Femme à Côté d’un Échiquier, by Henry Matisse -[credit:chessbase]

Images: http://www.pbase.com/arnomeintjes/drakensberg

Missing ‘The Berg‘ today! Wish for a mountain – a proper mountain – to climb.

Read Full Post »

This entry is more about a new Afrikaans song by Steve Hofmeyr – he sings in English too, and if you like the voice of Neil Diamond, then you will surely like his music too. Anyway, this new Afrikaans song is a protest song and I was reading on the link, in this post, about protest songs. Afrikaans is a young language and since the start Afrikaans struggled to survive. The British settled in South Africa in 1820 and then after the South African-British War – Boer War – Afrikaans was also ‘banned’. In primary schools, if you dared to speak your mother tongue [Afrikaans], you got a board around your neck stated ‘Donkey’ on it. At the moment, Afrikaners [not Africans] again, have to fight to survive. Not just to survive as a human race, but also the language as such. Farmers get murdered on a weekly basis [don’t forget the murders in the towns and cities too.] The world is IGNORANT!
Goethe said, “There is nothing more frightening than active ignorance.”
I’ve found the lyrics to the song and also some English words to it [to part of it], but you will get the ‘message’. ‘Apartheid’ was nothing comparing to what happens now in our beautiful country. And if you really think you know everything about Apartheid, then I think you know just a tiny drop in the ocean of what it really was. Being in the UK now for long enough to know what they ‘know’ about ‘Apartheid’, is enough to tell me that they believed anything that was dished up to them as ‘Apartheid’. We all know what the ANC tried to achieve with their ‘campaigns’ and with a world full of narrow-minded people, they achieved what they wanted  including the toi-toi on Trafalgar Square in the 1980’s and their sad sing-songs in America.  Also, I think some of us know WHY things happened as it happened – like the Zimbabwean-ordeal – and it is just a matter of ‘time’ and South Africa will be there  too – then those ‘waiting’ will ‘close in’.[and I’m not referring here to ‘those’ as the Afrikaners]. During the Boer War the British found it hard to win the war… we are a nation made up from different nations. We will fight and stand up again. Ex Unitate Vires= Unity is Strength

Read more about us here:

THE BOER NATIONS

Take a community of Dutchmen of the type of those who defended
themselves for fifty years against all the power of Spain at a time
when Spain was the greatest power in the world. Intermix with them a
strain of those inflexible French Huguenots who gave up home and
fortune and left their country for ever at the time of the revocation
of the Edict of Nantes. The product must obviously be one of the most
rugged, virile, unconquerable races ever seen upon earth.  Take this
formidable people and train them for seven generations in constant
warfare against savage men and ferocious beasts, in circumstances
under which no weakling could survive, place them so that they acquire
exceptional skill with weapons and in horsemanship, give them a
country which is eminently suited to the tactics of the huntsman, the
marksman, and the rider.  Then, finally, put a finer temper upon their
military qualities by a dour fatalistic Old Testament religion and an
ardent and consuming patriotism.  Combine all these qualities and all
these impulses in one individual, and you have the modern Boer — the
most formidable antagonist who ever crossed the path of Imperial
Britain.  Our military history has largely consisted in our conflicts
with France, but Napoleon and all his veterans have never treated us
so roughly as these hard-bitten farmers with their ancient theology
and their inconveniently modern rifles. —Arthur Conan Doyle

Click THIS link to read the entire article by Arthur Conan Doyle.

Arthur Conan Doyle (1859-1930), Scottish author and creator of the oft-quoted detective-hero Sherlock Holmes wrote The Adventures of Sherlock Holmes (1891)

On THIS LINK link, – on my blog – I said in 2007 that I hope we as a nation will – again – rise and stand together one day. Eventhough we are scattered all over the planet at the moment, I do look forward to that day when things will ‘come together’ for all of us.

What is protest music? In April 1966, Bob Dylan arrived in Stockholm as part of his controversial “electric” world tour, and a local interviewer asked him why he was no longer writing and performing protest songs. Dylan, irritated and more than a little out of it, objected to the question’s premise and called one of his new rock ’n’ roll compositions the very height of protest music: “Very, very protesty. And, uh, one of the protestiest of all things I ever protested against in my protest years.”

Please click HERE to read the entire article.

Ons Sal Dit Orleef

Ons sal dit oorleef – Steve Hofmeyr
“Daar’s ‘n land en ‘n volk in een taal gedoop
Met gebede en buskruit en bloed gekoop
Wat weer en weer van sy knie af moet streef
Ons sal dit oorleef…

Uit die kake van oormag deur die vuur op ons werf
Staan die engele by ons vroue en die kinders wat sterf
Elke grafsteen een standbeeld vir die wat bly leef
Ons sal dit oorleef…

My hart klop toktokkie waar hy breek vir my volk
Voor die kakie kanon of die k****r se dolk
Dit maak nie meer saak nie waar ons ons begeef
Ons sal dit oorleef…

Ek lig my oë tot die berge op
Waar sal my hulp tog vandaan kan kom
Ag my God jou woorde lê deur my geweef
Ons sal dit oorleef…

Ek staan vandag op jou plaas ou vriend
Daar hang stof oor die stilte sovêr ek kan sien
Maar die geeste van gister sal more herleef
Ons sal dit oorleef

Some of the words in English.

My heart beats toktokkie where it breaks for my people
against the English (Khaki) canons or the Kaffir’s dagger
It matters none where we now are heading
We will survive this ordeal …

I raise my eyes to the mountains
ask where will my help arrive from?
Oh my Lord your words are woven within me…
We will survive this ordeal…
English lyrics: whatishappeninginsouthafrica.blogspot

Conversation between Theodore A… and Steve on Twitter [you might want to click the image for a clear view]

Read Full Post »

Well, we all knew this was coming, but not when…with a government like our government, anyone, even someone with a  low IQ, could expect it. You don’t have to be a bright spark to ‘read between the lines’.

London – South Africa is flawed and set to “blow up” within the next 15 years with more serious consequences than Libya, says Toscafund, one of the UK’s most high-profile hedge funds.

It tips commodity-rich Russia and Australia to benefit.

Chief economist and partner Savvas Savouri, who has been researching South Africa’s economy, cites emigration of professional workers and what he sees as a “lack of centralised leadership” when it comes to dealing with problems such as the Aids epidemic.

“It’s socially, politically and demographically flawed. It will malfunction within 15 years. It will go the way of MENA (the Middle East and North Africa) but the blow-up will be much more serious,” Savouri told Reuters in an interview this week.

“Professional whites and blacks are leaving in hordes – the human capital is decaying,” he said.

Savouri’s comments come as Libyan ruler Muammar Gaddafi struggles to contain a two-week-old popular uprising in the world’s 12th-largest oil exporter, which has helped push brent crude above $115 a barrel.

The unrest across North Africa and the Middle East has also seen the ousting of Egyptian leader Hosni Mubarak and Tunisian leader Zine al-Abidine Ben Ali, as well as protests in Bahrain and Saudi Arabia.

Savouri said a “malfunction” in South Africa, which is the world’s biggest producer of platinum and a major producer of palladium alongside Russia, would push commodity prices higher, benefiting rival commodity-rich countries.

“Clearly Russia and Australia will win out. The surge in commodity prices will benefit them,” he said.

Savouri, who is known for being outspoken in his predictions, said in January that the financial services industry was practically “lawless”.
Link/Source
http://www.fin24.com/Economy/Hedge-fund-warns-of-SA-blow-up-20110304

Read Full Post »

It is time to enter for the South African Open 2010. Click the image for the Official website of the organisers: Ramlodi. The link is also on my blog’s side bar. Last year we had 3 GM’s to play in this tournament online from different continents and it was the first Fide tournament to be played online. You can visit the official website or follow some of the links here. Games/photos will be followed and blogged here as results will become available during the tournament.
Please click
here for the ONLINE entry form. [Links will open in a new window] NON-Citizens of South Africa: Click click here to pay via PayPal or visit the Official site for the same link.
 


The Venue: Tswane University of Technology [Pretoria]

Venue: Inside [Theunis Bester Hall] – see more pics on the Official site.


Schedule SA Open 2010 or click on this PDF-link to download the schedule.
SA Open 2010 Schedule in PDF

History of the South Africa Chess Open Championships
The Cape Town Chess Club is the oldest chess club in the country, boasting an un-interruped existence since its foundation in 1885! However, it is almost certainly not the first club that was formed. Besides the reference above to a club which met in Cape Town in 1847, the Grahamstown Journal of 29 December 1969 reports the result of a match of three games played by correspondence that year between Amateur Chess Club of Port Elizabeth and the Grahamstown Chess Club. Grahamstown won all three games.
The 1st SA Championship, Cape Town 1892
At the Cape Town Chess Club’s 7th Annual General Meeting in March 1892, J.H. Clark, one of the club’s most prominent member introduced a proposal that a general chess tournament, open to all chess players in South Africa, be held in Cape Town under the auspices of the Cape Town Chess
Club. This proposal was received with enthusiasm and the club set about organising the tournament. The Metropolitan Hall in Burg Street was the venue. The tournament was opened by the club’s President, the Bishop of Cape Town, and others on the platform were General Cameron, officer commanding the local British forces. Prize money offered amounted to £25. The rate of play was 25 moves per hour, with sessions of four hours duration, but few games lasted that long. Eleven players were accepted for the Championship proper and ten played in the Minor tournament, both being round-robins. The tournament was to last six days, during which the contestants had to play 10 games. This heavy schedule was quite acceptable to all, it seems. Rivett and Roberts each scored 9½ out of 10. They then contested two games to break the tie, the first beginning at 4pm on the sixth day of the tournament. Roberts won this and at 7:30pm that same day the second game commenced. Rivett was successful so the title was shared.

The 2nd SA Championship, Cape Town 1897
After a lapse of five years the Cape Town Chess Club again took the initiative and staged the second SA Championship in 1897. The committee has budgeted for a total expenditure of £200 and it is noteworthy that the full amount was subscribed by donors, among whom was President Steyn of Orange Free State, who gave £5. The Prizes in the Championship were £30, £20, £10 and £5, with a further £10 for consolation prizes. For the Minor tournament, which attracted a field of 11, £25 was
allocated for prizes. The tournament was in fact a triumph for the Cape Town players, for after Roberts came Cameron
with 9 points and then another club representative Friedman was tied with Kummel for third and fourth placings, each scoring 8½.
The 3rd SA Championship, Durban 1899
The 4th SA Championship, Johannesburg 1903
The 5th SA Championship, Cape Town 1906

Source: Ramlodi.co.za

Read Full Post »


When we moved to the UK in 2001, Internet Banking was a no-no in the country…whereas in South Africa, we used to have Internet Banking for a few years at the time, you could even pay your bills online. When we wanted to pay online for horse-riding lessons, the lady at the stalls were looking at us like are you talking double dutch? – when we asked to pay her online. She thought we knew something she didn’t know. I was even in email-touch with one of the banking staff at my branch in Pretoria, whilst here in the UK, at the time, you couldn’t even contact the bank via email. One of the banks in SouthAfrica [for a few years now] do send you a text the minute when someone logs on to your account, even if it is you yourself!

…more…the first South African electric car, the Joule, which was showcased in Paris in 2008.

Joule – image: cdn.24

The Joule’s interior and exterior was styled by South African-born former Jaguar designer, Keith Helfet, who was responsible for iconic Jag designs like the XJ220, the XK180 and the F-Type.
The Joule’s chassis accommodates two large-cell lithium ion battery packs, which use similar chemistry to that used in mobile phones and laptop computers. The five-seater passenger vehicle can be plugged in at home, with a normal 220 volt outlet, and the 300km battery pack will charge in approximately seven hours. Joule will be sold in all major South African centres towards the end of 2010 with sales and exports to the international market will follow shortly after the South African launch.
DID YOU also KNOW:
The world’s first automatic pool cleaning unit, the Kreepy Krauly, was invented by South African Ferdinand Chauvier in 1974.

Ferdinand Chauvier – image:mieliestronk
In 1978 South Africa’s premier ticketing agent, Computicket, became the world’s first computerised ticketing system ever to be invented.
Source:london.thesouthafrican.com

A dolos is an unusually shaped concrete block used to protect harbor walls from the force of the sea by dissipating, rather than blocking the energy of the waves. First installed in East London Harbor, dolosse are now used all over the world. The revolutionary sea buffer got it’s name when it’s designer Aubrey Kruger’s father Joe was asked to make a wooden model of the object. When it was completed he observed “wat speel julle met die dolos?” “dolos” is the Afrikaans word for the knuckle joint in an animal’s leg. With that, the dolos was baptized.

 Pratley’s Putty
Originally invented by Krugersdorp engineer, George Pratley in 1948, to hold components in an electrical box. This hybrid epoxy urethane adhesive was used by NASA in 1969 to hold parts of the Apollo XI mission’s Eagle landing craft together. To prove the reliability of his glue, Mr Pratley used a blob of it to suspend a 13-ton bulldozer over his son’s head. Pratley died in 1983 and today the company is run by his son. The bulldozer is still suspended in the foyer of Pratley’s Krugersdorp offices.
The South African physicist, Allan Cormack, won in 1979 the Nobel Prize with Godfrey Hounsfield from EMI Laboratories for the invention of the Computed Axiale Tomography (CAT) scan.

Allan Cormack -image: Nobel Prizes.com


Trevor Rabin – image: trevorrabin.net

If you don’t know about Trevor Rabin and his great compositions and film rewards for music he composed for films like ….Deep Blue Sea, Armageddon, etc. …then you need to click HERE to read more and HERE to listen to some of his music. Trevor was a bandmember of  the South African band, Rabbit.

 

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

On THIS LINK you can watch some short clips about Cape Town but also take a virtual tour! This link is worth visiting.

Do yourself a favour and take a look at Etienne’s Flickr photos  – even if you are from the US or the UK you will find pics you will appreciate. On this image you can see the cable car on Table Mountain being inspected – 1977. He has pictures that cover a variety of topics and you will surely find something to your taste. This next pic is Adderley Street – Cape Town  – 1960.

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

Cape Town – with its surrounding beaches – is the place to go – for many tourists. If you haven’t been to South Africa, everybody will encourage you to go to Cape Town first.  There are various reasons why people will tell you to go to CT first. Of course I will suggest it too, as it is a touristy city, lots of activities for tourists, beautiful historical sites to visit, beautiful views and Table Mountain to enjoy on a picnic outing. – My next stop for anyone that’s been to South Africa before, will of course be my favourite: The Drakensberg Mountains! There are various hotels in the Mountain range and the most beautiful spots for anyone that loves hiking. Back to Bloubergstrand. If you search Bloubergstrand, you will find the most beautiful pictures, some of which you can see in this entry. Laurika Rauch sings the song  Op Blouberg se Strand, but this time I have the song as sung by Juanita du Plessis. I’ve roughly translated the song for English readers. This song describes some of the activities at Bloubergstrand. I’ve also found a very interesting piece of reading about Bloubergstrand. Do enjoy it.

If you’re in Cape Town and desperate to play chess, do visit the Goodwood Chess club…see their website for a map and details. They exist since 1963.

http://goodwoodchess.tripod.com/

http://goodwoodchess.blogspot.com/

 Organised club league chess is over 100 years old in Cape Town. Cape Town chess club, the oldest in South Africa (founded in 1885) together with Woodstock, Tokai and the YMCA club formed a union of clubs in 1907.

At Bloubergstrand

The waves know where the billows break
They think they’re free
The clouds drift in the sky
but they must ride the winds
It’s early in the day, at Bloubergstrand
The wind will be blowing, the sun will be burning
But it’s cool after the long night
and we greet the day

Choir

Good morning my sunshine
Good morning my child
Let’s jog alongside the beach
Let’s ride the wind
The sun will scorch us
and the rays will burn
But it’s early in the day
At Bloubergstrand

There are lime-washed houses
and old Table Mountain
There are anglers with rod and hat
pestering fish from early on
Daddy says: my child, we must find black mussels
we love the sea, I love my child
Yes, it’s cool after the long night
and we greet the day

Choir

Good morning my sunshine
Good morning my child
Let’s jog alongside the beach
Let’s ride the wind
The sun will scorch us
and the rays will burn
But it’s early in the day
At Bloubergstrand (2x)

Image: New York Times

Op Blouberg se strand


DIE GOLWE WEET WAAR BREEK DIE BRANDERS –
HULLE DINK HULLE’S VRY
DIE WOLKE WENTEL IN DIE HEMEL MAAR
OP DIE WINDE MOET HUL RY
DIS VROEG IN DIE DAG, OP BLOUBERG SE STRAND
DIE WIND GAAN NOG WAAI, DIE SON GAAN NOG BRAND
MAAR DIS KOEL NA DIE LANG NAG
EN ONS GROET DIE DAG
KOOR:
GOEIE MÔRE MY SONSKYN
GOEIE MÔRE MY KIND
KOM ONS DRAF LANGS DIE STRAND
KOM ONS RY OP DIE WIND
DIE SAND SAL ONS SKROEI
EN DIE STRALE SAL BRAND
MAAR DIS VROEG IN DIE DAG
OP BLOUBERG SE STRAND

DAAR IS WITGEKALKTE HUISE
EN OU TAFELBERG
DAAR IS HENGELAARS MET STOK EN HOED
WAT VROEG VISSE TERG
MY PA, SÊ MY KIND, ONS MOET SWART MOSSELS VIND
ONS IS LIEF VIR DIE SEE, EK IS LIEF VIR MY KIND
JA DIS KOEL NA DIE LANG NAG
EN ONS GROET DIE DAG

KOOR ( X2)

Its pristine beaches and modest lime-washed historic fisherman’s houses have been immortalised in song. Its spectacular, classic view of Table Mountain across Table Bay has been captured on countless photographs, postcards and brochures, which are used to lure tourists to nearby Cape Town.

Yet Bloubergstrand (which is Afrikaans for ‘blue mountain beach’) itself has always had much to offer those willing to make the approximately 25 kilometre journey north of the Mother City to pay it a visit and linger for longer than the amount of time it requires to take a snapshot of the mountain.

Incidentally, one would be forgiven to assume that Bloubergstrand’s name comes from that world famous postcard view of Table Mountain, but one would be quite mistaken. The suburb is actually named after Blouberg, a hill located not too far inland from the coast.

The consistent summer winds sweeping across the bay stirs up the waves, making Bloubergstrand a watersport heaven. In fact, Big Bay – home to the annual, recently held Oxbbow Big Bay Classic windsurfing championship event – is arguably the premier windsurfing and kiteboarding spot in the world.

Strollers and shell collectors can be seen meandering up the wild stretch of Milnerton Beach which lies between the city and Bloubergstrand.

But Blouberg’s beaches and ground are blood-soaked. History buffs will be intrigued to know that a small but significant battle was fought here in1806. It was called the Battle of Blaauwberg and it established British rule in South Africa.

During that time, the Cape Colony belonged to the French controlled Netherlands (then called the Batavian Republic). But the sea route around the Cape was important to the British, so in order to prevent that from also coming under French control, they decided to seize the colony. A British fleet was despatched to the Cape in July 1805 to forestall the French troopships sent by Napoleon to reinforce the Cape garrison.

At the time, the colony was governed by Lt Gen Jan Willem Janssens (Blaauwberg House is located in Gen Janssens Str). He was also commander-in-chief of the colony’s military forces. The forces were small and of poor quality and backed up by local militia units.

The first British warship reached the Cape on Christmas Eve 1805, marking its arrival by promptly attacking two supply ships off the Cape Peninsula. When the main fleet sailed into Table Bay on 4 January 1806, Janssens mobilised his garrison, declared martial law and called up the militia.

Two British infantry brigades, under the command of Lt Gen Sir David Baird, landed at Melkbosstrand on 6 and 7 January 1806. Janssens moved his forces to intercept them with the intent of attacking them right there on the beach and then to withdraw to the interior where he had hoped to hold out until the French troopships arrived. He knew that victory against the stronger and bigger British forces wasn’t possible, but he thought the honour of his fatherland demanded a fight.

However, on 8 January 1806, Baird’s brigades reached the slopes of the Blaauwberg mountain before Janssens and his troops did. Janssens halted and ordered his men to form a line across the veld.

The battle began at sunrise. At the onset, Janssens had 2 049 troops. They were far outnumbered by Baird and his 5 399 men. At the end of the battle, Janssens had lost 353 in casualties and desertion. Baird had 212 casualties.

Following the battle, Janssens and his remaining men moved inland to Elandskloof in the Hottentots-Holland mountains.

The British forces reached the outskirts of Cape Town on 9 January. To protect the town and its civilian population from attack, the commandant of Cape Town, Lieutenant-Colonel Hieronymus Casimir von Prophalow sent out a white flag. He handed over the outer fortifications to Baird, and terms of surrender were negotiated later in the day.

However, Janssens, who was still the Batavian Governor of the Cape, still refused to surrender himself and his remaining troops. He was still sticking to his original plan to hold out as long as he could in the hope that the French troopships for which he had been waiting so long for would still arrive and save him.

Eventually, on 18 January, he finally agreed to capitulate. The terms of the capitulation were reasonably favourable towards the Batavian soldiers and citizens of the Cape. In March 1806, Janssens, along with other Batavian officials and troops, were sent back to the Netherlands.

The British forces occupied the Cape until 13 August 1814, when the Netherlands ceded the colony to Britian as a permanent possession. It remained a British colony until it was incorporated into the Union of South Africa on 31 May 1910.

Much to our relief, the only battles taking place in Blouberg these days are the ones between the windsurfers, kiteboarders and other athletes.

Source:www.malatabeach.co.za/Info.html

Read Full Post »

Gawie Cronje

An old school – An undiscovered gem: Gawie Cronje, South African landscape artist who lived in the Eastern Cape

I’m a big art lover and have blogged before some of our very best artists like Pierneef and Walter Battis, the creator of Fook Island, Bettie Cilliers-Barnard and Tretchikoff to name only a few. I must admit that until now, Gawie Cronje was really unknown to me. I found today babobski’s blog and was quite surprised to discover this piece of brilliant art.

The Brett Kebble art collection went on auction last week and raised R 54 million. Some artists’ paintings received record prices, which is quite amazing in this economic climate.

Yet, art experts have been saying for at least five years now that South African art is a good investment and should form part of a diversified portfolio.

Many people, when hearing about art and oil paintings tend to think about Van Gogh and Van Rijn. However, there are secondary art markets around the world and South Africa has a flourishing art market as well.

 Kebble’s collection included the big names in South African art. J.H. Pierneef, Alexis Preller, Irma Stern, Nita Spilhaus, Maud Sumner, Vladimir G. Tretchikoff, Jan Volschenk and Pieter Wenning were just some of the names Kebble had collected.

 One of the Irma Stern painting sold for R 5 013 000 at the auction, held in Johannesburg.

 His Pierneef sold for R 267 000 and a Jan Volschenk achieved a world record price of R 668 000.

 Not all of us have the resources of a Brett Kebble so how does one go about collecting art?

What could you buy with R 1 000 000?

 A good JH Pierneef or an Irma Stern if you lucky.

 What could I buy with R 100 000?

 Keep your eyes open for an Adriaan Boshoff or an Errol Boyley.  Boshoff is regarded as the finest South Afirican impressionist artist and a small Boshoff painting will cost around R 30 000 – R 35 000 at least.

Errol Boyely died in 2007 and his paintings are in demand.  The prices of his paintings seem to have settled down but will pick up again once the economy turns.

 What could I buy for R 10 000?

Click on the link for more reading and beautiful art on babobski’s blog.

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

SA mosaic

You can click on this mosaic for a larger view.

English readers: This poem in this entry is about South Africa. I dedicated the 14th August 2008 to Afrikaans, the language I love and my mother tongue. This is, in our history, used to be an important day as we celebrated Afrikaans as our language. Afrikaans was forbidden to use by Afrikaans speaking people in the Cape when the English occupied the Cape. A sign/tag was placed around children’s necks in schools saying, “donkey”, if they had dared to speak Afrikaans.

On 14th August 1875 the GRA was founded. Their task was to promote Afrikaans. They also requested – on the 24th August 1878 – for the Bible to be translated into Afrikaans.

In this poem I refer to some places and nature.  On the link of my 2008-entry, you can see the Afrikaans Language Monument. Good news for Afrikaans too: WordPress and Facebook have gone Afrikaans! If you choose Afrikaans as your language in the settings in WordPress, you will find most terms on your dashboard in Afrikaans. 

Hoogenhout, a famous South African poet, said the following after Afrikaans was forbidden in schools in the early 1920s.

“English! English! All is English! What you see and hear

In our schools, in our churches, our Mother tongue is killed”

Was dit Hoogenhout wat in ‘n gedig gesê het:

“Engels! Engels! Alles Engels! Engels wat jy sien en hoor;
In ons skole, in ons kerke, word ons moedertaal vermoor.
Ag, hoe word ons volk verbaster, daartoe werk ons leraars saam.
Hollands nog in seek’re skole: is bedrog, ‘n blote naam!
Wie hom nie laat anglisere, word geskolde en gesmaad.
Tot in Vrystaat en Transvaal al, oweral dieselfde kwaad.
‘Dis vooruitgang’, roep die skreeuwers, ‘dis beskawing wat nou kom!
Die wat dit nie wil gelowe, die is ouderwets en dom…’.”

 I‘ve been to a few countries and many places in the UK. I still think South Africa is the most beautiful country in the world. We have such an abundance of beauty and  diversity in nature. We have the greenest canyon in the world- which is also the 3rd largest in the world, we have the highest waterfall in Africa and the 2nd highest in the world, the 3rd longest Tufa waterfall, the deepest mines, the largest zoo, the smallest butterfly, the largest diamond, the second largest amount of windmills on farms (280 000), the largest impact crater on earth, white lions, the largest ostrich population and much more.

On this link of the  The Drakensberg Mountains, you can read about my hiking trip in the Mountain when I was 15. I was on top of Mount Aux Sources, the highest peak of the mountain range in South Africa. The actual highest peak of this mountain range is in Lesotho and the peak is called, Thaba Ntlenyana (which means: beautiful little mountain). “Thaba” means “mountain” – the attributive “yana” means “little”. 

You can see a pic of one of the two chain ladders you have to go on to reach the summit. At the bottom of this post I have included an Afrikaans song by the Art teacher in my Secondary school. He was one of the two teachers on our hiking trip! He sings about “sidewalk people” and I’ve translated it roughly for you to understand.

More interesting facts – from quite a few years ago:

*Pretoria has the second largest number of embassies in the world after Washington, D.C.
*The University of South Africa – UNISA – is a pioneer of tertiary distance education and is the largest international correspondence university in the world with 250,000 students.
*Afrikaans is the youngest official language in the world.
*The Singita Private Game Reserve in the Kruger National Park was voted the best hotel in the world by the readers of travel publication, Conde Nast Traveller.
*Stellenbosch University was the first university in the world to design and launch a microsatellite.
*South Africa houses one of the three largest telescopes in the world at Sutherland in the Karoo.

South Africa is the first country to host a Fide rated Chess tournament where players from different countries played their games online! See my entry about the South African Open Chess Championships that took place in Cape Town.
Read
HERE my post dedicated to Afrikaans only- last year 14th August. 

Afrikaanse Patriot

This stamp was issued October 1975. It was issued on the Inauguration of the Afrikaans Language Monument  and features the 1st edition of the Arikaanse Partiot (January 15, 1876), one of the first newspapers in Afrikaans rather than Dutch.
On this link you can see more stamps of South Africa.

Met die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners op 14 Augustus 1875 in die Paarl is ‘n tydvak van georganiseerde stryd om die Afrikaanse taal ingelui. In artikel IX van die Genootskap se bepalings word beoog om ‘n Afrikaanse maandblad uit te gee. Op hierdie dag in 1876 verskyn die eerste uitgawe van die maandblad Die Afrikaanse Patriot, wat die orgaan van die GRA sou wees. C.P. Hoogenhout was die eerste redakteur onder die skuilnaam Oom Lokomotief, wat deur die redakteurs na hom oorgeneem is. In Die Patriot dek die GRA die terreine van hul doelstelling, naamlik die van land, volk en taal. Daarin is leiding gegee ten opsigte van landsake, die Afrikaanse taal, geskiedenis en belangrike nuus. —lees meer op die link!

LEES HIER!!

Jan 2015 –Indien jy beplan om my eie gedigte te ‘leen’ vir jou Facebook bladsy of jou privaat blog of website, kan jy asseblief so vriendelik wees om my daaroor in te lig en daarna ook my skryfnaam ‘Nikita’ daarby te publiseer -soos dit by al my eie gedigte hier op my blog is! Dit is ‘n klein en simpel versoek. Ek vind my eie gedigte op heelwat ander websites and dit is vir my aangenaam om te weet dat ander mense my gedigte waardeer, maar daar is kopiereg reëls en ek sal dit waardeer indien jy dit sal respekteer en erkenning gee aan die skrywer van die gedig. Dan — vind ek ook my gedigte op internet bladsye van mense met sekere politieke sieninge en oorweginge waarmee ek nie saamstem nie. Ek het herhaaldelik gevra om my gedigte te verwyder en my versoeke word bloot geignoreer. Dit wys dat daar mense is wat nie ander se werke (eiendom) respekteer nie. Dit is die groot rede waarom ek die boodskap hier plaas.

Suid-Afrika: my land

Jy’s indrukwekkend, manjifiek
jou sondeurdrenkte landskappe
weerkaats helder beelde in my siel
jou pragtige wonders flikker oneindig
lank in die stilte van jou nagrus

Mount Aux Sources – so elegant en grasieus
verrys jy vanuit die voetheuwels, soos
‘n fakkel by die Spele ets jy lekkende
beelde teen die muur van my geheue
en voel ek jou hitte gloeiend teen my hart

O Blyde! ek fantaseer oor jou
magiese kragte wat jy sorgloos
en galant in die galery van my
stille gemoed stilletjies uitpak terwyl
my dawerende applous eggo
oor die velde van my gedagtes

Moederstad! hoe inskiklik laat jy my
telkens hakkel wanneer ek my herinneringe
sagkens koester – jou fasades!
waar ek jou gambiet betree
en gewillig my pionne oorgee

En saans voel ek jou fluweelagtige
skoonheid van elke sonsondergang
stadig neerdaal in my gemoed terwyl
ek stadig drink van jou geloofs-fonteine
wat borrellend bruis in oorvloed

Fragmentaries vier ek feeste
ek dans en omhels jou en jy –
jy blus my gees telkens met jou
magiese heildronke: een-vir-een
op ‘n toekoms – wat mag wees!
–Nikita –14/8/09 14:00

sidewalk people

Sidewalk People

Sidewalk People Sidewalk People
Move like shadows in the street past me
Sidewalk People Sidewalk People
Move faceless past my heart

Sidewalk People Sidewalk People
Move like shadows in the street past me
Sidewalk People Sidewalk People
Move faceless past my heart

I wish I could look at a photo
to see what your world deep inside is like
borrow a piece of your dreams
I wonder who you are

I wish I could understand the language
in which you channelled your thoughts
I wish I could for a moment
share your path of life

Sidewalk People Sidewalk People
Move like shadows in the street past me
Sidewalk People Sidewalk People
Move faceless past my heart

perhaps it’s best for sure
‘cos if we know all of all
the sadness maybe
too hard too much
the love too beautiful

walk past one another
I stay I and you stay you
a single road leading somewhere
I wish I could understand

Sidewalk People Sidewalk People
Move like shadows in the street past me
Sidewalk People Sidewalk People
Move faceless past my heart

Sidewalk People Sidewalk People
Move like shadows in the street past me
Sidewalk People Sidewalk People
Move faceless past my heart

—translated–nikita

sypaadjiemense

image: google

Sypaadjie Mense

Sypaadjie mense Sypaadjie mense
Beweeg soos skimme in die straat verby
Sypaadjie mense Sypaadjie mense
Beweeg gesigloos voor my hart verby

Sypaadjie mense Sypaadjie mense
Beweeg soos skimme in die straat verby
Sypaadjie mense Sypaadjie mense
Beweeg gesigloos voor my hart verby

ek wens ek kon ‘n kiekie kyk
hoe jou wêreld diep daar binne lyk
‘n stukkie van jou drome leen
ek wonder wie jy is

ek wens ek kon die taal verstaan
waarin jy jou gedagtes baan
ek wens ek kon ‘n oomblikkie
jou lewenspaadjie deel

Sypaadjie mense Sypaadjie mense
Beweeg soos skimme in die straat verby
Sypaadjie mense Sypaadjie mense
Beweeg gesigloos voor my hart verby

miskien is dit dalk beter so
want as ons iets van almal weet
die hartseer dalk te swaar te veel
die liefde dalk te mooi

stap maar bymekaar verby
ek bly ek en jy bly jy
‘n enkelpaadjie iewers heen
ek wens ek kon verstaan

Sypaadjie mense Sypaadjie mense
Beweeg soos skimme in die straat verby
Sypaadjie mense Sypaadjie mense
Beweeg gesigloos voor my hart verby

Sypaadjie mense Sypaadjie mense
Beweeg soos skimme in die straat verby
Sypaadjie mense Sypaadjie mense
Beweeg gesigloos voor my hart verby


Sypaadjie Mense – Johan vd Watt

Sonja Herholdt, Ek verlang na jou.

Herman Holtzhausen – Transkaroo

Read Full Post »

abrahamwessels
Image: bornagainredneck.blogspot.com

Since I have started teaching in  Secondary schools in the UK, it has been interesting to know what is being taught in schools and to compare to what we teach in South Africa. Curriculum-wise, the contents is of course exactly the same when it comes to all subjects, apart from history, as all countries teach the history of their country more intensively for obvious reasons. Colleagues are always interested to know about the country you’re from  and you do enjoy the diversity in students/teachers – all from different countries and to get to know the different cultures too. I’ve met teachers from Spain, France, Canada, Ghana, Zimbabwe, Greece, Poland, New Zealand, Australia, Portugal, Nigeria, too many to name! One thing is for sure, teachers are teachers, it doesn’t matter from which country you are, your background, we all share some personal traits. Yesterday, I had the opportunity to chat with a history teacher and I was given a text book and when paging through the book, my eye caught the topic on South Africa – and it was interesting to read through the text, but then when I read the section about slavery, I couldn’t believe the distorted account of the events/history during the 1700’s-1800’s, e.g. one “fact” was that the British abolished slavery (which is the truth), but then the distorted view:  it was the cause of the Great Trek.  As if the “boers” had wanted to have slaves and decided to trek due to the abolishment of slavery. Ee….e.r… that’s not the cause of the Great Trek in 1838… I would suggest that you read Patrick’s blog if you were taught that distorted fact at school. Also, if you are/were under the impression that we had slaves in SA –  after slavery was abolished – then you really do have a distorted view of SA and what really happened there. I would then urge you to make sure you have the facts.

 I’ve found Patrick’s blog with a clear explanation of our history. He explains it clearly, in an interesting way. I have really enjoyed reading his entry and I would like you to make an effort and visit his blog-entry. You will find the link at the bottom of this entry. I also have a link to one of my early-entries, which you might want to follow too. I’ve found tons of information and many links which you will enjoy. I think history-textbooks need to be rewritten for Secondary schools in the UK… but, we all know why history always got written the way it is written, don’t we?

C.D. Jewell, author of Liberalstein, says about Born Again Redneck:
“This blog interested me first because of the title. But the quality of Patrick Joubert Conlon’s writing has kept me coming back. His style is not presumptuous or pompous or condescending; it’s plain and simple. Good old American English. Which is funny because Mr. Conlon was born and lived in South Africa for his first twenty one years and after that spent eight years in England before finding his home here in the U. S. His blog provides a rare outsider/insider perspective on the U. S. of A. He’s been linked to by CNN on a couple of occasions and one of his posts was cited by the official Fred08 website. He does a lot of politics but also some lighter fare as well. He frequently posts spectacular photos taken on his Oregon farm.”

A quote from Patrick’s blog… and I do hope that you will follow the link and read the complete entry. All links will open in a new window.

They first introduced a law to force the Khoi and other so-called “free” blacks to work for as little as possible. The Hottentot Code of 1809 required that all Khoi and other free blacks carry passes stating where they lived and who their employers were. Persons without such passes could be forced into employment by white masters.

Parliament in London then established a circuit court to monitor conditions in the western Cape. This court offended many Afrikaner sensibilities by giving equal weight to the evidence of “servants” and “masters,” black and white alike. The British also raised a force of colonial police, including Khoi, to enforce the court’s authority. The British also forbade the use of “Cape Dutch” (which patois eventually developed into the Afrikaans language) in court.

In 1815 a Dutch-speaking Afrikaner farmer who refused to answer a court summons for mistreating a Khoikhoi employee was shot dead while resisting arrest. Relatives and neighbors rose in what became known as the Slachter’s Nek Rebellion, but their resistance was soon crushed, and the British hanged five of the rebels.

Some Afrikaners migrated eastward. These Afrikaners were known as Trekboers (itinerant farmers – “trek” is Afrikaans for “travel” and “boer” means “farmer.”) Then the British stopped the Boers eastward trek by annexing all of the Eastern Cape and establishing their own colony there in 1820. That is when my father’s ancestors, the 1820 Settlers, arrived in South Africa.
Read a clear explanation by Patrick
HERE

You can read my blog-entry on the following link:

https://chessaleeinlondon.wordpress.com/2007/09/23/boer-war-art-poetry-and-history/

Read Full Post »

sarie_mare1868
Sarie Marais (Mare) 1868


This audio file is Sarie Marais played by the Royal Marines
Any South African knows this song very well. If someone from South Africa doesn’t know this song, then he pretends his a South African- hehe. Sarie Marais is a song which runs in your blood if you’re a Saffa. Interesting to know that the British Royal Marines have adopted it…even the French! Near to the bottom of this post you can find the link to the Royal Marines’ site and I’ve found the translation of this song in English/French too. I grew up in the Transvaal, but the Eastern Transvaal, which is now called Mpumalanga and I will always sing…”bring me back to my dear Transvaal”! I have the history of Sarie Marais in Afrikaans and if you want it translated, give me a shout and I’ll do it in a week’s time. At the bottom of this post, you will find a link to an entry about Die Huisgenoot…uit Toeka se dae!
Sarie Marais
http://www.geocities.ws/paulmare69/stories/sarie_marais.htm
sariemaraisroos
Sarie Marais Rose – image: sariemarais.com

Sarie magazine
Sarie magazine, first published in 1949 under the title, Sarie Marais

Sarie July 1949

Image: sarie.com…the first Sarie published 6th July 1949! volg die link na Sarie-webadres. The link to Sarie’s site will open in a new window.
http://www.sarie.com/lees/artikels/waar-het-sarie-haar-naam-vandaan-gekry

Sarie 60 jaar

Sarie is 60! Image: sarie.com

Sarie-web

Sarie on the web! at sarie.com

Susara Margaretha (Sarie) Maré
Die eerste dogter van Jacob Philippus Maré en Cornelia Susanna Jacoba Erasmus was Susara Margaretha. Sy is op die plaas Eendraght, Suikerbosrand, distrik Heidelberg, gebore op 15 April 1869. Haar pa was Jacob Maré, wat later ‘n lid van die uitvoerende raad van die Transvaal geword en na wie ‘n straat in Pretoria genoem is.

Hierdie is dié Sarie Marais (eintlik Maré) wat in die wyk van die Mooirivier gewoon het, ook bekend as Tant Mossie, volgens die SA biblioteek se katalogus-inskrywing AP.1998-227.

Haar ouers was Voortrekkers, en het hulle in die omgewing van die Suikerbosrand gevestig. Die dorpie Heidelberg het toe nog nie bestaan nie. Die grootste konsentrasie Voortrekkers het hulle in die wyk Mooirivier bevind, waar die dorp Potchefstroom aangelê is.

In hierdie tyd was daar vyf wyke in Transvaal:

Mooirivier (Potchefstroom)
Magaliesburg (Rustenburg)
Marico (Zeerust)
Ohrigstad
Zoutpansberg (Pietersburg).
Suikerbosrand was in die wyk van Mooirivier geleë, wat gestrek het vanaf Potchefstroom tot die huidige Wolmaransstad en Makwassie.

Toe sy 16 jaar oud was, het sy vir Jacobus Petrus Toerien, ‘n verslaggewer van Di Patriot van die Paarl, ontmoet. (Hy was toe in Pretoria om ‘n onderhoud met haar pa te voer). Hy het onder die skuilnaam Jepete in “Ons Kleintje” geskrywe in sy hoedanigheid as subredakteur van “Di Patriot”. Hulle is getroud en het 16 kinders gehad, van wie net 8 grootgeword het.

Hy het by Amerikaners wat in Transvaalse myne gewerk het die liedjie Sweet Ellie Rhee gehoor, wat sy oorsprong in die Amerikaanse Burgeroorlog gehad het en deur Septimus Winner (Alice Hawthorne) geskryf is. In die tydperk tussen die Eerste en Tweede Vryheidsoorloë het Jepete die woorde vertaal en só sy vrou, Sarie Maré, verewig. Die lied het ook nie aanvanklik al die versies en presies dieselfde woorde gehad het as wat ons vandag ken nie. Maré het later weens ‘n drukfout Marais geword.

 

Teen 1899 was Sarie Marais reeds ‘n treffer in Pretoria. In die Anglo-Boereoorlog het dit nie net gewild by die Boeremag geword nie, maar ook by ander soldate. Dit het later wêreldbekend geword omdat duisende Suid-Afrikaanse soldate dit in die Eerste en Tweede Wêreldoorlog gesing het.
Die gewildheid het het só gegroei dat die Britse Royal Marines dit as regimentsmars aangeneem het. Hul opleidingskip heet ook Sarie Marais. Dit is ook die regimentsmars van Paraguay se seinerskorps. Die eerste Suid-Afrikaanse seiljag se naam was ook Sarie Marais en duisende besoekers het al in die Durban-hawe op die Sarie Marais-plesierboot gevaar. Die eerste Suid-Afrikaanse rolprent se naam was Sarie Marais. Sarie, sustertydskrif van Die Volksblad, heet ook na haar. Tot hotels en woonstelblokke is na haar genoem.


Op die eerste internasionale radio-uitsending tussen Suid-Afrika, Brittanje en Amerika op die verjaardag van mev. Isie Smuts, vrou van die destydse premier, generaal Jan Smuts, het die sangeres Gracie Fields Sarie Marais gesing.
In die Tweede Wêreldoorlog het ‘n buitestasie van soldate in Noord-Afrika die naam “Sarie Marais Calling” gehad. Die Suid-Afrikaanse weermag is steeds lief om die mars op parades te speel, terwyl die Franse Vreemdelinge-legioen dit ook gebruik. Dit is ook die amptelike lied van die Girl Guides in Sri Lanka (Ceylon) wat dit aan die begin van die vorige eeu by die Boerekrygsgevangenes daar gehoor het. In die jare dertig van die vorige eeu is dit verkeerdelik op die Olimpiese Spele in Amerika as Suid-Afrika se amptelike volkslied gespeel. Duitsers het ‘n pienk roos met die naam Sarie Marais gekweek, waarvan voor die Pantserskool in Tempe, Bloemfontein, geplant is.

Inligting: sien die geocities-link soos hierbo aangedui.Daar word beweer dat “My Sarie Marais” se “oorsprong” is van die Amerikaanse liedjie:

Sweet Ellie Rhee

Sweet Ellie Rhee, so dear to me
Is lost forever more
Our home was down in Tennessee
Before this cruel war
Then carry me back to Tennessee
Back where I long to be
Amid the fields of yellow corn
To my darling Ellie Rhee.

My Sarie Marais

My Sarie Marais is so ver van my hart,
Maar ‘k hoop om haar weer te sien.
Sy het in die wyk van die Mooirivier gewoon,
Nog voor die oorlog het begin.

Koor:

O bring my trug na die ou Transvaal,
Daar waar my Sarie woon:
Daar onder in die mielies by die groen doringboom
Daar woon my Sarie Marais,
Daar onder in die mielies by die groen doringboom
Daar woon my Sarie Marais.

Ek was so bang, dat die kakies my sou vang,
En ver oor die see wegstuur;
Toe vlug ek na die kant van die Upington se sand
Daar onder langs die Grootrivier.

Koor

Die kakies is mos net soos ‘n krokodillepes
Hul sleep hou altyd watertoe.
Hulle gooi jou op ‘n skip vir ‘n lange lange trip
Die josie weet waarna toe.
Koor

Verlossing het gekom, en die huistoe gaan was daar,
Trug na die ou Transvaal,
My liewelingspersoon sal seker ook daar wees
Om my met ‘n kus te beloon.

Koor
English translation:

Sarie Marais

My Sarie Marais is so far away from my heart,
But I hope to see her again.
She lives in the district of Mooiriver,
Since before the war began.

Refrain:

Oh, take me back to my dear Transvaal,
To where my Sarie lives:
There down by the maïsfields near the green thorn tree,
That’s where my Sarie lives.
There down by the maïsfields near the grren thorn tree,
That’s where my Sarie lives.

Refrain:

I was so scared that the English would catch me,
And send me away accross the sea;
That’s when I fled in the direction of the sandflats near Upington,
There down by the Orange River (formerly Great River)

Refrain:

The English are just like crocodiles,
They always drag you down to the water.
They trow you on a ship for a very long trip,
Only the Lord knows where to.

Refrain:

Liberation came, and it was time to return home,
Back to my dear Transvaal.
The person I love will certainly be there,
To reward me with a kiss.

SARIE MARAIS was also adopted by the French Army

Sarie Mares

Chant d’amour Sud-Africain du XVIII° siècle, il est chanté dès 1946 au peloton d’Extrême-Orient. A partir des années 1970, il s’impose comme chant de marche à l’EMIA.

O Sarie Mares, belle amie d’autrefois
En moi tu demeures vive.
L’amour est plus fort que la pluie et que le vent.
Qui peut arrêter son élan ?

Oui, je veux revoir, dans mon vieux Transvaal,
Ma ferme au toit de chaume.
Où le parfum du miel, et des conifères embaument.
L’air pur est clair comme un cristal. (bis pour les deux derniers)

O Sarie Mares est bien loin de mon coeur
Mais je crois en son amour.
Car c’est entre ses bras que j’ai connu le bonheur.
J’irai la revoir un jour. (bis pour les deux derniers)

Quand j’étais petit, je croyais qu’un démon
Venait me ravir ma maison.
Mais lorsque je fus grand, ce fut une horrible guerre
Qui m’emmena loin de mes terres. (bis pour les deux derniers)
http://www.nationalanthems.us/forum/YaBB.pl?num=1136108511

Sarie Marais
Arranged Sir Vivian Dunn
This march was adopted by the Royal Marines in 1953 as the offical march of the Royal Marines Commandos and is played after the Regimental March on ceremonial occassions. This recording is taken from the CD ‘The King’s Squad’ by the Band of HM Royal Marines Commando Training Centre and features the Adjudant giving that famous order “Royal Marines, to you duties… quick march”

http://www.royalmarinesbands.co.uk/audio/Index_audiomp3.htm

Helmut Lotti – Sarie Marais – with a perfect Afrikaans accent!

 Royal Marines Commandos – Sarie Marais

On youtube you can watch the French version too.

And Sarie Marais in the movies!


Op hierdie volgende link kan jy lees oor die Huisgenoot uit Toeka se dae! Die link sal in ‘n nuwe bladsy oopmaak.
https://chessaleeinlondon.wordpress.com/2009/01/17/from-ye-olde-and-not-so-old/

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

namakwaland

Namakwaland/Namaqualand image: trekearth.com

I’ve received these next three images of Namaqualand via email and when looking at it, I realised again what a wonderful and beautiful country South Africa is! October/November is Spring time in South Africa and that’s when you will find Namaqualand covered in these beautiful flower blankets. You can also go on Namaqua-trips to see the flowers! Many tourists go on these trips and will tell you they are going to “see the flowers” and then you’ll know exactly what they’re talking about. It’s just amazing! I haven’t been to Namaqua during the “flowering-time”, but would love to go one day! On the map you can see exactly where Namaqualand is and follow the link to “Namaqualand” to make sure you don’t miss out next time! The link will open in a new window. The youtube video about Namaqualand is unfortunately in Afrikaans, but you will see a donkey chart, some beatiful images about South Africa and some flowerbeds too… the artist sings about Namaqualand.

namakwaland2

namakwaland3

namakwaland4

map image: namaqualand.com

http://www.namaqualand.com/index.htm

 

Read Full Post »

The Afrikaans Language Monument, Paarl, Cape Province, South Africa

The Afrikaans Language Monument…from a different angle

http://www.trekearth.com/gallery/Africa/South_Africa/photo600228.htm

The original idea behind the Afrikaans Language Museum in the 1970’s was to honour the members and work of the society – GRA – founded in 1875 in Paarl. Their aims were to establish Afrikaans as a written language, to standardise the language and to start publishing in Afrikaans. Gideon Malherbe was one of the founders.

This post will be mainly in Afrikaans…You can enjoy the images with the captions in English. As 14th Aug is an important day for Afrikaans, the language, -the most beautiful language in the whole wide world! -I would like to dedicate this post to Afrikaans, the language of my mother tongue, the language I love and the language I cherish! I do write many posts in English, as I have chess players on Chess World that come here often to read and the whole idea of my blog in the start was to blog about South Africa- the country I love – and to introduce them all to the most beautiful country in the world!  On this link – on my blog – you can see magazine covers in Afrikaans and also read some bits from the family magazine – “Huisgenoot” dated 1916 – Advertisements in English.https://chessaleeinlondon.wordpress.com/2007/09/28/huisgenoot1916/
Here’s an extract of Steve Hofmeyr’s song…”Gatvol”

Net een ding irriteer  my meer as ‘n Engelssprekende Suid Afrikaner   wat aanmatigend oor sy taal is. Daardie een ding wat my so grensloos irriteer en wat ek selfs verafsku, is Afrikaners wat probeer Engels wees. Sulke spontane kulturele selfverkragting is tipies van ‘n sekere tipe agterlike Afrikaner. Ja, diegene ly blykbaar aan’n intense minderwaardigheidsgevoel oor hul herkoms…http://www.praag.org/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=37

Die  inligting wat nou volg,  het ek van Roosmaryn se blog gekry. Ek geniet haar blog geweldig en kuier gereeld daar. Jy sal haar blognaam kry in my verwysings. Hierdie inligting is alles wat in my soektog op haar blog opgekom het toe ek na inligting oor die GRA gesoek het. Sommige van julle sal weet dat 14 Aug altyd as “Afrikaanse dag”  – “herdenk” is. Dit is die dag waarop die GRA (Genootskap van Regte Afrikaners) gestig is ..14 Aug 1875. Lees hierdie brokkies van Roosmaryn, dis werklik interessant. Aan die einde van hierdie pos is daar twee gedigte…jy kan op die bladsy “my poetry-gedigte” nog meer Afrikaanse gedigte ook vind.
FAK se Taalkomitee gestig
2 Junie 1967

Die Hoofbestuur van die FAK het sy Taalkomitee gestig om hom te adviseer oor die wyse waarop die FAK sy taak ten opsigte van die handhawing en bevordering van Afrikaans kan uitvoer. Die komitee het van meet af aan doelgerig aandag geskenk aan die bevordering van Afrikaans onder meer in die sakewêreld, die hotelbedryf, die staatsdiens, die vervoerwese, op alle onderwys vlakke en die naamgewing van strate en dorpsgebiede. Dit is gedoen by wyse van gereelde briefwisseling en persoonlike onderhoude. Boek uitstallings, soos die omvangryke boeke fees in die Taalfeesjaar in die Paarl in 1975, is ‘n gereelde projek van die komitee om die lees van die Afrikaanse boek te bevorder. Die Langenhoven fees is in 1973 gereël, die gevierde skryfster M.E.R. is met haar honderdste verjaardag vereer, en huldigingsfeeste vir Totius (1977) en A.G. Visser -1978- is gehou. Die publikasies Afrikaans ons Pêrel van Groot Waarde en GRA Herdenk is op inisiatief van die komitee in 1974 en 1975 uitgegee. Afrikaans was by verskeie Algemene Vergaderings die kongres tema, en gereelde artikels oor al die aspekte van taalbevordering word vir Handhaaf gelewer. FAK–365Spore.blogspot.com


22 April 1923
D.F. (Oom Lokomotief) du Toit oorlede

Daniel Francois du Toit, D.P. seun, in later jare alombekend as Oom Lokomotief, is op 15 Januarie 1846 op die plaas Kleinbos, Daljosafat, gebore en is in Bloemfontein oorlede. Hy was ‘n stigterslid van die Genootskap van Regte Afrikaners. In 1878 word hy redakteur van die Afrikaanse Patriot, en hy oefen op die wyse geweldig baie invloed uit op die Taalbeweging. Van Die Patriot het hy ‘n gevestigde koerant met invloed gemaak. Hy het so eie met die lesers gesels dat hulle vertroue in sy koerant gehad het. Alle moontlike vrae word daarin beantwoord; daar word raad gegee, moed ingepraat en koers aangedui. Daar ontstaan ‘n onverbreekbare band tussen leser en redakteur. Met die veranderde politieke houding van sy ouer broer, ds. S.J. du Toit, leier van die GRA, kon hy nie saamgaan nie, en hy verlaat saam met C.P. Hoogenhout in 1891 Die Patriot. In 1892 verhuis hy na die Vrystaat, waar hy later in Bloemfontein argivaris was. Aka fak P.J.N–365Spore.blogspot.com

1874
W. Postma gebore

Willem (dr. O’kulis) Postma was ‘n Gereformeerde predikant, baanbreker skrywer en streng Calvinis. In Bloemfontein beywer hy hom vir die erkenning van Afrikaans as taal en voorspel dat Afrikaans een van die amptelike tale van Suid-Afrika sal word. Hy het as CNO-man die Engelse Onderwysstelsel in die OVS heftig teëgestaan. Gevolglik stig hy die eerste CNO-skool in 1905 in die voorportaal van die Gereformeerde Kerk, Bloemfontein. In 1916 word hy voorsitter van die provinsiale onderwyskommissie in die OVS. Op die eerste vergadering van die Bybelvertalings kommissie (22November 1916) verteenwoordig hy die Gereformeerde Kerk en in dieselfde jaar verskyn uit sy pen ‘n vertaling in Afrikaans van die Nuwe Testamentiese boek Titus. In 1914 word hy die regterhand van genl. J.B.M. Hertzog tydens die stigting van die Nasionale Party. In 1909 verskyn sy werk, Die esels kakebeen. Hy is op 13 Desember 1920 op Reddersburg oorlede. Aka fak D.E


1876
Eerste Beginsels van die Afrikaanse Taal gepubliseer

Die voorstanders van Afrikaans het dadelik besef dat ‘n Afrikaanse spraakkuns onontbeerlik is. Nog voor die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners skryf Een Ware Afrikaander (ds. S.J. du Toit) op 30 Januarie 1875 aan Klaas Waarzegger jr. (C.P. Hoogenhout) oor die Eerste Beginsels van die Afrikaanse Taal onder meer die Eerste Beginsels van die Afrikaanse Taal onder meer Die eerste vraag sal wees …wat is die Afrikaanse taal? Die eerste boekies is geskryf en gedruk ooreenkomstig ‘n bepalingin die statute van die GRA. Die naam van die vroegste werkie is Eerste Beginsels van die Afrikaanse Taal (1876), wat veral die hand van ds. S.J. du Toit verraai, maar waaraan ook eerw.. J.W. van der Rijst en C.P. Hoogenhout meegewerk het. Dit was maar dun en het slegs 29 bladsye leesstof bevat. Ses jaar later is dit herdruk en in 1897 deur ds. Du Toit enigsins omgewerk, toe 6 000 eksemplare van die Fergelykende Taalkunde fan Afrikaans en Engels, soos dit nou heet, gedruk is. In 1902 was ‘n herdruk al nodig. Die GRA is op hulle vergaderings gereeld op die hoogte gehou van die vordering wat gemaak is met die skryf en publikasie van Eerste Beginsels. Aka fak P.J.N

1859
E.J. du Toit gebore

Erns Johannes du Toit, oorlede op 12 Januarie 1924, was hoof van die drukkers firma D.F. du Toit en Co. en later lid van die Genootskap van Regte Afrikaners. Hy het verskeie van die eerste Afrikaanse boeke uitgegee en ook die laaste jaargange van die koerante Die Afrikaanse Patriot en die tydskrif Ons Klyntji.
Aka fak prof. dr. P.J. Nienaber

1876
Die Afrikaanse Patriot verskyn vir die eerste keer

Met die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners op 14 Augustus 1875 in die Paarl is ‘n tydvak van georganiseerde stryd om die Afrikaanse taal ingelui. In artikel IX van die Genootskap se bepalings word beoog om ‘n Afrikaanse maandblad uit te gee. Op hierdie dag in 1876 verskyn die eerste uitgawe van die maandblad Die Afrikaanse Patriot, wat die orgaan van die GRA sou wees. C.P. Hoogenhout was die eerste redakteur onder die skuilnaam Oom Lokomotief, wat deur die redakteurs na hom oorgeneem is. In Die Patriot dek die GRA die terreine van hul doelstelling, naamlik die van land, volk en taal. Daarin is leiding gegee ten opsigte van landsake, die Afrikaanse taal, geskiedenis en belangrike nuus. ‘n Rubriek van vrae en antwoorde is ontwerp om weetgierigheid op te wek en te bevredig. Afrikaners is aangemoedig om bydraes te stuur, sodat hulle kon leer om hulle taal ook te skryf. Die redaksie het lesers aangespoor om gedigte hou foutief ook al, in te stuur. Deur taal bespreking wou die GRA liefde, eerbied en belangstelling opwek vir die Afrikaanse taal. In eenvoudige spreektaal sou die lesers ingelig word oor die vernaamste nuus. So kon plattelandse Afrikaners bereik en opgevoed word vir wie die Hollandse en Engelse taal moeilik leesbaar was. Die Patriot het sterk teenkanting ontvang sowel van Hollandse as van Engelse kant. Medewerkers het onder skuilname geskryf en moes dikwels onder growwe spot deurloop. Die sterkste teenkanting het van die voorstanders van Hollands gekom, wat Nederlands as die volkstaal gesien het en Afrikaans as ‘n “patois”, ‘n Hotnotstaaltjie beskou het. Ten spyte van teenkanting het die redaksie soms met groot opoffering voorgegaan, en teen 1880 was Die Patriot die mees gelese blad in Suid-Afrika. Dit was veral te danke aan die politieke houding wat die blad aangeneem het, gebaseer op Christelike beginsels en die strewe om die Afrikaanse volksaak te bevorder. In 1904 is die blad gestaak na kwynende belangstelling, veral as gevolg van die veranderde politieke beleid van S.J. du Toit, wat sy steun aan Rhodes toegesê het. Die redaksie van Die Patriot het insig in die behoeftes van die volk gehad en was daarop ingestel om by die eenvoudige Afrikaners die behoefte aan geestesvoedsel op te wek en dan daarin te voorsien. Die blad het leiding gegee in landsake en die Afrikaner laat belang stel in die politiek. Die Patriot het baie bygedra tot die ontwaking van ‘n Afrikanernasionalisme deur die Afrikaner bewus te maak van die skoonheid van sy taal, sy eie grootse geskiedenis en sy unieke geestesbesit. Dit het die Afrikaner leer lees en skryf en hom laat besef dat sy spreektaal nie vir Hollands as skryftaal hoef terug te staan nie. As die eerste Afrikaanse koerant, het Die Patriot ‘n onberekenbare bydrae gelewer tot die opheffing van Afrikaans tot skryf- en volkstaal. Aka fak prof. dr. P.G. Nel

1865
Jan F.E. Celliers gebore

Johannes Francois Elias Celliers was ‘n bekende Afrikaanse skrywer, digter en dramaturg. Hy lê sy Landmeters eksamen in Nederland af, maar word later ‘n amptenaar in die onderwysdepartement van die ZAR en in 1894 staatsbibliotekaris in Pretoria. Met die uitbreek van die Engelse Oorlog, sluit hy hom by die kommando’s aan, en in 1902 vertrek hy na Europa, waar hy sy beroemde gedig: Die Vlakte skryf. In 1907 keer hy na Suid-Afrika terug en werk by die Departement van Binnelandse Sake in Transvaal. In 1919 word hy ‘n buitengewone professoraat aan die Universiteit van Stellenbosch aangebied. Baie van sy verse weerspieël sy huislikheid en liefde vir kinders. Behalwe sy digterlike arbeid, werk hy ook mee tot die stigting van Die Brandwag. Hy was ‘n volksdigter, “een wat in woorde vaslê wat in die hart van die nasie omgaan” (Preller). Sy prosawerk is van weinig literêre waarde, maar as digter beklee hy ‘n besondere plek in die Afrikaanse letterkunde. Hy vestig hom na sy aftrede aanvanklik in Kaapstad maar later op Harrismith, waar hyop 1 Junie 1940 oorlede is. aka fak prof. dr. P.G. Nel


Vryheidslied

Vrome vad’re fier en groot!
Deur vervolging, ramp en nood,
was hul leuse, tot die dood:
Vryheid! Vryheid!

Erfnis van hul moed en trou
is die grond waar ons op bou.
Juigend tot die hemelblou:
Vryheid! Vryheid!

Ere wie die dood mag lei
om te rus aan hulle sy,
met die sterwenswoord te skei:
Vryheid! Vryheid!

Op dan, broers en druk hul spoor,
voorwaarts, broers, die vaandel voor,
laat die veld ons krygsroep hoor:
Vryheid! Vryheid!

Woes geweld mag hoogty hou,
kettings mag ons lede knou,
maar die leuse bly ons trou:
Vryheid! Vryheid!

Jukke mag vir slawe wees,
manneharte ken geen vrees,
duld geen boei vir lyf of gees:
Vryheid! Vryheid!

Woorde: JaN F.E. Celliers
Musiek: Emiel Hullebroeck


Die vlakte

Ek slaap in die rus van die eeue gesus,
ongesien, ongehoord,
en dof en loom in my sonnedroom,
ongewek, ongestoord.
Tot die yl-bloue bande van die ver-verre rande
skuif my breedte uit,
wyd-kringend aan die puur al-omwelwend asuur
wat my swyend omsluit.

Jong aarde se stoot het my boesem ontbloot
bo die diep van die meer;
en volswanger van lewe ‘t oor die waat’re geswewe
die gees van die Heer.
Uit die woelende nag van haar jeugdige krag
brag die aarde voort
Lewiatansgeslagte, geweldig van kragte –
storm-ontruk aan haar skoot.
Diep in my gesteente berg ek hul gebeente –
die geheim van hul lewe en lot;
maar gewek uit die sode herleef uit die dode,
na die ewig hernuwingsgebod,
die van d’ verlede in vorme van d’ hede,
in eindeloos komme en gaan;
wat die dood my vertrou ‘t, ek bewaar dit as goud,
en geen grein sal ‘k verlore laat gaan.

As die son oor my vloer in die more kom loer,
en die dou van my lippe kom kus,
dan kyk ek net stom met ‘n glimlag om
en ek le maar weer stil in my rus.
Hog bowe die kim op sy troon geklim,
is hy heer van lewe en dood;
na wil of luim gee hy, skraal of ruim,
verderf of lewensbrood.

Uit die gloeiende sfeer brand hy wreed op my neer,
tot my naaktheid kraak en skroei,
en my koorsige asem in bewende wasem
al hygend my bors ontvloei.
In sy skadetjie rond om sy stam op die grond
staat ‘n eensame doringboom,
soos die Stilte op haar troon, met dorings gekroon,
wat roerloos die eeue verdroom.
Geen drop vir die dors aan my stofdroe bors:
my kinders* versmag en beswyk,
en die stowwe staan soos hul trek en gaan
om my skrale dis te ontwyk.

Soos ‘n vlokkie skuim uit die sfere se ruim
kom ‘n wolkie aangesweef,
maar hy groei in die blou tot ‘n stapelbou
van marmer wat krul en leef –
kolossaal monument op sy swart fondament,
waar die bliksem in brul en beef.
En o, met my is die windjies bly:
hul spring uit die stof orent
en wals en draai in dwarrelswaai
oor my vloer, van ent tot ent:
die gras skud hul wakker om same te jakker,
tot hy opspring uit sy kooi
en soos mane en sterte van jaende perde
sy stingels golf en gooi.

Met dof-sware plof, soos koeels in die stof,
kom die eerste drupples neer,
tot dit ruis alom soos deur die gebrom
en gekraak van die donderweer.
Met kloue vooruit om te gryp en te buit
jaag ‘n haelwolk langs verby,
soos ‘n perde-kommande wat dreun oor die lande
vertrap en gesel hy-
en sy lyke-kleed sien ek ver en breed
in die awendson gesprei.

Stil in die duister le ‘k so en luister
hoe die spruite gesels en lag;
maar bowe die pak van my wolkedak
het die maan al lank gewag:
nou breek en skeur hy ‘n baan daardeur
om te deel in my vreug benede;
hy sprei die waas van sy romig-blou gaas-
en ek lag so stil-tevrede.
Plek op plek, soos die wolke trek,
sweef die skaduwees onder mee,
soos eilande wyd oor die waat’re verspreid
op die boesem van die grote see.
Met ‘n afskeidskus gaan die maan ook ter rus,
en ek wag op die daeraad-
so skoon en so mooi soos ‘n fris jong nooi
wat lag in haar bruidsgewaad.

Oor die bukte se rug slaat die gloed in die lug
van die brande wat ver-weg kwyn,
en doringbome fluister in rooi skemerduister
van gevare wat kom of verdwyn.
Uit slote en plas, uit die geurende gras,
styg ‘n danklied op ten hemel;
en dis net of ek hoor hoe die kriekies se koor
weergalm uit die sterre gewemel,
waar wêrelde gaan op hul stille baan
tot die einde van ruimte en tyd.
So, groots en klaar, staat Gods tempel daar,
wyd – in sy majesteit.

* “kinders” is wildsbokke
Uit “Die Vlakte” -1908-

1847
Ds. S.J. du Toit Gebore
Stephanus Jacobus du Toit is op Dal Josafat by die Paarl gebore. Hy het sy skool-en teologiese opleiding respektiewelik aan die Paarlse Gimnasium en die Kweekskool op Stellenbosch ontvang. S.J. du Toit was onder die invloed van Arnoldus Pannevis ‘n vurige voorvegter vir Afrikaansas selfstandige taal. Sy politiek-nasionale doelstelling- “om te staan vir ons taal, ons nasie en ons land” – het hy deur die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) op 14 Augustus 1875, met as spreekbuis Die Afrikaanse Patriot, die Afrikanerbond in 1879 en sy aandeel in die opstel van die Afrikaanse Volkslied, bevorder. Hy kan daarom as die eerste Afrikaanse Nasionalisbeskou word. In 1882 het hy Superintendent van Onderwys in Transvaal geword. Sy onderwyswet het die onderwys in die Republiek bevorder. Sy eersug en betrokkenheid by Transvaalse politieke aangeleenthede, soos die Wesgrens-kwessie, die Pretoria-Konvensie, aandelespekulasies in die Goudstad, leerstellige aangeleenthede en sy teenkanting teen die regering se konsessiebeleid, het hom in regeringskringe ongewild gemaak. In 1888 het hy as Superintendent van Onderwys bedank en hom weer in die Paarl gaan vestig, waar hy hom met die vertaling van die Bybel in Afrikaans, ‘n taak deur die GRA in 1885 aan hom oorgedra, besig gehou het. Hy was dus ook ‘n baanbreker op die gebied van die Afrikaanse Bybelvertaling. Na sy terugkeer in die Paarl het hy die beleidsrigting van Die Patriot gewysig. Sy kritiek op die Krugerbewind en pleidooie vir konsiliasie tussen Brits- en Afrikaanssprekendes het hom verder van sy mede-Afrikaners vervreem. Die gevolg was dat die Eerste Taalbeweging, waarvan hy die vader was, teen 1900 doodgeloop het. In sy tweede Paarlse tydperk het ds. S.J. du Toit egter verbasend veel ter bevordering van die Afrikaanse taal en letterkunde sowel as oor algemene en godsdienstige onderwerpe gepubliseer. Hy het verskeie Afrikaanse boeke geskryf, soos Die Koningin van Skeba (1898), die eerste Afrikaanse gepubliseerde drame. Hy het ook gedigte geskryf, maar hulle is nooit gebundel nie. Hy is algemeen beskou as die “Vader van die Afrikaanse taal; stigter van die Afrikanerbond en stryder van die Calvinisme”. (Die inskripsie op sy graf). In sy lewe was hy predikant van die NG Kerk, Calvinistiese teoloog, Bybelvertaler, leier van die Eerste Afrikaanse Taalbeweging, skrywer, Superintendent van Onderwys in Transvaal, en koerant- en tydskrifredakteur. Op ‘n besoek aan Calvinia in Augustus 1910 het sy perdekar omgeval. Die ernstige beserings wat hy in die ongeluk opgedoen het, het uiteindelik gelei tot sy sterwe op 28 Mei 1911 op Kleinbosch, Dal Josafat. Dankie aan Roosmaryn! 365Spore.blogspot.com

The National Afrikaans Literature Museum in Bloemfontein

Charlize Theron…Afrikaans speaking..and proud to admit it!

This T-shirt says…”my dad is bigger than your dad!”…you all know that one for sure!

As jy ‘n DelaRey t-shirt het…sal jy die woorde ken!

This t-shirt says: Daddy’s little sperm!! hehe

This card says…”I love you” in Afrikaans.

Afrikaans on T-shirts…image found on google

Jou afwesigheid
Die son se stilte sprei oor die more-dou
en maak jou afwesigheid soveel moeiliker
Tyd kan nie uitvee die herinneringe
En moeiliker die misverstande
Nog die gebroke siel heel
Maar die soete verlede van lank gele’
Steek vas en onderhou my geheue
Verblydend is jou bestaan
Wat my wêreld  verkleur!

–©Nikita–

 

birds_flying

Afrikaans
Die taal wat ek liefhet
Afrikaans
Die taal wat ek praat
Afrikaans
Die taal waarin ek dink
Afrikaans
Die taal waarin ek droom
Afrikaans
Die taal van my hart
Afrikaans
Die taal wat ek koester
Vir nou en altyd
Afrikaans
Jy is myne
Afrikaans
Jy is nou
Afrikaans
Jy is besonders
Afrikaans
Jy is uniek
Afrikaans
Jy is getrou
Afrikaans:
My denke
My wese
My lewe!
©Nikita 2008
Nadat ek die kort gediggie geskryf het, het ek dit op verskeie webbladsye gelees – en ek is bly julle almal geniet dit! Maak asseblief net seker dat jy krediet gee aan wie dit verskuldig is.
Afrikaanse stories op hierdie link op my blog:
Dankie weereens aan Roosmaryn: 365Spore.blogspot.com

O, BOEREPLAAS

Woorde: C.F. VISSER
Musiek: JOHANNES JOUBERT; verwerk: ARTHUR ELLIS

O boereplaas, geboortegrond!
Jou het ek lief bo alles.
Al dwaal ek heel die wêreld rond,
waar so gelukkig, so gesond?
O boereplaas, geboortegrond!
Jou het ek lief bo alles.

O moederhuis, waar ooit so tuis?
Jou het ek lief bo alles.
Die wêreld, rykdom, prag en praal
kan jou verlies my nooit betaal.
O moederhuis, waar ooit so tuis?
Jou het ek lief bo alles.

O moedertaal, o soetste taal!
Jou het ek lief bo alles.
Van al die tale wat ek hoor,
niks wat my siel ooit so bekoor.
O moedertaal, o soetste taal!
Jou het ek lief bo alles.

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »I’ve got this CD of Hilary Stagg…beautiful music…enjoy this track and do get yourself this CD!!

This is an Afrikaans poem, just my thoughts about life as a child…

Indien jy ooit by die Opelug Museum in Pretoria ‘n draai maak, maak gerus ‘n draai by die Watermeule. Hierdie watermeule het op ons plaas gestaan en is hy klip-vir-klip gemerk en net so herbou in Pretoria. As kind van ongeveer 7/8 jaar oud, het ons gedurig op die wiel gespeel en was dit ‘n heerlike wegkruipplek vir die kat om haar kleintjies te kry!! Daarom dat my gedagtes ook in hierdie gegriffel ‘n draai gaan maak het op die watermeul se wiel! Ek kon vir ure die miskuiers volg wat in veld hulle bolletjies gerol het…wanneer ek gaan stap het om verdroogde stukkies takkies te versamel en grassade vir my versameling wat ek gedurig in my kamer uitgestal het…die gedrooge takkies…spesiale mooi uitgesoektes natuurlik, het ek in gebruik in rangskikkings en was my kamer omtrent ‘n “nes” van alles wat ek van die veld aangedra het. Selfs verdwaalde tarentaal-vere het hul ere-plekkie gehad…en hoe kon ek die karretjies uitlaat, dit het ek meer gespeel as met my poppe wat altyd net op my bed gelê vir die mooiheid…

Baie dankie aan Francois vdM wat vandag [18/6/2011] hierdie pragtige foto van my geliefde waterval op ons familieplaas – waar ek ure kon sit en ontspan, rondklouter en saam met familie/vriende geniet het, aangestuur het. Francois bly ook in die omgewing en ken dit ook alte goed. In die volgende gedig lees jy juis van die waterval!

Suid-Afrika – my skaduwee

In die skadu’s
van die groot ou Eik
stoot ek weer in die sand
Boeta se karretjies een-vir-een
‘is verstommend hoe die mierleeus uit hul tonnels
krioel met kierang-hier en kierang-daar

Langs die waterval
sit ek, halfbewus
my gedagtes vind perspektiwiteit
en rol ragfyn ligstraaltjies voor my uit
op die kabbellende water

Op die meulwiel van vervloë
versamel ek babakatjies
pas gebo’, versteek
teen elemente daar buit’
en ek streel die sagtheid
wat ek koester
verder op my reis

Ek verdwaal tussen rante
soekend na onweerstaanbare
toktokkies en miskruiers
‘k neem ‘n honger teug
uit die kom van fluisteringe
“ons-vir-jou-ons-vir-jou”

Hoe sal ek jou kan vergeet
jou alledaagse ontwykende
en eindlose horison
onwetend
bly jy daar vir my
en ek vir jou
Hoe kán ek dan
Vergeet van: “ons-vir-jou”…?

©Nikita 17 Junie 2008

waterfall

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

‘Blatant lies’ in history book
13/05/2008 19:48 – (SA)
Durban – The Inkatha Freedom Party (IFP) is arranging a series of protests to stop the use of a Grade 12 history book it describes as “biased propaganda… poisoning the minds of children”.

National protest organiser Albert Mncwango said on Tuesday that the book titled In Search of History is currently being used by schools throughout South Africa.

“The IFP is protesting viciously (about) biased propaganda masquerading as Grade 12 history,” he said in a statement.

“This Grade 12 history book, which is being used in some schools as a prescribed work, tells blatant lies and deliberately distorts facts about the role of the IFP and the contribution made by its leader, Prince Mangosuthu Buthelezi,” he added.

He said protests would start in KwaZulu-Natal on Wednesday.

“We cannot allow our children to be poisoned with this… abominable propaganda and the deliberate twisting of history to distort who did what, when and where.”

He stressed that schools should be places of learning and “not propaganda incubators where learners are brainwashed”.

Two protests are scheduled to take place on Wednesday in Empangeni and Port Shepstone where a memorandum is expected to be handed over to representatives of Education Minister Naledi Pandor.

Well done, Buthelezi…I’ve always thought you’re a better leader than “some” other leaders in South Africa…for standing up/speaking  out  for what’s wrong…and wished that more of our young children in other countries could have been better informed about South Africa too…as they are also getting brainwashed about “certain” facts which is in my opinion…wrong…some of those facts …e.g. is…that ALL white South Africans are racists…and that we in South Africa used to have slaves in our “modern” days…they don’t know that slavery was undone in the 1800’s by the British…this is only two of about twenty or more facts….EISH!! …..
Read article
HERE

Read Full Post »


Image: Beautiful South Africa by Tessa Jouhin


Vryheid – Freedom
In the Gregorian calendar, 31st May is the 151st day of the year.

This day is also a very important day in South Africa’s History. The day when South Africa became a Republic.  

republic SA 1961

31 May was a significant day in South African history, being both the day in 1902 on which the Treaty of Vereeniging was signed, ending the Second Anglo-Boer War, and the day in 1910 on which the Union of South Africa came into being, which then came to an end and was re-established as the “Republic of South Africa”.

Enjoy this piece of music by Handel

Read Full Post »

Image:eso-garden.com

This song is one of my favourites, sung by Laurika Rauch, also one of my favourite South African artists. Laurika is a legend in South Africa and many South Africans love her for her music…and I’m definitely one of them. If you click on the page-link that says…”don’t miss this song”, you can listen to her singing another song together with Valiant Swart…and I’ve translated that song for you to understand the song that’s about a sun catcher… This song is about her as a young girl, where she says she used to believe in Santa ….she saw Santa walking through the corn fields one day and her brother asked if Santa was from Clocolan….then one day  she saw Santa’s suit…and she realised that he wasn’t real…all her dreams were scattered… she also sings about girls having dreams about their future partners and she wrote a letter to Santa …describing him her dream partner…


WOW! This image is from THIS SITE where you can see more fantastic breathtaking images! This is the road to Clocolan…the small town Laurika mentions in her song…in her song her little brother asks her if Santa was from Clocolan…
 

EK HET IN MY KINDERJARE VAS GEGLO IN KERSFEESVADER
IN WERKLIKHEID RY HY MOS MET ‘N SLEE
MAAR HIER STAP HY DEUR DIE MIELIES, MET ‘N STREEPSAK
EN ‘N KIERIE
EN MY BOETIE VRA, “BOER HY BY CLOCOLAN?”
KOOR:
WAAR IS JOU RENDIER EN SILWER SPORE?
WAAR IS ONS DROME VAN GISTERAAND?
VLIEG OOR DIE BOME MET MY DROME
KYK HOE GLINSTER DIE MAAN

DIE WINDE VAN DIE WINTER HET MY KINDERHART ONTNUGTER
EK EN BOETIE KRY ‘N ROOI JAS IN DIE LAAI
JONK VAN JARE, OUD VAN DAE, HUIL EK HARTSEER
IN MY KAMER
WANT DIE FANTASIE HET SOOS ‘N DROOM VERDWYN

KOOR

IN ‘N BRIEF VAN LATER JARE, SKRYF EK “LIEWE KERSFEESVADER
ELKE MEISIE HET ‘N SPESIALE WENS
VIR ‘N MAN SO SOET SOOS SUIKER, MET ‘N MOTOR SONDER DUIKE
EN SOEN HY JOU DINK JY DIS NET ‘N DROOM”

KOOR

EK STAP TOE OP ‘N AAND LAAT, MET ‘N KÊREL UIT DIE VRYSTAAT
AL BESTUUR HY ‘N OU BAKKIE, SÊ EK “KERSFEESVADER, DANKIE!”
WANT AL SY SOENE IS SOOS SUIKER, EN IN SY HANDE ‘N DIAMANT
VLIEG OOR DIE BOME MET MY DROME
KYK HOE GLINSTER DIE MAAN

HIER’S ONS KINDERS OM DIE BOOMPIE, HULLE WAG NOU VIR DIE OOMPIE
MY DOGTERTJIE IS NET ‘N BIETJIE BANG
MAAR HY STAP SOMMER UIT DIE BRANDERS, JA DIE TYE HET VERANDER
MY SEUNTJIE VRA, “WOON HY IN JEFFRIESBAAI?”

KOOR
Read what Wipneus says in her post about “dreams” HERE , but it’s an entry in Afrikaans. The link will open in a new window.

Image:Childrenshospital.org

On THIS LINK you can read about dreams….The link will open in a new window.

From the book “Dreams”…by Olive Schreiner…

 And God laughed at me; and I wondered why he laughed.

God said, “Come, and I will show you Heaven.”

And partly I awoke. It was still and dark; the sound of the carriages had
died in the street; the woman who laughed was gone; and the policeman’s
tread was heard no more. In the dark it seemed as if a great hand lay upon
my heart, and crushed it. I tried to breathe and tossed from side to side;
and then again I fell asleep, and dreamed.

God took me to the edge of that world. It ended. I looked down. The
gulf, it seemed to me, was fathomless, and then I saw two bridges crossing
it that both sloped upwards.

I said to God, “Is there no other way by which men cross it?”

God said, “One; it rises far from here and slopes straight upwards.

I asked God what the bridges’ names were.

God said, “What matter for the names? Call them the Good, the True, the
Beautiful, if you will–you will yet not understand them.”

Please click HERE to read the entire book …”Dreams” online written by a South African writer…Olive Schreiner….the link will open in a new window….and on THIS LINK  you can read more about her…the link will open in a new window.

Image:http://zar.co.za/schreiner.htm
other works of Olive include:


The Story of an African Farm as Ralph Iron, 1883
Dreams, 1890
Dream Life and Real Life, 1893
The Political Situation (with S C Cronwright-Schreiner), 1896
Trooper Peter Halket of Mashonaland, 1897
An English South African’s View of the Situation, 1899
Women and Labour, 1911
Stories, Dreams and Allegories, 1923
From Man To Man, 1926
Undine, 1928

 

Olive Schreiner rose to international fame as the first major South African writer of fiction, as an eloquent advocate of feminism, socialism, pacifism and free thought, as a trenchant critic of British imperialism and racism. Perhaps best known for her novel ‘The Story of an African Farm’, Schreiner wrote political and social treatises as well as allegories and short stories.

She was born into a poor family of a Boer father and English mother, the ninth of 12 children. She lived a life of incredible hardship: her father was a missionary of implacable religious zeal and her mother aggressively attempted to maintain a European sensibility as the family nomadically wandered from mission to mission throughout the Transvaal. Schreiner was self-educated; her early influences included the philosophers Herbert Spencer and John Stuart Mill, and the naturalist Charles Darwin.”..read on the link I’ve given about her…more…

On THIS LINK you can visit the site of the movie based on her book…”The Story of an African farm”…
The link will open in a new window.

by Gustavus Hindman Miller.
Fireside; 1st Fireside Ed edition, 1985 | 592 pages | PDF | 1.4MB 
Click on the link to download the dictionary of dreams…the link will open in a new window.
the_dictionary_of_dreams_10_000_dreams_interpreted


 
What do you believe about dreams….read this interesting article if you want to dream like an Egyptian! I’ve got a Dutch dream book…more like a dictionary, but quite old…unfortunately packed away in SA…would love to have it so I could blog it..it was always interesting to read what they say if you dream about something, what it means… it has happened to me twice that I dream about people and funerals..then it was when there was really going to be a funeral in the family! The first time it happened was when I was a student…and a couple of days later, my beloved grandma died! After the second time, I really believe that there is some meaning we can attach to dreams!

 

Image: eso-garden.com

DREAMING LIKE AN EGYPTIAN

by Robert Moss

The ancient Egyptians understood that in dreams, our eyes are opened. Their word for dream, rswt, is etymologically connected to the root meaning “to be awake”. It was written with a symbol representing an open eye.

The Egyptians believed that the gods speak to us in dreams. As the Bible story of Joseph and Pharaoh reminds us, they paid close attention to dream messages about the possible future. They practiced dream incubation for guidance and healing at temples and sacred sites. They understood that by recalling and working with dreams, we develop the art of memory, tapping into knowledge that belonged to us before we entered this life journey, and awakening to our connection with other life experiences.

The Egyptians also developed an advanced practice of conscious dream travel.

Trained dreamers operated as seers, remote viewers and telepaths, advising on affairs of state and military strategy and providing a mental communications network between far-flung temples and administrative centers.

They practiced shapeshifting, crossing time and space in the dreambodies of birds and animals.

Through conscious dream travel, ancient Egypt’s “frequent flyers” explored the roads of the afterlife and the multidimensional universe. It was understood that true initiation and transformation takes place in a deeper reality accessible through the dream journey beyond the body.
Please click on
THIS LINK to read the entire article. The link will open in a new window.

 DO BABIES DREAM?

Babies dream, says Dr. Charles P. Pollak, director of the Center for Sleep Medicine at NewYork-Presbyterian/Weill Cornell hospital in the New York Times.

In what seems like a rather gutless attempt to explain why he thinks babies dream, Dr. Pollack says, babies sleep because babies experience REM sleep (I have experienced REM sleep, too, any time you put in one of their last five albums). Because infants have REM sleep, Dr. Pollack says, “It is a well-based inference that babies are dreaming in REM sleep.”
Click HERE to read about babies’ dreams…The link will open in a new window.

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

I came across this brilliant site….www.fad.co.za/default.htm…..this is about Durban, a coastal city in South Africa… I was actually looking for vintage postcards! I’m a collector of them…have a couple packed away in SA! and would really love to have it now to blog it… so, enjoy this picture about Durban in the 1950’s…and if you go to the site…you will find the most wonderful pictures and links…

I love history…anything  history. I can’t resist books about historical events…and now even websites!  I’ve got two more books to read!! why can’t I just walk passed these books and not looking at them! They always have to jump at me! “Russia under the last Tsar” and “The American Revolution”… and I’m still busy with the Irish book…and that book is a fat book. What do you call someone that’s addicted to books…I can remember when I was a child I even read all the advertisements…every single one…and I couldn’t go to the bathroom without something to read! Is this a “syndrome” or something?

By Neil Gould – May 2007

“Greetings Alan, since posting my picture of The Nest and Cuban Hat, I am truly inspired by your website. I left Durban in 1974 as a 19-year-old lad on board the Pendennis Castle, to Southampton, England, where I lived until 1995, after which my family and I settled in Hong Kong. Although I paid for my ticket I did spend time on board entertaining the passengers.”

Read more on this link….www.fad.co.za/Resources/memoirs/gould/gould.htm…….

Read Full Post »


 
English readers… I translated an English poem wich I posted 2 days ago…”I know a place”…by Wayne Visser…in Afrikaans…you can read the poem at the bottom of this post in English. One Afrikaans-blogger has asked me for a translation as he’s thought that this poem would be fantastic  in Afrikaans  too….and I would like to agree with him, although Wayne’s poem is already a very good poem to describe your feelings/places about Africa and I believe only a person who knows Africa can describe it the way Wayne has done. I’ve sent him an email to respond on the translation I’ve done and he has responded…you can read his comments…he also responded in Afrikaans, saying that Afrikaans is a beautiful language for poetry…which I’ve said many times to my chess player friends…I do love English poetry too, but my favourite poems are without doubt the Afrikaans poems….not because it’s my mother tongue, but for the reason that Afrikaans is such a rich language and you can play with words a lot more than the English language.

As a native-speaking English person I know how much Afrikaans people are constantly ripped off by the English. Having a completely mixed up family I am also lucky to be completely bilingual. This all means that i have the best of both worlds, which I would like to share a bit of.

Afrikaans is an extremely expressive and descriptive language with words that can’t even possibly be translated into English…This is what meggwilson says on HER BLOG here…

  Visit Wayne’s website HERE to read his English poems…
 

 Nadat ek Wayne se gedig geplaas het, het Bib my gevra vir ‘n vertaling en gedink dat dit net so mooi gedig in Afrikaans kan wees. Wel, ek het probeer en ek glo ek sal nog oor die volgende paar dae “werk”/skaaf aan wat ek nou hier plaas. Ek het geen idee of Wayne Afrikaans magtig is nie en sal graag wou hê hy moet self ook ‘n vertaling doen, sou hy Afrikaanssprekend ook wees…ek het hom nou gekontak per email en hom gevra vir sy kommentaar …laat ons sien of hy gaan reageer…
nuusberig…nuusberig…nuusberig…Wayne het ‘n boodskap gelos oor die plasing van sy gedig, jy kan dit in die “kommentaar-blok” lees…


Ek weet van ‘n plek in Afrika
 Ek weet van ‘n plek in Afrika
Waar ek die son op my rug voel skyn
En die sand tussen my tone speel
Waar ek die seemeeu op die windjie hoor
En  golwe op  eindlose strande breek

 

Ek weet van ‘n plek in Afrika
Waar die berge die blou lug ontmoet
En valleie die groen wingerde huisves
Waar bome hul pers kleed sprei
En die bosveld sy room kleed dra
Ek weet van ‘n plek in Afrika
Waar die dondergode hul stemme laat hoor
En sien ek hul weerligspiese neerdaal
Waar ek die reuk van reenwolke intrek
En die soet van die stowwerige doudruppels proe
Dis ‘n wildernis, die plek
Van Evolusie en dinosorusse
Waar lewe begin het, hier was die eerste mens
Van lewende fossiele en olifante
Waar leeus brul en springboktroppe spring
Dis die plek van swaarkry
Van woestyne en doringbome
Waar paaie doodloop en jagters jag
Van horisonne en grense
Waar reise begin en sonsondergange bloei
Dis die plek van vryheid
Van ontdekkings en pioniers
Waar donkerte geskuil – en die lig deurgebreek het
Van ware legendes en wonderwerke
Waar dagbreek begin en hoop helder brand

My hart is tuis in Afrika
Waar die tromme se ritme in my klop
En  tydlose liedere in my ore sing
Waar die reenboogmis in my oë skyn
En vriende se glimlagte my welkom heet

My gedagtes ontspan in Afrika
Waar die mense na aan die aarde leef
En seisoene die veranderde gemoed aandui
Waar besige markte handel dryf
En die Skepping sy stadige gang steeds gaan

My siel is gelukkig in Afrika
Haar strome bring lewe in my are
Haar winde bring genesing vir my drome
Wanneer haar verhaal vertel is
Verenig dit ons in ons noodlot.

© Nikita…Mei 2008

Image:digitalekameraklub.co.za

image: digitalekameraklub.co.za

I know a place in Africa…
Inspiring poetry written by Wayne Visser,
a South African currently based in Nottingham, UK.

I know a place in Africa
Where I can feel the sun on my back
And the sand between my barefoot toes
Where I can hear the gulls on the breeze
And the waves crash on the endless shore

I know a place in Africa
Where the mountains touch the skies of blue
And the valleys shelter vines of green
Where the trees spread out a cloth of mauve
And the bushveld wears a coat of beige

I know a place in Africa
Where I can hear the voice of thunder gods
And watch their lightening spears thrown to earth
Where I can breathe the scent of rain clouds
And taste the sweet dew of dusty drops

This is the place of wildness
Of evolution and dinosaurs
Where life began and mankind first stood
Of living fossils and elephants
Where lions roar and springbok herds leap

This is the place of struggle
Of desert plains and thorn trees
Where pathways end and hunters track game
Of horizons and frontiers
Where journeys start and sunsets bleed red

This is the place of freedom
Of exploration and pioneers
Where darkness loomed and light saw us through
Of living legends and miracles
Where daybreak came and hope now shines bright

My heart is at home in Africa
Where the sound of drums beat in my chest
And the songs of time ring in my ears
Where the rainbow mist glows in my eyes
And the smiles of friends make me welcome

My mind is at ease in Africa
Where the people still live close to the soil
And the seasons mark my changing moods
Where the markets hustle with trading
And Creation keeps its own slow time

My soul is at peace in Africa
For her streams bring lifeblood to my veins
And her winds bring healing to my dreams
For when the tale of this land is told
Her destiny and mine are as one

© 2006 Wayne Visser

Hierdie ou het op sy blog die gedig geplaas sonder enige erkenning aan die vertaling wat ek gedoen het of die verwysing na Wayne Visser se gedig! Ten spyte van ‘n boodskap wat ek hom gelaat het, ignoreer hy dit steeds.
http://www.suid-afrikaners.co.za/magazine/read/ek-weet-van-n-plek-in-afrika_14.html

Image: digitalekameraklub.co.za

 

images:digitalekameraklub.co.za

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

 

This image: the cable car…Cape Town…Table Mountain…Lion’s Head…is the head you can see

Images: south-africa-tours-and-travel.com

On this image you can see the beach …near George…Wildernis-area.

On the chess site I was asked by a Capetonian….”What do you miss about South Africa?” and I replied to him this afternoon…EVERYTHING! … enjoy this beautiful nature video about South Africa…fantastic song too..Afrikaans lyrics of the song…maybe I should try and translate this song ……it’s one of those beautiful Afrikaans songs…with a bit of a mix with Zulu/Xhosa…

Halala Afrika

Toe die wêreld hier nog jong was en die horison wyd en oop
Was dit groen hier in die halfrond, suid van die ewenaar
En in die skemer as die son sak en die beeste huis toe loop
Klink die roepstem van die vroue oor die heuwels van die land:
Halala, ewig is ons Afrika.
Tula tula mtanami, tula tula sanaboni, tula tula mtanami,
Ubab uzobuya sihlale naye, ubab uzobuya sihlale sonke, Hmmm-Hmmm

Toe kom die skepe uit die weste, wit seile oor die see
Om te vra vir koos en water en te bly vir so veel meer.
En die land wat een tyd oop was, die land het ons verruil
Vir die ghetto’s van die stede is ons koperdraad gegee.
Halala, ewig is ons Afrika
Halala, sasiphila, kamnandi, halala, mayibuye Afrika
Tula tula mtanami, tula tula sanaboni, tula tula mtanami,
Ubab uzobuya sihlale naye, ubab uzobuya sihlale sonke, Hmmm-Hmmm

Daar was rykdom in die maag van ons moeder Afrika
Diamante en ook steenkool, goud, edel metaal
En die mense word die slawe hier want die mense word betaal
Om te tonnel in die aarde elke greintjie uit te haal
En die groot en oop grasvlaktes span dit toe met doringdraad
En van die olifant tot die gemsbok al die diere moes kom buig
Voor die mag van die grootwildjagter voor die mag van sy groot geweer
Totdat net die stilte oorbly, totdat net die stilte heers.

Halala, ewig is ons Afrika.
Halala, sasiphila, kamnandi, halala, mayibuye Afrika
Sasidjapolutjoloythina
Halala, sasiphila, kamnandi, halala, mayibuye Afrika
Source: southafrica.com/forums/language/5041-zulu-translation-request.html


AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

It’s been quite awhile since I’ve blogged poetry! I love poetry, as I said before…on this link here on my ..blogger-blog I once blogged one of Wayne’s poems and I want to blog it here too…as I do love South Africa –which is part of Africa…one secondary school child argued with me a few weeks ago about our country’s name..said that..there isn’t a “West Africa” as a country nor “East Africa” as a country, so how can I say that I am from South Africa and I say “South Africa” is a country! hehehe…Wayne visited my blogger blog-post and left me a message at that particular post…so let’s see if he will find this one too…lol! 
I came across Meggwilson’s blog where she says exactly what I’ve said so many times…even on my blog too….

As a native-speaking English person I know how much Afrikaans people are constantly ripped off by the English. Having a completely mixed up family I am also lucky to be completely bilingual. This all means that i have the best of both worlds, which I would like to share a bit of.

Afrikaans is an extremely expressive and descriptive language with words that can’t even possibly be translated into English…you can read it HERE ….


I’ve translated this poem of Wayne in Afrikaans on this link and you can also read Wayne’s comments about the translation on this link.

I know a place in Africa…
Inspiring poetry written by Wayne Visser,
a South African currently based in Nottingham, UK.

I know a place in Africa
Where I can feel the sun on my back
And the sand between my barefoot toes
Where I can hear the gulls on the breeze
And the waves crash on the endless shore

I know a place in Africa
Where the mountains touch the skies of blue
And the valleys shelter vines of green
Where the trees spread out a cloth of mauve
And the bushveld wears a coat of beige

I know a place in Africa
Where I can hear the voice of thunder gods
And watch their lightening spears thrown to earth
Where I can breathe the scent of rain clouds
And taste the sweet dew of dusty drops

This is the place of wildness
Of evolution and dinosaurs
Where life began and mankind first stood
Of living fossils and elephants
Where lions roar and springbok herds leap

This is the place of struggle
Of desert plains and thorn trees
Where pathways end and hunters track game
Of horizons and frontiers
Where journeys start and sunsets bleed red

This is the place of freedom
Of exploration and pioneers
Where darkness loomed and light saw us through
Of living legends and miracles
Where daybreak came and hope now shines bright

My heart is at home in Africa
Where the sound of drums beat in my chest
And the songs of time ring in my ears
Where the rainbow mist glows in my eyes
And the smiles of friends make me welcome

My mind is at ease in Africa
Where the people still live close to the soil
And the seasons mark my changing moods
Where the markets hustle with trading
And Creation keeps its own slow time

My soul is at peace in Africa
For her streams bring lifeblood to my veins
And her winds bring healing to my dreams
For when the tale of this land is told
Her destiny and mine are as one

© 2006 Wayne Visser

 

Image:flickr

I am an African…

This poem was written by Wayne Visser.

I am an African
Not because I was born there
But because my heart beats with Africa’s
I am an African
Not because my skin is black
But because my mind is engaged by Africa
I am an African
Not because I live on its soil
But because my soul is at home in Africa

When Africa weeps for her children
My cheeks are stained with tears
When Africa honours her elders
My head is bowed in respect
When Africa mourns for her victims
My hands are joined in prayer
When Africa celebrates her triumphs
My feet are alive with dancing

I am an African
For her blue skies take my breath away
And my hope for the future is bright
I am an African
For her people greet me as family
And teach me the meaning of community
I am an African
For her wildness quenches my spirit
And brings me closer to the source of life

When the music of Africa beats in the wind
My blood pulses to its rhythm
And I become the essence of music
When the colours of Africa dazzle in the sun
My senses drink in its rainbow
And I become the palette of nature
When the stories of Africa echo round the fire
My feet walk in its pathways
And I become the footprints of history

I am an African
Because she is the cradle of our birth
And nurtures an ancient wisdom
I am an African
Because she lives in the world’s shadow
And bursts with a radiant luminosity
I am an African
Because she is the land of tomorrow
And I recognise her gifts as sacred

© 2005 Wayne Visser


Please click
HERE to visit Wayne’s site.

On this image you can see Wayne…image from his site.

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »


Image:http://www.kwathabeng.co.za/limpopo-marulaneng-hoedspruit-gallery.html

Wat is a Tufa waterfall? and where can I find one in South Africa? and how can I get there…this post and this link here, give you all the answers! enjoy!
 
https://chessaleeinlondon.wordpress.com/2007/09/19/what-is-a-tufa-waterfall/ The Link will open in a new window.

I hope you enjoy this “movie” about South Africa. The images are from the Eastern part of the country… the Mpumalanga province, previously called the Easern Transvaal. It was August…end of winter…and not holiday for South Africans, so we were lucky…. places were not crowded…. You will see mostly images about the third largest/deepest canyon in the world…the Blyde River Canyon. As it was the end of winter, the area wasn’t as green as it used to be during summer! The Grand Canyon is the largest, then the Fish River Canyon in Namibia… This canyon is the greenest canyon in the world. You will also see the potholes at Bourkes Luck. Then, in this canyon, there is a waterfall, called a Tufa waterfall. On one of the images I tell you in short what a tufa waterfall is… where other waterfalls wear away the soil…this kind of waterfall does the opposite! This tufal waterfall is called the “weeping tufa”, as it looks like a face with an eye…and the water flows from the “eye”…A Tufa waterfall is a waterfall where the calcium rich water builds the rock face over which it is flowing as the calcium and mud hardens in beautiful forms, that’s why it’s a “growing” waterfall. This link HERE has got a brilliant picture of the Tufa waterfall – the one you can see in my post too – in this canyon and awesome pictures and many links to places/resorts in that area. Here you can see the “face” of this waterfall…brilliant! The link will open in a new window.

You will see a cave, which can only be seen on the boat trip. You will also see some images from the Sudwala caves. You can put “Swadini” in my search box to find those fantastic links and to see more pictures of that area. I focused on this movie mostly on nature images …do enjoy! On THIS LINK you can see more pictures and links to sites to book a holiday! and on THIS LINK you can see pictures of Pilgrims Rest area and maps/info if you want to tour that are…really beautiful to visit!
If you have enjoyed this movie…Links will open in a new window. Click
HERE to see another movie about South Africa which I posted a few days ago.

 
africa

 

Somewhere my love…by the
Ray Coniff singers.

Somewhere, my love,
There will be songs to sing
Although the snow
Covers the hope of spring.

Somewhere a hill
Blossoms in green and gold
And there are dreams
All that your heart can hold.

Someday we’ll meet again, my love.
Someday whenever the spring breaks through.

You’ll come to me
Out of the long ago,
Warm as the wind,
Soft as the kiss of snow.

Till then, my sweet,
Think of me now and then.
God, speed my love
‘Til you are mine again.

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

wonderboom2

This tree is really big! It’s the Wonderboom….it’s huge! We used to go to this nature reserve to have a picnic, sometimes with school children as well- as an outing. Read about this “wonder/miracle tree”…this is in Pretoria, on your way to the northern part of the city, depending which way  you go.

Wonderboom Nature Reserve

Situated in the northern part of the city, and straddling the Magaliesberg Mountains, is the Wonderboom Nature Reserve, a 200 hectare reserve famous for its magnificent specimen of the Wonderboom. The Wonder tree is a wild fig (Ficus salicifolia) that grows at the foot of the northern slope of the Magalies Mountain area.

The large Wonderboom fig tree at the Wonderboom Nature Reserve is more than 1 000 years old, and legend has it that it grew this big because the chief of an indigenous tribe lies buried beneath its roots. It is recorded that the tree was once big enough to shade 1 000 people at a time, or 22 ox-wagons with 20 oxen in front of each! Today, it is much smaller – probably because of the devastating fire in 1870 started by a hunting party or because of infestation by a parasite, which put it in quarantine for 20 years. Over the years the branches have grown longer, hanging lower and lower until they touched the ground, rooted and produced a circle of daughter trees. There are now three circles of daughter trees surrounding the original tree.

Wonderboom Nature Reserve has a large number of Dassies (Rock Hyrax) living in caves overlooking the Apies River. They provide a food source for a breeding pair of Black Eagles that nest on a rocky ledge nearby and that can often be seen circling above the reserve.

At the top of the Wonderboom Hill are the ruins of the Wonderboom Fort, one of four forts built by the former Zuid-Afrikaanse Republiek at the end of the 19th century to defend the city against the British. It was never used. It was blown up, probably on the instructions of Prime Minister Jan Smuts himself, in the early days of World War 2, lest it be used by anti-government dissidents as a springboard for an attack on the state. At the foot of the hill near the Wonderboom is an important iron age site and nearby is one of the best stone age sites in the area.

 Source: Click the link and it will open in a new window.http://www.sa-venues.com/game-reserves/ga_wonderboom.htm

Image: cybertonature.co.za
wonderboom-steenbokkie

Steenbokkie
The Steenbokkie is one of our smaller antelope in SA and on
THIS LINK on my blog you can see the smallest antelope in South Africa…the dik-dik! If you go to this nature reserve, you will see the Steenbokkie in its natural environment.

Image: sa-venues.com

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

Cito

cito wonderboom song

I don’t know the band…“Wonderboom” but it seems to me that they are doing great from what I’ve read on the internet about them. Cito is part of the band…and you can read more about him…he’s also starring in the musical “Chess”… in South Africa. If you click HERE you can visit his “My Space” site.

Cito

In the role of Jesus Christ

Cito is singer, composer and producer. He was born in Los Angeles and grown up in New York, he has been influenced musically by his parents, and more specifically by his mother who was singing and played classic guitar.

From adolescent years, Cito studied music, composed and also was member in various groups, as the Heart and Soul, Moonchild and 8 Legged Groove Machine.

From 1996 he was the basic singer in the successful rock group of South Africa, the Wonderboom.

In his own recording studio, Cito makes productions, composes and also records various projects, while he has worked with various artists as Karin Zoid, Tamara Dey, Craig Harris and Paul E Flynn. His role as Jesus Christ in the Jesus Christ Superstar constitutes the debut of Cito in theatrical musical. His astonishing voice and the awe that he causes on scene get paid with the warmest clap.

Please click HERE to view the source.

Another article…

From crucifixion to checkmate
April 1, 2008
By Therese Owen

Cito’s first introduction to theatre was through Jesus Christ. To many a trained actor and singer, the role of Jesus Christ (in Jesus Christ Superstar) would be daunting.

But Cito, who had never acted before in his life, embraced the challenge. By the time the musical toured Greece and Korea, where they played to 4 000 people a night, Cito had turned the role into his own. Since returning to South Africa he has continued with Wonderboom and has turned down every theatrical offer.

That is until Chess. He was offered the part of the chess master, Fredrickson, by all accounts an egotistical man. who turned the game reserved for nerds into rock star status. Fredrickson is based on the US chess icon, Bobby Fisher.

“The great thing about Chess The Musical is that everyone is flawed and there is no happy ending,” says Cito. “It’s not a happy-go-lucky Broadway show, which is why I chose to be a part of it.”

Cito says he still puts his band, Wonderboom, first and, initially, the role conflicted with a planned tour. But Pieter Toerien was so eager to have him in the show that he moved it forward six weeks to accommodate Cito.

“This theatre thing is blooming for me. I could feel it in Greece and Korea. In Korea, people would throw babies at me. It’s intense. Luckily, I’ve been humbled by rock ‘n roll to know the difference between reality and fame.

“I’m also singing like a mother. I always knew I could sing . But when I look back at my early days of Jesus Christ Superstar I was petulant. I felt like I was in standard six all over again.”

Like all good artists, Cito saw the opportunity as a way to improve his craft. “I don’t come across as a well-trained actor, but I think that gives me an edge.

“With this role I really have to embrace being an asshole with real swank. When it comes to Chess it’s a discipline. I have had to unlearn that stuff from Wonderboom. After all, that started off as a joke.”

Wonderboom has always used humour and parody in their music and their live performances to great effect.

“Acting is not pretending. It’s about finding that other person, becoming that other person. Right now, I still wanna be Jesus. I still wanna be a nice guy.

“Fredrickson has confidence. He was revolutionary and had a highly passionate sexual relationship with his woman.”

He says the sexual aspect of his character gave him some difficulty. In one of the opening scenes his character walks into the scene and immediately goes up to a female, grabs her and brazenly kisses her.

“I’m not about that kind of misogynistic behaviour,” he says shyly. “But the director said just do it and I just did it. Everything is a learning curve.”

Source: HERE

Buy your tickets HERE for this musical in SA…

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

Enjoy this movie about South Africa… I’ve compiled it from pictures which I’ve found on the internet…and it was also a practise with Photo Story 3, which is free to download from Microsoft!


AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

I have edited this entry – 4/1/2021

 The original post was about Monty Don, a very negative entry about him – he was very negative about South Africa in general and it upset me massively. So, let’s keep it positive!
The following comes from the BBC’s site
Around the World in 80 Gardens
Mon 7 Apr, 12:40 am – 1:40 am 60mins

South Africa

Monty Don continues his extraordinary journey Around the World in 80 Gardens with a journey to South Africa, one of the most plant-rich zones in the world.

At Cape Town’s world-famous Kirstenbosch Botanic Gardens he revels in the impressive display of native flora, including the strange King Proteus, South Africa’s national plant before taking a journey to the Drakensberg Mountains to see some native botanical treasures in their natural environment. Along the way, he traces the garden-story of the Dutch colonists who settled in the nineteenth century and looks at what some of South Africa’s gardeners are doing today.

Monty’s discoveries leave him excited to find that South Africa is forging a new identity for itself through a fresh appreciation of its environmental wonders.

Source: Click HERE to read about his program.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7852086.stm

Monty in South Africa 2011

Monty in the Cape – 2018

This next song is sung by Machiel Roets.

One night I listened to a radio station and he was interviewed and asked a question. It’s about 2 years ago and I can’t even remember the radio station nor the question! However, I sent the answer by email and was lucky to be one of the winners and received his cd called “Afrika Kind” This song is on the cd and I translated it quickly so you can follow the lyrics and see what a beautiful song it is. It’s just to give you an idea what it’s about. On the video there’s some beautiful images to see about South Africa. 

Child of Africa

Come take my hand
through this country of hardship
come let’s laugh
’bout the day of tomorrow
walk with me
through this wetland-region
hear the song
nature poured over you

Chorus:
‘ts here where the wind speaks to you
by the rhythm of the earth
and water that flows
and soothes you
suddenly there’s a voice that says
You’re my child!

Come take my hand
here in sunshine land
let’s carry together
what’s going on around us
walk hand-by-hand
here on Africa soil
come breathe the air
that soothes your soul

Chorus
It’s here where the wind speaks to you
by the rhythm of the earth
and water that flows
that soothes you
suddenly there’s a voice that says
You’re my child!
Repeat chorus again..
You’re my child!(2x)
My African child.

 Translated by: Nikita 

Afrikakind 001

This next song is for those who grew up with Afrikaans and a song about a frog that would like to hire a fire fly to have light when visiting his girl friend! A song we all love!

Die Padda wou gaan opsit

Read Full Post »

I usually don’t like to talk politics…but feel I must voice my disgust and contempt for our President, Thabo Mbeki for what he says…. I see him as a coward… he can’t speak up…. he won’t!! We all know why he’s reacting like this…he wants to do exactly the same in SA..(already busy!) and it’s easier if he’s got Zimbabwe’s support……if you don’t know what’s going on in SA… then…read at least THIS BLOG , but be aware, you won’t like what you read/see…but it’s the truth…don’t read this blog if you are under the age of 13.

Update: Sept 22…read this link…and read all of the comments too….and enjoy!

Update- October 2012 – see link near the bottom with image. Enjoy

http://www.huffingtonpost.com/2008/09/20/thabo-mbeki-south-africas_n_127934.html
I also think you would find THIS LINK interesting…where the USA still have Mandela on the list as a terrorist! See a link on the side bar of my blog too. 

Mandela1

Click on the image for a clearer view. Image from the link above.
But…not only is Mbeki a coward…but read my message at the bottom of this post…more “leaders” in this world …..

Update: 7th April 2008
Critics say seizures of white-owned farms that began in 2000 triggered a fall in food production and the collapse of Zimbabwe’s economy.
Click
HERE for VOA-news.

News from BBC…
Armed police in Zimbabwe have prevented lawyers from the opposition MDC from entering a court to file a petition on the country’s presidential elections.
The MDC wants the High Court to force electoral officials to release the result of the poll, held a week ago.

The party believes its leader Morgan Tsvangirai won the ballot.

His opponent President Robert Mugabe’s Zanu-PF party has said it will back him if a run-off is called.

MDC (Movement for Democratic Change) spokesman Alec Muchadehama told AFP news agency the party was doing “everything in our powers” to have its petition heard on Saturday at Harare High Court.

The MDC has also called for international help to prevent possible violence if a second round is held.

But speaking in the UK, South African President Thabo Mbeki said that now was not the time to interfere, and the international community should wait to find out the outcome of the election.

Read the entire article HERE

Read this next article HERE on the BBC’s website and there are more links to follow….this was written in Sept 2007…so, why has nothing been done by the international community to stop this crazy man!

Mugabe is Racist
Anu Anand 17 Sep 07, 04:32 PM

The Archbishop of York, Dr. John Sentamu has called Zimbabwe’s president Robert Mugabe ‘the worst kind of racist dictator’, and likened him to the Ugandan dictator Idi Amin. He said Britain’s prime minister Gordon Brown should lead a coalition of countries in mounting stricter international sanctions against Zimbabwe and said the time for ‘African solutions’ is over.

And …the next article can be read in fully HERE …from a journalist in South Africa… worth reading!

This made me angry. As it turned out, the Sunday Times changed the tone and meaning of Mbeki’s words by selective quotation. For example, it used an innoccuous ellipsis to omit a crucial caveat: “but by no means everybody who is white”. So contrary to the impression left by the report, Mbeki wasn’t calling everyone who complained about crime a racist.


Worth reading
The ogre of Harare here on this link.
 
This is a brilliant image of Thabo Mbeki …supporting Mugabe!

On THIS LINK here, you can read…unfortunately in Afrikaans only … how farmers in Zimbabwe were forced to leave their farms…despite what’s going on in the country!!! THREE news articles…but only in Afrikaans..about this outrageous situation!

Update: Read this article HERE …where 60 mostly white farmers have been evicted from their land…

Harare –
More than 60 mostly white Zimbabwean farmers have been evicted from their land by war veterans loyal to President Robert Mugabe since the weekend, a farmers’ union said on Tuesday.

“The situation is very severe. The evictions are continuing right round the country.

“We have over 60 farmers evicted as of this morning.

“Every couple of minutes my phone is ringing with another case of eviction,” Commercial Farmers’ Union President Trevor Gifford told Reuters.

The veterans have been used as political shock troops by President Robert Mugabe. Read the entire article on the link!

Click HERE to read about what you see on this image!

WHY IS THE WORLD STILL WAITING!!! I want to call the leaders of this world..COWARDS!!! Come on England…YOU are the one to do something…YOU placed Mugabe there!!! in 1980!!

South Africa’s President –Thabo Mbeki – has resigned as President….update: Sept 2008

By Phakamisa Ndzamela Reuters – JOHANNESBURG (Reuters) – South Africa’s President Thabo Mbeki has agreed to step down after the ruling African National Congress asked him to resign, his office said on Saturday.

The ANC’s decision to remove Mbeki, who was favoured by investors for his pro-business policies, could raise political instability in Africa’s economic powerhouse 14 years after its transition from the end of white minority rule.

But a smooth process to replace him may calm investor fears.

“Following the decision of the National Executive Committee of the African National Congress to recall President Thabo Mbeki, the President has obliged and will step down after all constitutional requirements have been met,” the presidency said in a statement.

The ANC’s National Executive Committee, its top decision-making body, earlier decided to recall the president following years of infighting since his decision to fire his then deputy Jacob Zuma in 2005.

“After a long and difficult discussion the ANC decided to recall the President before his term of office expires,” ANC secretary-general Gwede Mantashe told a news conference.

The decision must now be ratified by parliament, which should be a formality, given the ANC’s two-thirds majority.

Mbeki, who has ruled South Africa since taking over from Nelson Mandela in 1999, was due to leave office in 2009.

He lost the leadership of the ANC to Zuma last year.

Zuma, who is popular with leftists within the party and with its trade union and communist party allies, is the frontrunner to succeed Mbeki.

MANUEL TO STAY

It was unclear whether he would immediately step into the breach left by Mbeki. He would first have to be appointed to parliament and the cabinet.

Deputy President Phumzile Mlambo-Ngcuka could assume the presidency but she has signalled she will resign with Mbeki. Cabinet ministers and the speaker of parliament follow in the succession line.

It is generally expected that parliament, which is dominated by the ANC, will elect a new president within 30 days. Baleka Mbete, the speaker of parliament and a Zuma loyalist, has been mentioned as the most likely one to lead the transition.

Mantashe said the ANC would ask Mbeki’s cabinet ministers, including Finance Minister Trevor Manuel — who is widely respected by markets — to remain in their positions in the transition period for the sake of stability.

Manuel’s office told Reuters he would not step down — a decision that should calm some investors fears.

“If you have the continuity of the cabinet staying largely intact I would not expect a major market reaction,” Citigroup strategist Leon Myburgh said.

“But you will have to see how individuals react…key decision-makers like Finance Minister Trevor Manuel will be key to how the market reacts.

Mbeki and Manuel have presided over the country’s longest ever period of economic growth — a decade.

Mbeki’s presidency ended after a heated debate within the ANC executive committee over his future in the wake of allegations he had meddled in a corruption case against Zuma.

Trade unions and ANC members have accused Mbeki and his aides of plotting to smear Zuma and derail his hopes of succeeding Mbeki. The South African leader has consistently denied any involvement in the prosecution.

Last week a judge dismissed the charges against Zuma, which were linked to an arms deal, and suggested that there had been high-level political involvement in the case. The ruling spurred Zuma militants within the executive to demand Mbeki’s head.

(Writing by Paul Simao and Gordon Bell; editing by Angus MacSwan)
Source:
http://uk.news.yahoo.com/rtrs/20080920/tpl-uk-safrica-politics-mbeki-43a8d4f.html

And on this link HERE you can read about the 1983 car bomb in Church Street, Pretoria, where the ANC killed 17 people and more than 100 were injured. People like you and me… minding their own business on a normal day. Oliver Tambo admitted planting the bomb.

Kerkstraat bom

http://crime-of-apartheid.blogspot.co.uk/2010/06/conflict-of-past-factual-review-die.html

kerkstbom02whisnews21

Kerkstraat bom 1983 Images: Whisnews bottom pic: people shocked by what was happening. This is what Mandela organised.

kerkstbom03whisnews21

kerkstraatbom_dieburger

kerkstraatbom_maroelamedia

Maroela Media – 13 May 2013 – 30 years on, after the bomb of Mandela. Loved ones and victims remembered…

kerkstraatbom_dieburger1

Image: Die Burger – 30 years on, after the bomb in Pretoria by Mandela where 16 innocent people were killed. It makes me sick to think people think Mandela is a hero!

Update: 2012 – Read on the above link more about the 1983 bomb. Also images available on this link.

Agtergrondinligting: Kerkstraatbom – 20 Mei 1983
20 Mei 2008

Die Polisie-ondersoek van die bomontploffing te Kerkstraat-Wes, PRETORIA, op 20 Mei 1983 om 16:28, het die volgende feite aan die lig gebring:

Die voertuig waarin die bom ontplof het, se bakwerk het geheel-en-al gedisintegreer. Die masjiennommer is afgeskuur. Deur middel van die onderstelnommer wat tussen die rommel gevind is, is die voertuig as ʼn roomkleurige 1982-model Colt Galant geïdentifiseer. Dit is op 19 Junie 1982 vanaf die perseel van mnr. V.A. Sabattier te 6de Laan 5, Edenvale gesteel. Tussen die rommel is ook ʼn stuk van ʼn voertuigregistrasieplaat wat met ʼn “SD”-registrasienommer begin, gevind.

· As gevolg van die ontploffing, is 19 persone gedood – 17 mans (8 swart, 9 wit) en 2 vrouens.

Ernstige skade is aan geboue en voertuie in Kerkstraat-Wes tussen Bosman- en Schubartstraat aangerig. Die skade het ongeveer R4 000 000 in 1983-terme beloop.

Getuienis is bekom dat ʼn roomkleurige Colt Galant met ʼn “SD”-registrasienommer op 20 Mei 1983 om ongeveer 11:00 deur ene Freddi Butana Shongwe van Blok B388, Mamelodi na die huis van Bakayi Ezekiel Maseko te Blok J 2824, Mamelodi gebring is. Shongwe het by ene Jerry Shabangu verneem of die oorsprong van die voertuig nog bepaal kan word indien die masjiennommer verwyder is. Hy het die roomkleurige Colt Galant aan Shabangu getoon waar dit agter Maseko se huis versteek was. Shongwe het aan Shabangu gemeld dat die voertuig vir ʼn “groot werk” gebruik gaan word, sonder om te sê wat die “werk” sou wees. Maseko se vrou Anna het gesien dat Maseko en Shongwe die masjiennommer met ʼn elektriese skuurmasjien afgeskuur het.

Shongwe het om ongeveer 15:50 haastig met die Colt Galant vertrek terwyl Maseko hom in laasgenoemde se Kombi gevolg het. Hulle was so haastig dat hulle die elektriese skuurmasjien buite die huis gelaat het waar hulle daarmee gewerk het.

Vanaf 20 Mei 1983 toe Shongwe en Maseko nie tuisgekom het nie, het hulle familie na hulle begin soek.

Op 28 Mei 1983 is Maseko se Kombi agter die Poyntonsgebou in Schubartstraat, Pretoria gevind. Die voertuig was nie gesluit nie. Binne die voertuig is ʼn baadjie van Shongwe gevind wat hy op 20 Mei 1983 aangehad het. In die voertuig is ook ʼn papiersak met ʼn draagbare radio in, gevind. Nadat die voertuig met die inhoud verwyder is, het die familie begin vermoed dat Maseko en Shongwe onder die slagoffers van die ontploffing kon wees. Maseko se liggaam is daarop by die Staatslykhuis uitgeken. Maseko se liggaam is aan die noordelike kant van Kerkstraat regoor die ontploffing gevind.

Na die ontploffing op 20 Mei 1983 is verskeie liggaamsdele gevind wat oor die toneel versprei was. Op 13 Junie 1983 is die voete van hierdie persoon deur sy moeder as dié van Freddie Shongwe uitgeken. Shongwe se vrou het ook ʼn stuk broek en lyfband wat op die toneel gevind is, as die eiendom van Shongwe herken. Uit die verspreiding en gedeeltes wat aan die voertuigwrak gevind is, is dit duidelik dat Shongwe tydens die ontploffing in die voertuig was.

Volgens die verklaring van ʼn getuie wat op 20 Mei 1983 voor die Nedparkgebou in Kerkstraat-Wes, Pretoria in haar motor gesit het, het ʼn roomkleurige Colt Galant voor haar stilgehou. Pas nadat die voertuig tot stilstand gekom het, het die ontploffing gevolg.

Op 7 Julie 1983 het Anna Maseko die elektriese skuurmasjien, asook die draagbare radio aan die ondersoekers oorhandig. By ondersoek is gevind dat die draagbare radio wat in Maseko se Kombi gevind is, van ʼn ingeboude afstandbeheerkontrole voorsien is. Hierdie afstandbeheerkontrole is deur deskundiges in werkende orde bevind. Dit was ook in staat om plofstof oor ʼn afstand te laat ontplof. Volgens deskundiges is die frekwensie waarop die afstandbeheerkontrole ingestel was, baie sensitief, en kon dit deur ander faktore wat binne die beheerafstand kom, geaktiveer word.

In Maseko se klere by sy huis is kontant ten bedrae van R3 000 gevind, waarvoor Anna Maseko geen verklaring kon vind nie. Sy het van die geld vir die begrafniskoste gebruik.

Shongwe en Maseko het vorige veroordelings weens “huisbraak en brandkasdiefstalle” gehad.

Shongwe en Maseko het by meer as een geleentheid saam na Swaziland gegaan. Shongwe het Swaziland soms tot twee keer per maand besoek. Getuienis is gevind dat Shongwe aan huis van bekende lede van die African National Congress (ANC) in Swaziland gesien is. Shongwe is die neef van ʼn opgeleide ANC-lid, Johannes Mnisi. Volgens inligting het Shongwe en Maseko met bogenoemde in Swaziland skakeling gehad. Dit is ook vasgestel dat Shongwe Swaziland laas van 16 tot 17 Mei 1983 besoek het.

Tydens die Waarheids- en Versoeningskommissie (WVK) se werksaamhede is amnestie vir die Kerkstraatbom toegestaan aan Aboobaker Ismail, destydse hoof van Umkhonto we Sizwe se eenheid vir spesiale operasies, en Johannes Mnisi. Ten spyte daarvan dat die ANC reeds in die verlede erken het dat die ANC se militêre vleuel, Umkhonto we Sizwe (MK), se optrede “ten alle tye aan die politieke leierskap van die ANC onderhewig was”, het geen lid van die ANC se NUK van daardie tyd om amnestie vir die Kerkstraatbom aansoek gedoen nie.
Source: http://www.afriforum.co.za/agtergrondinligting-kerkstraatbom-%E2%80%93-20-mei-1983/
AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »


You can listen to a snippet from his song…”Liefling”. This song was a big hit for many, many years in South Africa and I do believe that many South Africans still love this song! It’s a song about life! I have done a loose translation for you to understand the song – if you are an English speaker.

Lied van die lewe
Om jonk te wees bring lekker dae
Die son skyn dan op elke dag
Die kinders skaats en ry fiets in die strate
Jongmense luister na nuwe plate
Niemand dink aan die tyd wat verby gaan
en dat die lewe net nie stil sal staan. (2x)

Koor:
Sing met my ‘n lied van die lewe
Sing met my van jonk en oud
Die lewe gee soveel mooier dae
maar dikwels gaan dit so gou verby (2x)
Ja, dikwels gaan dit so gou verby.

Maar die lewe sal nooit stilstaan
Dae kom en dae gaan
Die jonges trou en gaan op hul eie
Nou kom daar soms sware tye
Almal werk net vir die hede
Ure, maande en jare vlieg soos die wind verby (2x)

Herhaal Koor

Die oues word dan ook weer ouer
Hul word dan oupa en oumama
Dae word dan vinnig korter
Langsaam gaan die son dan onder
Herinneringe laat ons oor die lewe wonder
Lewe van mooi en troebel dae
staan einde toe (2x)

Herhaal Koor

Song translated: I tried my best and do hope you enjoy it….

Song of life

To be young brings blissful days
The sun shines ‘bout every day
The children in the streets skate and do bike riding
Youngsters listen to new music
Nobody thinks about time flying by
And that life is moving on
And that life is moving on

Chorus:

Sing with me a song of life
Sing with me ‘bout young and old
Life gives so much back to us
But often days go flying by
Sing with me a song of life
Sing with me ’bout young and old
Life gives so much back to us
But often days go flying by
Yes, quite often the days fly so soon

But life is never ever static
Days come and days go
Young people get married and live their lives
Now come even tougher times
Everybody works as for now and here
Hours, weeks, months and years fly like the wind
Yes, hours, weeks, months and years fly like the wind 

Chorus:

Sing with me a song of life
Sing with me ‘bout young and old
Life gives so much back to us
But often days go flying by
Sing with me a song of life
Sing with me ’bout young and old
Life gives so much back to us
But often days go flying by
Yes, quite often the days fly so soon

The older get much older too
They become grandpa and grandmamma
Days grow shorter very quickly
Slowly the sun goes down
Memories make us wonder ‘bout life
Beautiful and harder days
Near its end
Beautiful and harder days
Near its end

Chorus:

Sing with me a song of life
Sing with me ‘bout young and old
Life gives so much back to us
But often days go flying by
Sing with me a song of life
Sing with me ’bout young and old
Life gives so much back to us
But often days go flying by
Yes, quite often the days fly so soon

translated by: Nikita

 Born in Rotterdam, The Netherlands as the youngest of eight children, Korsten and his family emigrated to South Africa when he was nine years old. He married Elna Burger and had five children. Career
Initially he worked as an electrician, but from the age of 20, started singing in choirs, some of which were televised frequently by the SABC. However, he received his first formal vocal training in 1952, when he was well into his 20s, studying under Adelheid Armhold at the South African College of Music.In 1955 he moved to Pretoria, where he was one of the founder members of the Pretoria opera company. In 1956, he debuted as Canio in Ruggero Leoncavallo’s Pagliacci.Korsten won a bursary to study in Vienna in 1962, where he received tution under Judith Hellwig. During this period he had the opportunity to perform in Vienna and Munich, but he never sang professionally outside South Africa, mainly due to family considerations. It was only in 1970 that Korsten sold his business to devote himself to full-time singing. In the course of his operatic career, Korsten appeared on stage more than 3,000 times, playing 23 roles in most of the major operas.
In 1965, Korsten started his career in light music, with his album “Gé Korsten Sing Uit Die Hart” (“Gé Korsten Sings From The Heart” ), and soon became a best-selling recording artist, with a career spanning 40 years. Nine of his 58 albums achieved gold status. Most of his recorded work is light Afrikaans music, including the song “Liefling” (Sweetheart), which is still performed at rugby matches in Bloemfontein and Pretoria. His popularity as a singer also lead to lead roles in films such as Hoor My Lied (Hear My Song), Lied In My Hart (Song In My Heart) and A New Life, all of which included singing scenes. He received six Sarie awards and, in 1979, an ARTES award for his TV program “Gé Sing” (“Gé Sings”).In his later life, Korsten was well-known for his role as family patriarch Walt Vorster in the long-running South African soap opera Egoli: Place of Gold.

In 1985 he was appointed as the managing director of the Cape Performing Arts Board (CAPAB) in Cape Town, a post which he held until 1989.
In 1999, while presumably suffering from cancer, he committed suicide.
Wiki link
HERE ..


AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »


Ek was deur Skoor gevra om drie inskrywings van my blog te kies wat ek baie van hou, so, hier is hulle. Die eerste inskrywing is van ‘n plek wat ek nog nie besoek het nie: Die Noord-Wes gedeelte van ons land. ‘n Baie goeie vriendin van my het daar gebly en so ver ek weet het sy nog familie daar: Pofadder. 

English readers: scroll down for English. This entry is about other entries on my blog.

Klik Hier vir Onseepkans, Pofadder, Springbok.

Image: ww.sleeping-out.co.za


The Augrabies Falls National Park is also in that area – see the red star on the map…click HERE to visit the South African National Parks website linked to the Augrabies Falls Park and other National Parks too, of cours. The word “Augrabies” is derived from the Khoi word which means…”noisy one”… 

Augrabies Falls

About 120 km west of Upington, in a barren and desolate land of sand, scrub and rock, the broad Orange River plunges through a massive canyon in a sudden and dramatic sequence of rapids and cascades. The waters descend through the ravine to breach the main gorge. Here, the Augrabies waterfalls drop, sheer at first and then in a misty tumble of cataracts, to the turbulent, rock-enclosed pool 200 m below.

The Augrabies Falls are without doubt the most impressive waterfalls along the Orange River and are located approximately 120 km downstream of Upington. The falls occur at a point where the Orange River alters from a wide slowly flowing river traversing sandy soils to a fast flowing narrow river cutting its way through ancient granites.
Read
ON THIS SITE more about the Augrabies Waterfall and see more awesome pictures too! Follow the “Wildlife” link to read about Pangolins! Coelacanths – the African Fish Eagle -the Shangaan, the Xhosas, Shaka, the King of the Zulu, Sterkfontein Caves (a World Heritage site). Nongqawuse – Prophetess of Doom.The Xhosa people were almost led to commit suicide in the 1800’s by a fourteen-year-old ‘prophetess’; who claimed she had received a message from the ancestors.


Jasper visited Azerbaijan and if you click HERE you can see more pictures on his blog. Azerbaijan is a country I would like to visit – these Eastern European countries do attract me!
Rosalind  blogged about the Jewish concentration camps and inspired me to blog about  Anne Frank and the South African concentration camps.

Read Full Post »

 If you want to know if somebody is a South African, ask him to say the word…biltong… and…moreover, ask him what it is… ha! he won’t tell you what it is…he will just say…..hmmmmmmmmm…….yummmmmmmmmmyyyyyyyy!! then you will know…that is a real South African, and not a “made” one…! My favourite is….Kudu biltong! of course you get biltong made of ostritch and all kinds of animals and people have their favourites… but, please don’t try elephant biltong…too much sinews! lol! I  had it once…while we travelled the Kruger National Park…never again! That’s the best thing to have with you while travelling there… because biltong is something you shouldn’t gobble up so quickly…(but if you don’t get it every day…like you’re not in SA…and you do get it once in a while…there’s just no other way…you can’t help yourself…you have to gobble it up so quickly….<sigh>..) you have to taste it…think about it….chew it slowly…think more about it and the taste…see if you can find a lion at the water hole….then have another bite… aaah! yummy…. I like mine quite dry too… cut in small bits…. yikes! mouthwatering!!

Click HERE to read original article…but…most importantly…to learn everything about Biltong, how to make it, spices, hints and tips, cutters, etc…..

The word BILTONG is derived from the words “BIL” (BUTTOCK) or meat and ‘TONG” or strip. So it is just a strip of meat.

For centuries mankind has endeavoured to preserve meat. Seafarers, centuries ago, pickled meat in large wooden caskets and devoured this during the months they were at sea. No wonder they suffered from scurvy!!

African folklore has it that migrating African tribesmen, herding their stock, would place strips of venison under the saddles on their horses as the chaffing would tenderise the meat and the sweat of the animals would spice it! This must be when vegetarians were born!!

BILTONG as we know this delicacy today, is a rich inheritance from pioneering South African forefathers who sun dried meat during their trek across the African Subcontinent.
The basic spicing is a dramatic blend of vinegar, salt, sugar, coriander and other spices. These were in abundance in the then Cape Colony, as the French Hugenots produced wine and vinegar from their grape crops and the colony was the halfway stop for seafarers plying the spice routes of the East. Various brine recipes and marinades were created and handed down for generations!

Today BILTONG and DROE WORS (dried South African sausage) is a massive industry and the most sought after delicacies in Southern Africa

Read Full Post »

 


Flag of 1928-1994
Following the Union of South Africa , that is the joining if the former colonies of Natal, Cape, Transvaal and Orange River on 31 May 1910, South Africa used defaced red and blue ensigns. Having suffered defeat in the Anglo-Boer War (1899-1902), many South Africans
particularly of Boer extraction found these flags unacceptable. Discussions about a new flag had taken place from time to time but were interrupted by such pressing issues as World War I and achieving Dominion Status within the British Empire etc. and it was only in 1925 that the matter began to receive renewed attention. The Balfour Declaration adopted at the Imperial Conference of 1926 defined in general terms the mutual constitutional relationship of the self-governing members of the British Empire (later Commonwealth) whereby Great Britain and the dominions were “equal in status, in no way subordinate to one another” and as such South Africa, as an independent state was entitled to a flag of its own. The flag issue in South Africa was also considered along with the question of nationality.

The issue of inclusion of the Union Jack proved to be a very emotional subject, with the English-speakers on the one side demanding its inclusion and the Afrikaners (Boers) seeing its a symbol of British imperialism demanding it be excluded! A number of proposals were put forward but it was not until the Princevlag design based on the House of Orange that consensus began to emerge. This design was based on the commonly held view that Jan van Riebeeck has raised an orange, white and blue horizontal tricolour when he arrived at the Cape in April 1652. The original design had a quartered shield in the centre, each quarter having a symbol to represent the territories making up the Union. Various other designs were submitted to a Parliamentary Committee which had been established to resolve the issue but none found favour.
Read on this link HERE more and it is really worth visiting…very extensive site with information/flags/history on South Africa ….

This song, unfortunately in Afrikaans, is beautiful… “oranje”… = orange…”blou” = blue…it’s a song to motivate people in South Africa to stand together… and to keep spirits high… to have hope….worth listening even if you don’t understand…beautiful images of the country you will enjoy… This flag is…of course you know perhaps….also our country’s old flag.. and we used to call it the “Oranje Blanje Blou”….

 

ORANJE-BLANJE-BLOU

Woorde: EITEMAL, na “O.D., hoch in Ehren”
Musiek: HENRY HUGH PIERSON

Die Hoogland is ons woning,
die land van son en veld,
waar woeste vryheidswinde waai
oor graf van meenge held.
Die ruimtes het ons siel gevoed,
ons kan g’n slawe wees,
want vryer as die arendsvlug,
die vlugte van ons gees.

[REFREIN]
Dis die tyd, dis die dag,
om te handhaaf en te bou.
Hoog die hart, hoog die vlag,
hoog Oranje-blanje-blou!
Ons gaan saam die donker toekoms in
om as een te sneuwel of oorwin,
met ons oog gerig op jou,
ons Oranje-blanje-blou!

Die ruwe bergereekse
staan hoog teen awendlug,
soos gryse ewighede daar
versteen, verstyf in vlug.
En stewig soos die grou graniet
ons Boeretrots en -trou,
die fondament waarop ons hier
‘n nuwe nasie bou.

[REFREIN]
Dis die tyd, dis die dag,
om te handhaaf en te bou.
Hoog die hart, hoog die vlag,
hoog Oranje-blanje-blou!
Ons gaan saam die donker toekoms in
om as een te sneuwel of oorwin,
met ons oog gerig op jou,
ons Oranje-blanje-blou!

Die God van onse vaders
het ons hierheen gelei,
ons dien sy grootse skeppingsplan,
solank ons Boere bly.
Ons buig ons hoof voor Hom alleen;
en as Hy ons verhoor
omgord ons bly die lendene:
Die toekoms wink daar voor.

[REFREIN]
Dis die tyd, dis die dag,
om te handhaaf en te bou.
Hoog die hart, hoog die vlag,
hoog Oranje-blanje-blou!
Ons gaan saam die donker toekoms in
om as een te sneuwel of oorwin,
met ons oog gerig op jou,
ons Oranje-blanje-blou!

Read Full Post »

 


ISBN:0798139021
Herman Charles Bosman
Publisher:Human & Rousseau

 We read this book during secondary school and I loved these stories of “Oom Schalk Lourens”…”oom” means “uncle”… I think I should get myself this book again! I know I have one…packed away…very old copy…my dad used to go around at bookshops…when he was young…think I take after him in that way…lol! 

Herman Charles Bosman was one of South Africa’s best (yeah, I know I always call the story writers and poets the “best”…because I try to focus on the best if not the “very” best! lol)… classical story writers….read on Wiki about him… see you later…

Herman Charles Bosman (February 3, 1905 – October 14, 1951) is the South African writer widely regarded as South Africa’s greatest short story writer. He studied the works of Edgar Alan Poe and Mark Twain, and developed a style emphasizing the use of irony. His English-language works utilize primarily Afrikaner characters and point to the many contradictions of Afrikaner society in the first half of the twentieth century.

Bosman was born at Kuilsrivier, near Cape Town to an Afrikaner family, although he was raised with English as well as Afrikaans. While Bosman was still young, his family moved to Johannesburg where he went to school at Jeppe High School for Boys in Kensington. He was a contributor to the school magazine. When Bosman was sixteen, he started writing short stories for the national Sunday newspaper (the Sunday Times). He attended the University of the Witwatersrand submitting various pieces to student’s literary competitions.

Upon graduating, he accepted a teaching position in the Groot Marico district, in an Afrikaans language school. The area and the people inspired him and provided the background for all his best known short stories; the Oom Schalk Lourens series and the Voorkamer sketches. The Oom Schalk Lourens series features an older character with that name. the Voorkamer series are similarly all set in the Marico region.

During the school holidays in 1926, he returned to visit his family in Johannesburg. During an argument, he fired a rifle at his stepbrother and killed him.

Bosman was sentenced to death and moved to Death row at the Pretoria Central Prison. He was reprieved and sentenced to ten years with hard labour. In 1930, he was released on parole after serving half his sentence. His experiences formed the basis for his semi-autobiographical book, Cold Stone Jug.

He then started his own printing press company and was part of a literary set in Johannesburg, associating with poets, journalists and writers, including Aegidius Jean Blignaut. Needing a break, he then toured overseas for nine years, spending most of his time in London. The short stories that he wrote during this period formed the basis for another of his best-known books, Mafeking Road.

At the start of the Second World War, he returned to South Africa and worked as a journalist. He found the time to translate the Rubaiyat of Omar Khayyam into Afrikaans.
Read
HERE on Wikipedia…more about him…

Herman Charles Bosman’s best-loved stories about the Marico District are published here for the first time in the form intended by the author. This text of Mafeking Road – edited by Craig MacKenzie – is the first to appear from the original versions, with an introduction and notes on the texts.

Bosman’s storyteller figure Oom Schalk Lourens takes us into the world of the concertina-player who leaves the Marico for fame and glory; the girl who returns from finishing school to dazzle and dupe the Marico yokels; the Boer War soldier with a tragic story to tell about his son; the legendary leopard of Abjaterskop; the man who kills his wife and buries her under the dung floor of his voorkamer …

Jealousies, hatreds, loves and betrayals – the entire range of human emotions are laid bare in a manner at once humorous and satirical, romantic and ironic. Mafeking Road reveals to us a world quaint and distant … and yet powerfully familiar.

Herman Charles Bosman, who died of a heart attack in 1951, is one of South Africa’s most famous story-tellers. This is a classic collection of his short stories. As a person he had a unique way of seeing life, an intense excitement that he managed to convey in his stories. His books are pre-eminent in the field of South-African literature.
Read on THIS SITE more and you can view more books written by him in English as well as in Afrikaans.
You can order the book HERE from Kalahari.net….


Please click HERE to visit the Groot Marico on your next trip…this is HC Bosman-world…and read about Patrick Mynhardt…
Patrick Mynhardt was the Honory Life President of the HC Bosman Literary Society.

If you like this, you’d also like…

(for the witty teller of folk-tales:

-Mark Twain, “The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County” (1867) and other sketches and stories.

-Sholom Aleichem, Tevye’s Daughters, and other stories (c.1905-1916).

-O.Henry, Heart of the West (1907).

Click on THIS LINK to read more….

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

 

On THIS LINK you can see pics of Pretoria and pics about the roads…and on THIS LINK you can see why it’s also called the Jacaranda City…and Pretoria is one of 3 capitals of SA…in case you didn’t know…it… Cape Town and Bloemfontein are the other capitals…on one of my links you can read why we have 3 capitals! On these three videos, you can follow the history of the Voortrekker Monument …and why Pretoria is called Pretoria… To me…Pretoria will be PRETORIA and not..Tshwane!! According to WIKI Tshwane comes from “black cow” or “monkey” – from the Ndebele word “tshwene”!


The words of the song on the last video…it gives me goosebumps to hear it!! When I was at school… we used to sing this song…. about  “Young South Africa”, the National Anthem, the Flag song AND the school song…every week…yes, every school in SA has got a song as part of the school ethos……. and you are very proud when singing it…you would stand to attention when singing it…it’s really a beautiful song, hope I can get a translation somewhere!  It describes the country in a beautiful way…
DIE LIED VAN JONG SUID-AFRIKA

Woorde: EITEMAL; gewysig: P. MCLACHLAN
Musiek: HUGO GUTSCHE; verwerk: DIRKIE DE VILLIERS

En hoor jy die magtige dreuning?
Oor die veld kom dit wyd gesweef:
die lied van ‘n volk se ontwaking
wat harte laat sidder en beef.
Van Kaapland tot bo in die Noorde
rys dawerend luid die akkoorde:
Dit is die LIED van Jong Suid-Afrika,
dit is die LIED van Jong Suid-Afrika,
dit is die LIED van Jong Suid-Afrika.

Die klop van die Voortrekkerwawiel
het die eeue se rus verstoor;
die klank van die voorlaaierskote
het klowe en kranse gehoor.
Die diere het stil staan en luister,
die bome het bewend gefluister:
Dit is die KOMS van Jong Suid-Afrika,
dit is die KOMS van Jong Suid-Afrika,
dit is die KOMS van Jong Suid-Afrika.

Waar songloed in glorie die berge
oor hul fronsende voorhoof streel,
waar ruisende wind oor die vlaktes
met grassaad kerjakker en speel,
die land wat ons vaders gekoop het,
met bloed tot ons eie gedoop het:
Dit is die LAND van Jong Suid-Afrika,
dit is die LAND van Jong Suid-Afrika,
dit is die LAND van Jong Suid-Afrika.

Die golwende veld is ons woning
en ons dak is die hemelblou;
die Vryheid alleen is ons koning,
sy wagwoord is: “Handhaaf en bou”.
Die stryd wat ons vaders begin het
sal woed tot ons sterf of oorwin het.
Dit is die EED van Jong Suid-Afrika,
dit is die EED van Jong Suid-Afrika,
dit is die EED van Jong Suid-Afrika

Read Full Post »

This is the family coat of arms.

Update – 5/8/2018 – I have found more info and will add it soon.

Areas where the Dutch and French Huguenots were given farms to settle.


The French Huguenots from La Rochelle

The Huguenot monument in Franschhoek (the Huguenots fled religious persecution in France, and many settled in the Cape). Today, many Afrikaner names show their French origins and I’m one of  those many South Africans. I’m busy with  a family-history-study of my ancestors and this is what I’ve found so far. This post will get updated as I find more information. Most links in this post will open in a new window.

 Update: 30/6/2013

haidee_large

The Haidee

Read HERE MORE about the French Huguenots that settled in South Africa. (This link does not work anymore!) 

Jan.09 update: Please follow this link if your surname is Celliers/Cilliers/Cillie…etc.

http://www.myheritage.com/site-33834231/cilliers-family-web-site

Josue Cellier, b. 1667, Orleans, France

Another record…Josube Cellier, b 1676, Orleans, France..

Click on THIS LINK to use the search facility to find ancestors…..
On Olivetree HERE you can see more passenger-lists…
Please click HERE for more information on the France Huguenots that came to South Africa.
And on THIS LINK you can read  more about the Religion War and French Huguenots…
This LINK HERE is a passenger ship-list of Huguenots that arrived in South Africa between 1683 and 1756.

Search THIS SITE  for more information on these records.

cellier-passengers

The REYGERSDAL arrived at Table Bay in 1700…passengers on the ship, click on the image for a clear, larger view.

NOTES:
1. Married (2) Paul Roux in 1722

2.Brother of Elizabeth Couvret. He returned to Europe in 1712 with his wife and 4 children.

Josué CELLIER
*Frankryk, Orléans c1667
+Paarl //.10.1721
xElisabeth Couvret
*Frankryk, Orléans c1676
+c1743
xxc1722 wew-Paul Roux
*Frankryk, Orange c1665
+Paarl 07.02.1723
xc1688 Claudine Seugneté
*Frankryk, Saintogne, c1671
+
(xxElisabeth Couvret)

Kinders van Josué Cellier en Elisabeth Couvret
b1 Josué =Paarl 02.01.1701 X Ongetroud, + 19.04.1770
b2 Jan *c1702, X Paarl 5.12.1728 Anna Marais weduwee van Gabriel Rossouw
b3 Pierre =Paarl 10.11.1703, +Voor 1712
b4 Elisabeth =Paarl 26.07.1705, X c1724 Pierre Malherbe
b5 Francina =Paarl 30.10.1706, X Paarl 12.04.1727 Pierre le Roux
b6 Maria =Kaapstad 07.09.1708, X Paarl 7.09.1732 Johannes Hubertus van Amsterdam XX Paarl 8.05.1735 Urbanus Sauermann van Mühlbeck
b7 Abraham =Paarl 21.09.1709, X Paarl 6.12.1744 Anna Rossouw
b8 Pieter =Stellenbosch 16.08.1711, Ongetroud, +04.12.1792
b9 Susanna =Paarl 24.09.1713, Ongetroud, +Paarl 14.07.1733
b10 Judith =Paarl 01.03.1716, Ongetroud, +Paarl 24.07.1733
b11 Magdalena =Paarl 26.12.1717, X Stellenbosch 29.04.1736 Pierre le Roux

Kinders van Paul Roux en Claudine Seugneté
1. Paul *c1689
2. Pieter *c1692
3. Hester *c1693
4. Anne =Paarl 25.12.1694
5. Joseph =Paarl 14.10.1696
6. Jeremie =Paarl 01.09.1697
7. Jean =Paarl 22.04.1699

Josué Cellier was afkomstig van Orléans, Frankryk waar hy in ongeveer 1667 gebore is. Hy was moontlik die seun van Josué Cellier en Judith Rouilly wat `n seun Nicolaas in die naburige dorpie Bazoches-en-Dunois laat doop het. Elisabeth Couvret is nege jaar later in ongeveer 1676 ook in Orléans gebore.

Bronne verskil oor wanneer Josué en Elisabeth Frankryk verlaat het. Volgens een bron in 1685, na die herroeping van die Edik van Nantes, toe Josué 18 jaar oud was en Elisabeth 9. Hierdie edik het vir bykans `n honderd jaar `n mate van godsdiensvryheid aan die Protestante verleen en die herroeping daarvan het `n oormatige vervolging van die Protestante tot gevolg gehad. Volgens `n ander bron het hulle Frankryk in 1697 verlaat na die beëindiging van die negejarige oorlog tussen Nederland en Frankryk toe hulle onderskeidelik 30 en 21 jaar oud was.

Of hulle wel in Frankryk getroud is, is onseker.

Simon van der Stel het in 1679, pas na sy aanstelling as goewerneur aan die Kaap, `n versoek gerig dat boere toegelaat moet word om na die Kaap toe te kom, maar aangesien die Kaap slegs as `n verversingspos beskou is, is sy versoek geweier. Die toenemende getal Franse vlugtelinge wat na Nederland gestroom het na die herroeping van die Edik van Nantes het egter tot `n beleidsverandering gelei wat dit vir Josué en Elisabeth moontlik gemaak het om na die Kaap te verhuis.

Persone wat oorweeg sou word om na die Kaap te gaan, moes selfonderhoudend wees en Josué met sy kennis van landbou, wynbou en sy vaardigheid as timmerman het hieraan voldoen. Verskeie voorwaardes is ook gestel, onder andere:
– Hulle sou kosteloos op die skepe van die handelsmaatskappy die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie (VOC) vervoer word, mits `n eed van getrouheid aan die Kompanjie afgelê word.

– Geen bagasie, behalwe dié wat vir eie gebruik nodig was, kon saamgeneem word nie. Op kontantgeld was daar egter geen beperking nie.
– Landbouers sou soveel grond kry as wat hulle kon bewerk, terwyl landbougereedskap, saadkoring en vee aan hulle verkoop sou word.
– Hulle sou verplig wees om vir vyf jaar aan die Kaap te bly, maar kon met die nodige motivering `n versoek tot die Here XVII, die hoogste gesag van die VOC, rig om die tydperk te verkort.
– Indien hulle na vyf jaar weer na Nederland wou terugkeer, moes hulle teen `n vasgestelde tarief die reisgeld betaal en kon hulle niks uit die Kaap saamneem nie, behalwe dit wat hulle aan hul persoon gehad het.

Die eerste Franse vlugtelinge vertrek einde 1687 uit Nederland en in 1699 is die VOC versoek om nie meer Franse Kaap toe te stuur nie. Dit is dus onseker of Josué en Elisabeth onder die voorgemelde voorwaardes na die Kaap gekom het en of hulle dit op eie inisiatief gedoen het. Hulle seil op 2 Mei 1700 aan boord van die Reygersdaal vanaf Goeree, `n Suid-Hollandse eiland. Ook aan boord was Elisabeth se broer Paul Couvret, sy vrou Anne Valleté en hul dogtertjie.

Vir beter beskerming het `n aantal skepe gewoonlik saam uitgevaar, maar daar kon nie vasgestel word of enige ander skepe saam met die Reygersdaal uitgevaar het nie. `n Reis na Kaap het in daardie jare enigiets van drie tot ses maande geduur en die Reygersdaal arriveer Saterdag 21 Augustus 1700 in die Kaap, maar moes tot die volgende middag voor die hawe lê. ‘Op de naarmiddag’ van Sondag 22 Augustus anker hulle in die hawe ‘onder een slap zuyd west luchtje’.

Oor die algemeen was die skepe waarmee die vlugtelinge oorgekom het maar klein en het passasiers gewoonllik hutte op die agterdek gehad sonder enige wasgeriewe. Voedsel wat aan boord geneem is, is noukeurig deur die VOC gespesifiseer – brood, ingelegde vleis, stokvis en soutvis, ingelegde haring, bier, Franse en Spaanse wyn, brandewyn, botter, olie, asyn, lemmetjiesap, stroop vir ontbyt en vir die bier, pruimedante, rysgort, grou- en groenertjies, mosterdsaad, mierikwortel en sout. Kos, water en bier het betreklik gou bederf terwyl wyn langer goed gebly het.

Skeurbuik, wat hoofsaaklik deur die gebrek aan vars voedsel veroorsaak is, het algemeen voorgekom en het bygedra tot `n hoë persentasie sterfgevalle tydens `n seereis. Verder was daar nog gevare soos storms, brand en aanvalle deur seerowers. Die skipper van die Reygersdaal, Martin de Jeught, rapporteer met hul aankoms in die Kaap slegs een sterfgeval en agt siekes aan boord wat die indruk skep dat Josué en Elisabeth se vaart sonder enige buitengewone voorvalle afgelê is. Twee weke na hul aankoms sit die Reygersdaal sy vaart na Batavia (Djakarta op die Indonisiese eiland Java) voort.

Uit die huwelik tussen Josué en Elisabeth word elf kinders gebore, vyf seuns en ses dogters. Slegs Pierre sterf as kind terwyl Susanna en Judith binne tien dae van mekaar sterf; Susanna op 20-jarige ouderdom op 14 Julie 1733 en Judith op 19-jarige ouderdom op 24 Julie 1733. Die oudste en jongste seuns Josué en Pieter is nooit getroud nie en sterf respektiewelik op 69-jarige en 81-jarige ouderdom. Die twee seuns deur wie die vanne Cellier, Celliers, Cillié en Cilliers voortgedra sou word, is Jan wat in 1728 met die weduwee Anna Marais trou en Abraham wat in 1744 met sy broer Jan se stiefdogter Anna Rossouw trou. Elisabeth trou in ongeveer 1724 met Pierre Malherbe, Francina in 1727 met Pierre le Roux en Magdalena in 1736 ook met `n Pierre le Roux, `n neef van haar suster Francina se man. Maria trou in 1732 met Johannes Hubertus, `n Hollander, en na sy dood hertrou sy in 1735 met Urbanus Sauermann, `n Duitser – sy is die enigste kind wat nie met `n Hugenote-afstammeling getroud is nie.

Die Paarl se kerk waarin Josué en Elisabeth se oudste kinders gedoop is, was nie veel meer as `n saaltjie wat die Franse aanmekaar getimmer het nie en is na geweldige storms in Oktober 1716 so beskadig dat dit onbruikbaar was. Totdat die nuwe kerk in 1720 in gebruik geneem is, is dienste aan huis van die predikant ds Van Aken gehou en hul jongste kind Magdalena is moontlik hier gedoop. Pieter en Maria is moontlik in Stellenbosch en Kaapstad gedoop omdat daar vanaf 1707 tot 1714 geen predikant in die Paarl was nie. Die twee kinders wat wel gedurende hierdie tyd in die Paarl gedoop is, is moontlik deur `n besoekende predikant gedoop.

Beide Josué en Elisabeth, soos talle ander Hugenote, was ongeletterd. Alhoewel sommige geleer het om hulle naam te teken en ook om te skryf, was Josué en Elisabeth skynbaar nie onder diegene nie. In 1720 maak Josué sy merk wanneer hy hul gesamentlike testament teken en wanneer Elisabeth in 1724 `n nuwe testament opstel, teken sy ook deur haar merk te maak.

Die peil van onderwys aan die Kaap was laag en Paul Roux, met wie Elisabeth na Josué se dood sou trou, word as onderwyser van die Franse gemeenskap in die Paarl aangestel. Huismeesters is ook deur sommige gesinne in diens geneem en hul vergoeding het meestal bestaan uit 8 tot 14 gulden per maand, 1 tot 2 pond tabak, voedsel, drank, goeie huisvesting en soms klere aan die einde van die jaar. Jacob Naudé wat in 1718 as matroos in die Kaap aangekom het, was eers huismeester by Pierre Joubert teen 10 gulden en `n halwe pond tabak per maand en vanaf 1719 tot 1720 huismeester by Josué Cellier teen 10 gulden en een pond tabak per maand.

In haar testament van 1724 stel Elisabeth vir Jan as voog oor sy minderjarige broers en susters aan en bepaal dat hy ‘verpligt zijn’ om hulle eerlik op te voed en ook om hulle te laat leer, lees, skryf of `n handvaardigheid te laat aanleer. Dokumente wat deur vier van haar kinders geteken is, is teëgekom; Francina teken as beide Fransina Cellie en Fransina Celie, Maria as Marie cellier; Magdalena as Madalena Cellie en Pieter as Piter Seliee.

Of Josué en Elisabeth Hollands matig was, is onbekend, maar hul kinders sou weens regeringsbeleid Hollands moes aanleer. Hierdie beleid het veroorsaak dat die Franse taal aan die Kaap in onbruik geraak en uitgesterf het. Nadat die eerste predikant van die Paarl, Pierre Simond, die Kaap in 1702 verlaat het, verklaar Goewerneur Willem Adriaan van der Stel hom bereid om te sorg dat die Franse taal in onbruik raak deur die gebruik van Hollands op skool en in die kerk in te stel. Vertoë is gerig omdat min mense `n preek in Hollands kon volg en daarna is twee dienste op `n Sondag toegelaat, een in Hollands en een in Frans, maar na 1726 word daar nie weer melding gemaak van Franse dienste nie.

Josué en Elisabeth vestig hulle aanvanklik op die plaas Het Kruys Pad (Kruispad), naby die huidige voorstad Brackenfell, waar hulle tot ten minste 1709 gewoon het. In Januarie 1708 ‘ten huijse van Josua Sellier geleegen aant kruispad tusschen de bottelerije en tijgerbergen’ het daar twaalf mense ‘zaaten en dronken’. `n Vryswarte wat op sy eie grond geboer het, Pieter Harmensz, algemeen bekend as Brasman, kom toe daar aan en beskuldig vir Jacob Bourbonnais, een van Josué se gaste, daarvan dat hy sy sweep gesteel het. `n Onderonsie ontstaan en Brasman steek vir Bourbonnaise met `n mes en snou hom toe : ‘Jou donders kind, daar heb je genoeg daar is bloed’. `n Eis vir skadevergoeding word ingestel, Bourbonnaise vir ongemak en pyn asook verlore tyd en Jacob Bisseux, in wie se huis Bourbonnais verpleeg is, vir sy verpleging en gepaardgaande uitgawes. Brasman se vonnis was om gegesel te word, skadevergoeding en kostes te betaal en hy word lewenslank uit die Kaap verban.

Nog `n insident waarby Josué betrokke was, was die ontevredenheid oor Goewerneur Willem Adriaan van der Stel se administrasie. Aanvanklik is VOC-amptenare nie toegelaat om te boer nie omdat hul mededinging die boere finansieel kon knak, maar teen die tyd dat Josué en Elisabeth in die Kaap aankom, boer Van der Stel en bykans al die hooggeplaaste VOC-amptenare op hul eie plase. Mettertyd tree hulle ook tot die mark, wat alreeds swak was, toe en bly die gewone boere met hul podukte sit. In 1706 word `n klagskrif van ondermeer omkopery en afpersing teen Van der Stel en verskeie amptenare opgestel en Elisabeth se broer Paul Couvret is een van die persone wat dit onderteken. Op sy beurt stel Van der Stel `n getuigskrif op wat tevredenheid met sy administrasie uitspreek en ook van sy goeie karakter en eerlikheid getuig. Persone wat weier om te teken word ondermeer gedreig dat hulle van hul grond ontneem sou word. Josué teken die getuigskrif – die inskrywing by sy se merk lui : ‘het merke van Josue Siljee’. Die meeste van die Hugenote wat geteken het, het later verklaar dat alhoewel hulle ontevrede was met Van der Stel se wanbestuur hulle bang was dat hulle hul grond sou verloor. Moontlik was dit ook by Josué `n oorweging aangesien hy op hierdie stadium nog nie sy eie plaas besit het nie. Die uiteinde van die klagskrif was ondermeer dat Willem Adriaan van der Stel en van sy volgelinge van hul poste onthef en na Holland teruggeroep is.

In 1709 word Josué nog in die opgaafrolle van die Distrik Stellenbosch, waaronder Kruispad geresorteer het, opgeneem. Geen opgaafrolle het vir die jare 1710-1711 behoue gebly nie en in 1712 word hy in die opgaafrolle van die Distrik Drakenstein opgeneem. Het Kruys Pad word op 15 Maart 1712 aan Josué toegeken, maar daar kan nie veel van hierdie datum afgelei word nie aangesien plase wat aan boere toegesê is, d.w.s toestemming verleen is om die grond te bewoon en te benut, dikwels eers etlike jare later aan hulle toegeken is, d.w.s hul eiendom geword het. In die Paarl koop hy die plaas Orléans (57 morg 300 vk roede) wat op 11 Oktober 1713 op sy naam oorgedra word. Hier boer hy en Elisabeth tot en met hulle dood.

‘n Dokter (chirurgyn) Gideon le Grande het joernaal gehou van sy mediese dienste en `n gedeelte van sy joernaal vir 1710 het behoue gebly. Op 9 Februarie 1710 skryf hy medikasie van scafran vir Josué Cellier voor, maar hierdie inskrywing is later weer doodgetrek. Wat scafran is, is onbekend en waarom die inskrywing later doodgetrek is, is ook onbekend. Van die siektes wat aangeteken is, is bloedvloeiing, geswelde voete, keelseer, kopseer, kortasem, krampe in die ingewande, longsiekte, maagpyn, niere, sooibrand, snydings, sweer en verkoue. Bloedlating as behandeling kom die meeste voor, ondermeer vir pyn aan die arm en skouer; daarna purgasies van sennablare en nieskruid.

In 1712 keer Elisabeth se broer Paul Couvret en sy gesin na `n verblyf van twaalf jaar aan die Kaap terug na Europa. Hy het op die plaas Goede Hoop, 60 morg, in die Paarl geboer.

Die Paarl se lidmaatregisters is waarskynlik sedert die stigting van die gemeente in 1691 bygehou, maar die eerste register wat behoue gebly het, is dié van 1715. Onder ‘Der Ledematen die de Predikant Van Aken in die Kerke van Drakenstyn in den jare 1715 gevonden heeft’, was ‘Jossue Sellier en syne vrouw Elizabeth Couvret’ en die totale aantal lidmate is as 104 aangeteken. Teen 1725 het die aantal lidmate tot 146 gegroei.

Oor Josué se boerderyaktiwiteite gedurende sy eerste paar jaar aan die Kaap is min bekend weens die onvolledigheid van die opgaafrolle. In 1704 besit hy slegs 4 koeie, maar teen 1709 verbou hy reeds 8 000 wingerdstokke, besit hy 5 perde en 18 beeste en het hy ook 60 mud koring geoes. In latere jare besit hy tot 300 skape en produseer jaarliks tot 3 lêers (1 731 liter) wyn.

Josué sterf op 54-jarige ouderdom in Oktober 1721 en laat die 45-jarige Elisabeth agter met tien kinders tussen die ouderdomme van 4 en 20 jaar. Van die items wat in sy boedelinventaris gelys word, met die waarde in guldens Indiese valuta aangedui, is:
Die plaas Orleient 2 900
15 beeste 450
1 wa 100
en 16 lêers wyn 480.

Elisabeth hertrou in ongeveer 1722 met die 57-jarige wewenaar Paul Roux. Hul presiese huweliksdatum is onbekend aangesien die Paarl se huweliksregisters vir hierdie tydperk verlore is. Paul en Elisabeth kon nie baie lank getroud gewees het nie aangesien hy op 7 Februarie 1723 oorlede is, sestien maande na haar eerste man. Na Paul se dood het Elisabeth nie weer hertrou nie.

Paul Roux was `n bekwame man wat kort na sy aankoms in die Kaap in 1688 aangestel is as onderwyser, voorleser en sieketrooster vir die Franse gemeenskap in die Paarl, poste wat hy tot sy dood toe beklee het. Saam met Pierre Simond was hy gereken as een van die grootste stryders vir die gebruik en behoud van die Franse taal aan die Kaap. Teen die tyd dat hy en Elisabeth getroud is, was die kinders uit sy eerste huwelik almal reeds mondig. Hy het ‘n kleinerige plasie Oranje, 2 morg 250 vk roede, in die Paarl besit wat na sy dood na sy seun Jeremie Roux gegaan het. Vir meer inligting kyk ook onder stamvader Paul Roux.

Na haar tweede man se dood, sit Elisabeth en haar vier seuns die boerdery op die plaas voort. Verdere hulp met die boerdery word verkry met die aankoop van haar eerste slaaf in 1728 en teen 1743 besit sy vier slawe, een slavin en twee slawekinders. Vanaf 1732 tot 1734 werk haar skoonseun, Johannes Hubertus, as kneg op die plaas. In ‘n kontrak wat op 27 September 1732 tussen hulle gesluit is, onderneem hy om haar ‘voor den tyd van een geheel Jaar trouw en naarstig te dienen als knegt’ teen `n maandelikse betaling van twaalf Caabse guldens asook huisvesting en voedsel. Hierdie kontrak word op 26 Oktober 1733 vir nog `n jaar verleng. Teen 1743, kort voor haar dood, word 10 lêers (5 773 liter) wyn geproduseer en met tye was daar tot 6 perde, 30 beeste en 200 skape op die plaas. Benewens koring, word rog ook gesaai.

In 1738 boer die 62-jarige Elisabeth en drie van haar seuns, Josué, Abraham en Pieter, nog op die plaas en bied hulle vir nagenoeg `n jaar skuiling aan die 39-jarige voortvlugtende Estienne Barbier, `n sersant in diens van die VOC. Estienne was ook van Orléans, Frankryk afkomstig en het in 1734 as gewone soldaat in diens van die VOC in die Kaap aangekom. In Mei 1737 lei Estienne se beskuldigings van ondermeer geldverduistering en korrupsie teen `n luitenant tot `n lastersaak en Estienne word skuldig bevind. Hy appèlleer, besef weldra dat sy appèl nie veel kans het om te slaag nie en ontsnap op 24 Maart 1738 uit die Kasteel waar hy onder arres was. Na sy ontsnapping bly hy ongestoord op Orléans, omdat die owerhede onder die indruk was dat hy hom op `n skip versteek en na Holland teruggekeer het. In Februarie 1739 verlaat hy Orléans en begin `n hoofsaaklik skriftelike veldtog teen die ongeregtighede van die owerhede. Met die ontevredenheid wat reeds in die Kaap geheers het, het hierdie veldtog die potensiaal gehad om `n burgelike opstand te begin en in Maart 1739 word hy deur die owerhede ‘vogel-vry’ verklaar – hulle soek hom, lewend of dood. Hy word eers ses maande later in hegtenis geneem, verhoor en ter dood veroordeel. Hierdie vonnis, wat in die openbaar voltrek is, het behels dat hy aan `n kruis vasgebind word, onthoof word, sy regterhand afgekap word, die res van sy liggaam gevierdeel word en sy ingewande onder die skavot, waar die vonnis voltrek is, begrawe word. Sy liggaamsdele is daarna op pale in die openbaar vertoon – sy kop en regterhand by die ingang van die Roodezandkloof, tussen Paarl en Tulbagh, en sy vier liggaamsdele langs die besigste paaie in die Kaap.

Elisabeth sterf op 67-jarige ouderdom in ongeveer 1743. In haar testament van 1724 het sy bepaal dat haar kinders gelykop moet erf en alhoewel dit `n algemene bepaling was dat `n plaas aan `n spesifieke persoon bemaak word teen `n vasgestelde bedrag, doen sy dit nie. Sy spreek slegs haar begeerte uit dat Orléans na haar afsterwe ‘soude in volle bezit gegeeven werden aan haar oudste zoon Josua Cellier’. Skynbaar het Josué nie veel erg aan boerdery gehad nie aangesien hy na sy ma se afsterwe by sy suster Elisabeth in die Wellington omgewing gaan woon het. Jan boer in 1743 reeds op sy eie plaas Druiwevallei. Abraham neem van die vee oor, word die eerste Cellier wat oor die berge trek en vestig hom in die huidige Rawsonville omgewing waar hy homself hoofsaaklik op veevoerdery toespits. Pieter neem die oorblywende vee, slawe en die plaas oor en was, sover vasgestel kon word, die laaste Cellier-eienaar van Orléans.
Vansverandering van Cellier na Celliers, Cillié en Cilliers

Die verandering van Josué Cellier se nageslag se van van Cellier na Celliers, Cillié en Cilliers kon nie aan ‘n spesifieke tyd of geslag gekoppel word nie. Selfs op die dokumente wat vir Josué nagegaan is, word sy van benewens Cellier ook as Celliers, Sellier, Selliers, Siljee, Silliers, Sollier en Zilie gespel.

Vir die volgende drie geslagte (b, c en d-geslagte) is die spelling van Josué se nasate se van legio, onder andere Celie, Celje, Cellie, Cellier, Celliers, Cielje, Cilie, Cilje, Cilli, Cillie, Cillier, Cilliers, Cillje, De Cilliers, De Silliers, Seliee, Seliers, Selje, Sellie, Sellier, Sielje, Silie, Silje, Siljee en Silliers.

Dit is eers vanaf die vierde geslag (e-geslag) dat die spellings Celliers, Cillié en Cilliers meerendeels gebruik is, maar van die voorgemelde variasies het steeds voorgekom. Daar kon ook nie altyd bepaal word watter spelling ‘n spesifieke persoon gebruik het nie omdat spelling van dokument tot dokument kon verskil en dit het tot in die 1900’s nog voorgekom. Verder was ‘n bepaalde spelling ook nie altyd deur al die lede van ‘n gesin en hul nageslag gebruik nie.

Cilliers is die spelling wat die meeste teëgekom is.

Die eerste afstammeling van Jan (b2) wat die Celliers spelling algemeen gebruik het, was Jacob Daniel (b2c1d1e1f4) en daarna sy nageslag, maar Jacob Daniel se twee broers en hul nageslag het weer hul van as Cilliers gespel. Onder die nageslagte wat die Kaap Kolonie verlaat het, wil dit voorkom asof die Celliers spelling algemeen in die Lichtenburg- en Vryburg-omgewing gebruik is terwyl die Cilliers spelling weer in die Marico-omgewing asook in die Oranje Vrystaat en Natal gebruik is. By Abraham (b7) se afstammelinge wat in die Kaap Kolonie gebly het, is die Celliers spelling net by enkele lede van ‘n gesin teëgekom, maar hierdie spelling is dikwels nie behou nie.

Alhoewel die Cillié spelling wel op dokumente van Abraham (b7) se afstammelinge voorkom is, is die spelling nie behou nie. Hierdie spelling is slegs deur sommige van Jan (b2) se afstammelinge behou. Die eerste afstammeling van Jan (b2) waar hierdie spelling algemeen deur ‘n gesin gebruik is, is by sommige van die kinders van Petrus (b2c1d2), maar selfs hier wissel die spelling op dokumente vir dieselfde persoon nog tussen Celliers, Cillié, Cilliers asook sommige van die voorgemelde variasies. Sover vasgestel kon word, is sy seun Petrus Johannes (b2c1d2e2) se nageslag die enigste wat die Cillié spelling behou het terwyl sy seun Johannes Arnoldus (b2c1d2e6) se nageslag hul van as Celliers, Cillié en Cilliers spel.

Bronne:
Genealogiese Publikasies
De Villiers, C C en Pama, C Geslagsregisters van Ou Kaapse Families, A A Balkema, Kaapstad en Rotterdam, 1981.
Heese, J A en Lombard, R T J/GISA, Suid-Afrikaanse Geslagsregisters – Deel 1-4, A-K.
Ander Publikasies
Böeseken, A J, et al, Drie Eeue Die Verhaal van ons Vaderland, Nasionale Boekhandel, Kaapstad, 1952.
Botha, Colin Graham The French Regugees at the Cape, Struik, Cape Town, 1970.
Burman, Jose So High the Road, Human & Rousseau, Cape Town, 1963.
Coertzen, Pieter Die Hugenote in Suid-Afrika 1688-1988, Tafelberg, Kaapstad, 1988.
De Jongh, P S Sarel Cilliers, Perskor, Johannesburg, 1987.
De Klerk, W A Klein Reis deur Drakenstein, Perskor, Johannesburg, 1974.
Franken, J L M Argiefjaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis – Die Hugenote aan die Kaap, Pretoria, 1978.
Hugenote Vereniging van Suid-Afrika, Franschhoek – Verskeie Bulletins.
Le Roux, J G Bewaarders van ons Erfenis, GISA, Stellenbosch.
Le Roux, J G Hugenotebloed in ons Are, RGN, Pretoria, 1988.
Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl.
Muller, C J F (Ed), Five Hundred Years, A History of South Africa, Academica, Cape Town and Pretoria, 1973.
Penn, Nigel Rogues, Rebels and Runaways, David Philip Publishers, Cape Town, 1999.
Schoeman, Karel Armosyn van die Kaap, Human en Rousseau, Kaapstad, 1999.
Trewhella, Cameron (Red), Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika, Human & Rousseau, Kaapstad, 1986.
Kaapse Argiefbewaarplek, Kaapstad
Boedelinventaris MOOC 8/4 no 33
Handtekeninge by W A van der Stel se getuigskrif C2416-p20
Huwelikshofnotules
Joernaal van Gideon le Grande MOOC 14/1 Vol 1, no 19
Kontrak CJ 2883-no81
Likwidasie- en Distribusierekenings
Opgaafrolle
Resolusies van die Politieke Raad – Dele 1 tot 10
Sterftekennisse
Testamente CJ 2600 no 28 en CJ 2602 no 33
Vendusierolle
VOC Dagregisters 1699
Weilisensies
N G Kerk Argief, Kaapstad
Doderegisters
Doopregisters
Huweliksregisters
Lidmaatregisters

Navorsing deur:
Mariana Olivier omariana@lantic.net

Bron: Stamouers. com

cilliers ship

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

 

Today…15th October 2008…I’ve received this msg from Wayne Visser…(see his poem and site in this entry too….(poem about Africa)…and if you’re interested in his request…then please contact him…he’s looking for people writing poems..but about Africa!

Hello again I thought I’d let you (and your lekker vriende) know that I’ve launched a “Poets of Africa” blog – http://poetsofafrica.blogspot.com/.Just email me on wayne@waynevisser.com and I will give permission for you to post. www.waynevisser.com

 Afrikaanse digters welkom!    
Kwa heri Wayne”
Links will open in a new window.

Today…21st March 2008… is World Poetry Day! I do love poems, I love to read poems and I like to write my own too. On my blog at the top you will now find a page saying…”My poems…gedigte”…a few of my own poems…also you will find a couple of English poems which I’ve translated from Afrikaans…beautiful poems…one from a famous writer/poet/scientist/naturalist…Eugene Marais…”The Dance of the Rain..” take a look and enjoy! also one by Totius…his little daughter died after being struck by lightning..in his arms and he wrote a poem about her…very sad poem….or you can read it  HERE …the link will open in a new window.
You can also read “The Dance of the Rain” on  THIS LINK it’s a very powerful/beautiful poem…full of metaphors…and read about Eugene Marais and the Rain Queen…on that link. The link will open in a new window.

enjoy…the Dance of the Rain!..originally in Afrikaans…”Die Dans van die Reën” by Eugene Marais. If you click on the page saying…”My Poems/gedigte”…you will find more of Wayne Visser’s poems also one which he has asked me to translate…and some of my own poems too, also the poem of the girl that was struck by lightning is to be found on that page. – see the top of my blog for the page-link and I’ve translated Wordsworth’s poem (from English to Afrikaans)…I wandered like a lonely cloud…


Image:tploy.com

The Dance of the Rain
Song of the violinist: Jan Konterdans
translated by:Nikita

The Dance of the Rain
Oh, the dance of our Sister!
First, over the hilltop she peeps stealthily
and her eyes are shy
and she laughs softly
From afar she begs with her one hand
her wrist-bands shimmering and her bead-work sparkling
softly she calls
She tells the wind about the dance
and she invites it, because the yard is spacious and the wedding large
The big game rush about the plains
they gather on the hilltop
their nostrils flared-up
and they swallow the wind
and they crouch to see her tracks in the sand
The small game, deep down under the floor, hear the rhythm of her feet
and they creep, come closer and sing softly
“Our Sister! Our Sister! You’ve come! You’ve come!”
and her bead-work shake,
and her copper wrist-bands shine in the disappearance of the sun
On her forehead, rests the eagle’s plume
She decends down from the hilltop
She spreads her ashened cloak with both arms
the breath of the wind disappears
Oh, the dance of our Sister!
©~~ Nikita

This next poem was written in Afrikaans by Ingrid Jonker and adapted by e.e. cummings…many of her wonderful poems were translated in English and other languages. I love her poems!

 

 

Image:johnfenzel.typepad.com
Somewhere I have never travelled – Iewers het ek nooit gereis nie
Ingrid Jonker
…..adapted by e.e. cummings
+
somewhere I have never travelled,
gladly beyond any experience,
your eyes have their silence:
in your most frail gesture are things which enclose me,
or which I cannot touch because they are too near
~~~~~
iewers het ek nooit gereis nie daardie groen verte
verby alle herinneringe jou oë dra hul stilte
in jou geringste gebaar is daar iets wat my omsluit
of wat ek nie durf aanraak nie iets te ná
~~~~
your slightest look easily will unclose me
though I have closed myself as fingers,
you open always petal by petal myself
as Spring opens(touching skilfully, mysteriously) her first rose
~~~~
jou oë van landskappe sal my maklik blootlê
al het ek my hart gesluit soos twee hande
jy ontvou my keer op keer soos die lente
bedrewe en heimlik haar eerste roos
~~~~
or if your wish be to close me, I and
my life will shut very beautifully, suddenly,
as when the heart of this flower imagines
the snow carefully everywhere descending;
~~~~
en as jy my sou verlaat geslote dan
sou my voorhoof sluit mooi en onmiddelik
soos die hart van ‘n blom sou droom
van ‘n wit sneeu wat alles oral bedek
~~~~
nothing which we are to perceive in this world
equals the power of intense fragility: whose texture
compels me with the colour of its countries,
rendering death and forever with each breathing
~~~~
niks wat ons in hierdie wêreld kan versin
ewenaar die krag van jou broosheid die tekstuur
van jou oë tref my die groen van sy veld
een bevestig die ewige en die vir altyd met elke sug
~~~~
(I do not know what it is about you that closes and opens;
only something in me understands
the voice of your eyes is deeper than all roses)
nobody, not even the rain, has such small hands
~~~~
ek weet nie wat dit is wat jou laat vou
en ontvou nie ek verstaan net êrens op my reise
die stem van jou oë is dieper as alle rose
nee nie eens die reën nie het sulke hande
On THIS LINK you can read more about Ingrid…a link to Wikipedia…there’s a Youtube-song to watch…Afrikaans song…one of Ingrid’s poems…and there’s another song to listen to! The link will open in a new window.
and….on
THIS LINK you can read more about e e cummings…the link will open in a new window.
If you’re a teacher THIS SITE is really a great site to use for poetry/literacy…try it- the link will open in a new window.

image:worldgolf.com/images/destinations/africa/southafrica.jpg
This next poem is written by Wayne Visser…you can read about him on THIS LINK …the link will open in a new window.

I know a place in Africa…
Inspiring poetry written by Wayne Visser,
a South African currently based in Nottingham, UK.
I know a place in Africa
Where I can feel the sun on my back
And the sand between my barefoot toes
Where I can hear the gulls on the breeze
And the waves crash on the endless shore

I know a place in Africa
Where the mountains touch the skies of blue
And the valleys shelter vines of green
Where the trees spread out a cloth of mauve
And the bushveld wears a coat of beige

I know a place in Africa
Where I can hear the voice of thunder gods
And watch their lightening spears thrown to earth
Where I can breathe the scent of rain clouds
And taste the sweet dew of dusty drops

This is the place of wildness
Of evolution and dinosaurs
Where life began and mankind first stood
Of living fossils and elephants
Where lions roar and springbok herds leap

This is the place of struggle
Of desert plains and thorn trees
Where pathways end and hunters track game
Of horizons and frontiers
Where journeys start and sunsets bleed red

This is the place of freedom
Of exploration and pioneers
Where darkness loomed and light saw us through
Of living legends and miracles
Where daybreak came and hope now shines bright

My heart is at home in Africa
Where the sound of drums beat in my chest
And the songs of time ring in my ears
Where the rainbow mist glows in my eyes
And the smiles of friends make me welcome

My mind is at ease in Africa
Where the people still live close to the soil
And the seasons mark my changing moods
Where the markets hustle with trading
And Creation keeps its own slow time

My soul is at peace in Africa
For her streams bring lifeblood to my veins
And her winds bring healing to my dreams
For when the tale of this land is told
Her destiny and mine are as one

© 2006 Wayne Visser

Enjoy this next poem by Edgar..Poe!

Annabel Lee

It was many and many a year ago,
In a kingdom by the sea,
That a maiden there lived whom you may know
By the name of ANNABEL LEE;
And this maiden she lived with no other thought
Than to love and be loved by me.

I was a child and she was a child,
In this kingdom by the sea;
But we loved with a love that was more than love-
I and my Annabel Lee;
With a love that the winged seraphs of heaven
Coveted her and me.

And this was the reason that, long ago,
In this kingdom by the sea,
A wind blew out of a cloud, chilling
My beautiful Annabel Lee;
So that her highborn kinsman came
And bore her away from me,
To shut her up in a sepulchre
In this kingdom by the sea.

The angels, not half so happy in heaven,
Went envying her and me-
Yes!- that was the reason (as all men know,
In this kingdom by the sea)
That the wind came out of the cloud by night,
Chilling and killing my Annabel Lee.

But our love it was stronger by far than the love
Of those who were older than we-
Of many far wiser than we-
And neither the angels in heaven above,
Nor the demons down under the sea,
Can ever dissever my soul from the soul
Of the beautiful Annabel Lee.

For the moon never beams without bringing me dreams
Of the beautiful Annabel Lee;
And the stars never rise but I feel the bright eyes
Of the beautiful Annabel Lee;
And so, all the night-tide, I lie down by the side
Of my darling- my darling- my life and my bride,
In the sepulchre there by the sea,
In her tomb by the sounding sea.

Edgar Allan Poe


Image…http://project1.caryacademy.org
 

The next poem…by Ingrid Jonker…
The Child
The child is not dead
The child lifts his fists against his mother
Who shouts Africa ! shouts the breath
Of freedom and the veld
In the locations of the cordoned heart
~~~
The child lifts his fists against his father
in the march of the generations
who shouts Africa ! shout the breath
of righteousness and blood
in the streets of his embattled pride
~~~
The child is not dead not at Langa
nor at Nyanga not at Orlando
nor at Sharpeville
nor at the police station at Philippi
where he lies with a bullet through his brain
~~~
The child is the dark shadow of the soldiers
on guard with rifles Saracens and batons
the child is present at all assemblies and law-givings
the child peers through the windows of houses and into the hearts of mothers
this child who just wanted to play in the sun at Nyanga is everywhere
the child grown to a man treks through all Africa
the child grown into a giant journeys through the whole world
Without a pass

 

Ingrid Jonker March 1960
(Translation of: “Die Kind” ) Poems now owned by Simone Jonker…daughter of Ingrid

On THIS LINK you can see podcast-videos of her poems in both Afrikaans/English…worth visiting! The link will open in a new window.


Image: http://farm1.static.flickr.com

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

 

On THIS LINK on my blog, you can read more about the Boer War. You will find some Boer War art, poetry and a lengthy entry about the war with many links to other sites too.

Today I was  inspired by Rosalind due to  her post about the concentration camps during the British/Boer-War in the late 1800’s-early 1900’s…I’ve got a book about the concentration camps and it was so sad to read how those people were treated and the circumstances they lived in! My mum has had a relative – Dorie Burger –  that was there and in this book she was also quoted where she mentioned who died again in the camp and how they were rationed on food and that the food wasn’t enough. According to her, many children were still hungry at night and couldn’t sleep due to insufficient food. You just feel like crying when you read the book!

 Rosalind’s post also  immediately  reminded me about the Jews and the holocaust and my  very own first English “story”-book… Anne Frank’s diary… as a birthday present when I was 12. My birthday  is one day before Anne’s birthday – 12th June – and that  made the book – as a child – even more special. I’ve always been interested in War-books, fiction as well as non-fiction. I’ve blogged before about other books written about wars…the Cambodian war… the war in Kosovo…Today, when you see the word “Holocaust”  it usually refers to this time in which the German Army systematically  killed nearly 6 million Jews. People need to learn about the Holocaust and the reasons why it happened.  Some say it never happened at all, but we know it did because there are too many witnesses and survivors who lived to tell the world about those darkest of times. Click HERE to visit the site about Anne Frank  and there’s a link to the museum.

 
This picture was taken on the 10th March 1933…. that means… Monday, 10th March…more than 70 years ago.
 
The movable book case
Anne Frank’s diary made into a musical
 from the Guardian newspaper:

 


It might not seem the most obvious material for a song-and-dance number, but the Diary of Anne Frank will take centre stage next month when a Spanish musical based on the most famous book about the Holocaust opens in Madrid.
Having been rewritten for films, plays and TV dramas, the story of the Jewish girl hiding out with her family in Nazi-occupied Amsterdam has never before been made as a musical. The Anne Frank Foundation, which jealously guards the rights to the diary – it once turned down Steven Spielberg when he wanted to make a film – has given its support. Jan Erik Dubbelman said: “This production respects the message of tolerance, within the tragedy, that we want to keep alive. Being in Spanish, it can also help to take the message of Anne Frank to Latin America.”The Spanish theatre group behind the musical has visited the tiny flat where Frank hid from the Nazis, seeking inspiration for their characters and performing some of the songs for members of the foundation. Isabella Castillo, a 13-year-old born in Cuba who has been chosen for the lead role, said she had been moved by the visit: “If you’re doing a musical of the family and how they lived and the house and everything, I think it’s very special, and a very important detail, to come to this house.”Frank wrote the diary while she and her family hid in a secret annexe behind a bookcase in a canal-side warehouse. For 25 months, she wrote down her experiences as a teenager – her love-hate relationship with her parents, spats with schoolfriends, crushes on film stars – while in the background the war raged outside. The family was betrayed and arrested in August 1944 and Frank died in the Bergen-Belsen concentration camp in March 1945. Her father Otto was the only one to survive, and returned to Amsterdam after the war, where he discovered that her diary had been saved. First published in Dutch in 1947, it went on to be translated into 60 languages and has sold more than 25m copies worldwide.Rafael Alvero, who developed the musical project, said it was the culmination of a decade’s efforts to gain the confidence of the foundation. He said the show would be inspirational, comparing Frank’s life story to a tragic opera.

“When I first came here they [the foundation] had this doubt, about how somebody can do a musical of a story like this,” said Alvero. “The thing we want to do is … through the music, to understand the story better,” he said.

Once the foundation had given its permission, the hunt for actors capable of mixing the sombre nature of the material with the high energy of a musical began. Castillo said she felt honoured to be playing such an important role, and that there were things the two had in common.

The Franks moved from Germany to Holland in 1933, when Anne was four. Castillo’s mother fled from Cuba when Isabella was young, and they lived in hiding in Belize before immigrating to Miami.
Please click HERE for the original article about the musical.

Image: Gardenofpraise

Today if you visit the site of the Bergen-Belsen concentration camp you can see a memorial to Anne Frank and her sister Margot.

This picture shows the streetside view of the building. Otto Frank’s offices were at the front of the building and the hiding place was at the rear.

The hiding place became known as the Secret Annex. It was located at 263 Prinsengracht. The Frank family would occupy two rooms on the first floor. A week later Mr. and Mrs. Van Pels and their son would move into the two rooms on the second floor. From Peter’s tiny room they could access the attic where food was stored. There was a small bathroom on the first floor. Images: gardenofpraise.com

This is what my book looks like…and the next book is a picture book which I’ve bought for my primary y5/6  kids… it’s really an easy book for them to understand Anne’s story.

 

This book is one of  many on my bookshelf  that I still need to finish reading…it’s about a gripping account of how a group of young children who, when forced into isolation by the Nazi occupation of their home town in Czechoslovakia, refused to be silenced and fought back by creating and circulating their own newspaper called Klepy (which means gossip). The “Underground Reporters” chronicles — the lives of the young people who contributed to the newspaper. On the blurb it says: “…They founded a secret newspaper that was to become an inspiration to the Jews of Budejovice, uniting them and giving them something to fight for and be proud of. These young people were the Underground Reporters and this is their story.”

 This book seems to be a great book to read, I’ve just ordered it from Amazon. You can read the review I’ve found on the internet.

 Review from this site:historicalnovelsociety.org/london-conference.htm

No Place for a Lady

Ann Harries

The thrilling and sweeping new novel from the award-winning author of
‘Manly Pursuits’

It is the turn of the twentieth century and war is razing the Boer Republics of South Africa to the ground. Kitchener’s army has intensified its most barbarous campaign: to burn down the homes of thousands of obstinate Boers, forcing a desperate migration to disease-ridden concentration camps. Yet the vastly outnumbered Boers still will not surrender to the British.

In the midst of these horrors is a group of women, each fighting their own battle. Sarah Palmer is an angelically pretty nurse who arrives from England with her madcap friend Louise. Their relationship is threatened when Sarah falls deeply in love with a sick Colonial trooper of humble origin as Louise cannot help but become painfully jealous of her friend’s natural magnetism and beauty. And then arrives the dynamic Englishwoman, Emily Hobhouse, who has come to bring succour to the destitute and dying women and children and to stir the consciences of Britain over the holocaust of the camps.

As their dramas unfold, so too does the history of the war. It was intended to be a quick annexation of the Boer Republics but it turned in to a protracted, savage conflict. Harries shows a depth of knowledge and compassion in her writing; the involvement of the blacks who were promised the vote if they joined the British side, and the injustices and deep inequalities in South Africa which lie at the heart of the story. ‘No Place for a Lady’ is historical fiction at its finest. Ann harries has drawn unforgettable characters and made the period with all its complexities come vividly alive. This is a thrilling, beautifully written, and utterly compelling novel.

Ann Harries was born and educated in Cape Town, where she worked in township schools and community centres. On moving to England she became active in the anti-apartheid movement. The author of the acclaimed Manly Pursuits, she divides her time between the Cotswolds and South Africa.

‘History is ingeniously rewritten in this witty and engaging novel.’

J.M. Coetzee

‘Outstanding…Funny, well observed and beautifully written.’
Sunday Times

‘Brilliantly funny and inventive…Enjoyable and vivid throughout… I haven’t turned any pages faster this year than I have turned these.’
Spectator

‘A hugely ambitious novel that takes on an impressive range of themes, from history, colonialism and racism to science, evolution, sexual repression and betrayal…Both an entertaining read and a richly evocative portrait of that era.’
Observer

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

afrikaans-monument1.jpg
The Afrikaans Language Monument and Museum, Paarl, Cape Town

 

 

  

I love you….in Afrikaans…”Ek is lief vir jou”..
Read on Wikipedia about this monument and on THIS link there’s more info about it. Why Afrikaans is not an African language and I agree 100% with the writer of this article.
Read on
Wikipedia more about Afrikaans.

Afrikaans

Die taal wat ek liefhet

Afrikaans

Die taal wat ek praat

Afrikaans

Die taal waarin ek dink

Afrikaans

Die taal waarin ek droom

Afrikaans

Die taal van my hart

Afrikaans

Die taal wat ek koester

Vir nou en altyd

Afrikaans

Jy is myne

Afrkaans

Jy is nou

Afrikaans

Jy is besonders

Afrikaans

Jy is uniek

Afrikaans

Jy is getrou

Afrikaans:

My denke
My wese
My lewe!

~~Nikita~~

lily

Dat alle liefde
Dat alle liefde moet verlore gaan
en wegwaai in die wye lug,
waar hierdie dooie ster sy norse vlug
neem deur die stiltes van sy baan –

dit is die vrees, dit is die eensaamheid
wat my, geboe, met die hande krom
rondom die kersie van ons liefde, stom
laat skuil in kleinlike verlatenheid.

(deur: N.P. van Wyk Louw)

 WAGHONDJIES (Jan F. Celliers)

Ek is hier, en Ma is hier,
Ons twee lê op Baas se baadjie.
Wie is jy?
Kom, loop verby,
Anders word ons knor ‘n daadjie –
Kry jou bene dalk ‘n hap.
Kry jou broekspyp dalk ‘n gaatjie.
Mooipraat? Nee, ons ken jou nie.
Weg jou hand en raak ons nie!
“Oppas,” het die baas gesê,
“Tot ek weer kom, hier bly lê.”
Op ons pootjies lê ons kop,
Maar ons hou jou darem dop.
Toe-oog slaap ons op die baadjie,
Maar ons loer nog deur ‘n gaatjie –
Een oor plat, en een oor op,
PAS-OP!!

Amanda Strydom, South African artist is having a conversation in Afrikaans with a Dutch TV/Radio presenter. Both of them understand one another!

Coenie de Villiers and Steve Hofmeyr singing Afrikaans

nikita.jpg

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »


Picture: nationalgeographic.com/adventure/travel/south_africa.html


Image: http://members.virtualtourist.com/m/8b6c8/fac/
 A piece of humour….

South Africa

In the beginning God created day and night. He created day for rugby matches, going to the beach and braais. He created night for going jolling, sleeping and braais. God saw that it was good. Evening came and morning came and it was the Second Day.

On the Second Day God created water – for surfing, fishing, swimming and braais on the beach. God saw that it was good. Evening came and morning came and it was the Third Day.

On the Third Day God created the Earth to bring forth plants – to provide food, malt and yeast for beer and wood for braais. God saw that it was good. Evening came and morning came and it was the Fourth Day.

On the Fourth Day God created animals and crustaceans for chops,
boerewors, steak and prawns for braais. God saw that it was good.
Evening came and morning came and it was the Fifth Day.

On the Fifth day God created an oke – to go to the rugby, enjoy the beach, drink the beer and eat the meat and prawns at braais. God saw that it was good. Evening came and morning came and it was the Sixth Day.

On the Sixth Day God saw that this oke was lonely and needed someone to go to the rugby, surf, drink beer, eat and stand around the braai with. So God created buddies, and God saw that they were good okes. God saw that it was good. Evening came and morning came and it was the Seventh Day.

On the Seventh Day God saw that the okes were tired and needed a rest. So God created Chicks – to clean the house, bear children, wash, cook and clean the braai. Evening came and it was the end of the Seventh day. God sighed, looked around at the twinkling braais, heard the hiss of opening beer cans and the raucous laughter of all the okes and chicks, smelled the aroma of grilled chops and sizzling prawns, and God saw that it was not just good, it was very good, He created a great place and HE called it SOUTH AFRICA.

Amen Brother!

(anon)nikita.jpg

AddThis Social Bookmark Button 

Read Full Post »

I was tagged by MEGHNA to do a meme. This meme is about 5 links on your blog that you like most and then I have to tag 5 other bloggers to do the same!

It was really difficult for me to decide which 5 links are my favourite, as I have more favourites than just 5 for the following reasons: I love History…and I have  quite a few posts relating to History. I do love poetry! and I really have so many poets that I favour, it was really difficult to decide which link! I love chess! and I think at this stage…with the covering of Corus and the African Juniors… I think about 1/4 of my links are chess-related posts, as I have about 20 of my own games posted too! Then…books! Drop me at any bookshop and I’m happy as a pig in Palestine!! So…I tried to focus on what I like/love and tried to find posts that I think might interest you as the reader! Enjoy!

1. Read on Still Tuesday about The Butterfly Lion..and Meghna…I do hope you get hold of this book to read it…the setting starts in South Africa and then moves to England…one of the best books I’ve read…although it’s a book for children age 9-11… due to my work…in South Africa as a library teacher too…I read zillions of books to be able to support children in knowing what’s good to read! and I love children’s books…they are the best!

2. Chess!! African Junior Chess Championships that took place early in January 2008 in Malawi. I covered the tournament with interactive games …so…enjoy yourself with the best from the rest!

3. Suncatcher! Sonvanger On this link you can listen to the song in Afrikaans whilst following the words in English… really a nice song, beautifully sang by two artists and one of them, Laurika Rauch, is really gold dust in South Africa!

4. On Seven II you will find a poem which I translated. Read what it is about, a very sad incident in one of our country’s best poet’s life.

5. VERY interesting history to be read here… about South Africa.

Tag time! I’m tagging the following bloggers…they are all in my blogroll…MyKop’nBlog…Boer-in-Ballingskap…Krokodil-kou-aan….and Willie-werkie…unfortunately, only Krokodil-kou-aan’s blog is an English blog…but beautiful photos to see on the other blogs!

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

Hi Jasper… Hierdie “post” het jy my nou mee geinspireer! Suid-Afrika het nog nie ‘n Grand Master nie! Maar, ons spog darem al met “International Masters!”…. jy sal dalk HIERDIE artikel interessant vind! Ek het….! want ek stem saam, was dit nie vir hom nie, het Watu “Grand Master” status gekry! Op die foto kan jy ook vir Kenny Solomon sien, ‘n SA-IM. Ander name…WIM (Women IM)Solomons Anzel en Melissa Greeff… en ons het Daleen Wiid – WIF , Carmen de Jager -WCM. My kop draai  van al die afkortings! Ek glo ek sal nog spelers met titels kry en die lys aanvul sodra ek meer tyd het! Hierdie lysie is maar baie vinnig opgestel. Van die spelers het ek self nog nie van gehoor nie, bv. Kenny….met die dat ek nie  “tuis” is nie….. Geniet die lees hier!

Click HERE TO play through a game of Jennifer Shahade – GM – and Watu Kobese – IM – (South Africa) in 1998, Philadelphia. This was Watu’s game.

Simen Agdestein, Norwegian Grandmaster toured South Africa during March and said SA has got chess talent, the problem South Africans face…is the fact that they are far from Europe to play tournaments! If it wasn’t for that….then we would have had many masters in chess…. unfortunaletly, the article is only in Afrikaans and you have to translate it to be able to understand it! Second link here…..

Wat hier gebeur het, is natuurlik uiters skandalig!!
Suid-Afrika het talent…lees HIER wat grootmeesters se wat in die land getoer het!

Hier is ‘n verduideliking van al die afkortings in skaak titels! (al daardie “getalle” is hulle “ratings”…dis nogal hoog! hehe….en dis deur FIDE…die International Skaakfederasie-ratings… as jy op ‘n skaak website skaak speel, soos ek en Bib, kry jy net ‘n “site-rating”…so terloops…wanneer begin jy saam met ons speel…en was dit nie Roer wat ook gese het sy wil speel nie, seker koue voete gekry! Ons moet haar bietjie roer!! lol!

Lees HIER oor die SA Ope wat in Julie 2007 plaasgevind het. Daar kan jy ook ‘n foto van Kobese sien!


GM= grand master= 2500+ (+ 3 GM norms, performances of 2550+ against strong
enough opposition)
IM= international master = 2400+ (+3IM norms, performances of 2450+ against
strong enough opposition)
WGM=woman grand master= 2300+ (+3WGM norms, performances of 2400+ against
strong enough opposition)
FM= fide master = 2300+
WIM=woman international master= 2200+ (+3 WIM norms, performances of 2250+ )
CM= candidate master = 2200+
WFM= woman fide master= 2100+
WCM= woman candidate master= 2000+

News about Kenny Solomon – one of South Africa’s International Masters (Photo)

“Having recently returned from the broils of tournaments such as Capelle Le Grande, in France (Dunkirk), and the famous Gibraltar (The Rock) tournament, Kenny is looking rather relaxed. In France his 5.5 out 9 was in his view average, having achieved draws against GML Tolsky, IM Nasar Firmian (2481), and IM Mateo (2417), and conceding to IM M. Wojiech (2463), and IM E Gasanov (2477). In Gibraltar, a British territory bordering Spain, he lost to defending South African Open Champion, British GM Gewain Jones who was an IM last year in July when he took the SA crown in Port Elizabeth. Solomon later compensated with a solid draw against British GM Chris Ward in a game spanning 82 moves.” (2007)

A few pictures from Chess players with titles… and you can see more if you click on the link at the end of the post.


George Michelakis…International Master


David Gluckman…..International Master


Charles de Villiers …..Fide Master


Nicholas van der Nat…. Fide Master


Heinrich Stander…. International Master

Click HERE FOR MORE Chess players with titles from South Africa registered with FIDE.

SOURCE: Click HERE for Chesscube.

Read Full Post »


Heart surgeon Dr. Christiaan Barnard illustrates a point while addressing a group of journalists in Cape Town, South Africa, on Dec. 10, 1967, a week after performing the first successful heart transplant operation in a human. Barnard’s patient, Louis Washkansky, died of pneumonia 18 days after the operation, but within weeks, other doctors began to perform similar surgeries.

Dr Barnard: “For a dying person, a transplant is not a difficult decision. If a lion chases you to a river filled with crocodiles, you will leap into the water convinced you have a chance to swim to the other side. But you would never accept such odds if there were no lion.”

 

The first patient, 24-year-old Denise Darvall, had suffered severe head injuries earlier that day when she was struck by a car as she walked to a bakery to buy a cake. A neurosurgeon declared her brain-dead, and her father gave permission for doctors to harvest her heart. Barnard’s team draped the woman, sterilized her chest, and confirmed that their heart-lung machine, which keeps cells alive, was operational.

Midnight passed, and now it was Dec. 3, 1967.

Barnard’s assistants opened Darvall, connected her heart to the machine, and began to cool her body. When it had reached the proper temperature, they excised Darvall’s heart and placed it in a bowl of ice-cold solution. Unlike the woman’s brain, the heart was perfectly healthy.

Barnard was in an adjacent operating room with the second patient, 55-year-old businessman Louis Washkansky, who had been anesthetized after signing a consent form that essentially rendered him a guinea pig. Washkansky suffered from debilitating coronary disease for which there was no cure. Without a transplant, he would soon die.

Although an American doctor in 1964 had sewn a chimpanzee’s heart into a person who lived but a few hours, no one had ever tried to transplant a human heart — but several surgeons, including Barnard, had experimented with transplanting a heart from one dog to another. By December 1967, Barnard, 45, was ready to leave the lab.

Barnard opened Washkansky, connected him to a separate heart-lung machine, and quickly cut out his damaged organ, replacing it with the young woman’s. Then he tested the sutures. They held strong. Washkansky’s new heart had stopped beating, but the cold had sustained it and one shock of electricity restarted it. Barnard slowly weaned his patient off the heart-lung machine. At 8:30 a.m., Washkansky was wheeled out of the operating room. The beat of his new heart was strong.

Word of the operation had been leaked to reporters, who awaited its outcome at the hospital. One doctor told the Associated Press that jolting Washkansky’s new heart back into action “was like turning the ignition switch of a car.” Barnard told another wire service that Washkansky deserved the credit. “If it had not been for this man’s courage and will to live,” he said, “the operation would never have succeeded.”

Reports of the operation made headlines around the world, including front-page stories Dec. 4 in The New York Times and The Providence Journal. Pneumonia would kill Washkansky 18 days after his transplant, but a new era had arrived.

Forty years later, untold thousands of people who would have been in their graves now are leading normal lives.

Jim Taricani, who received a new heart in 1996 after years of progressive heart failure, is one of them.

This did not seem his future when Taricani, 58, now an investigative reporter for Channel 10, was a young man. He smoked and had high blood pressure, but there were no other clues into what fate held for him. He exercised regularly and had never experienced any of the typical symptoms of heart disease: angina, shortness of breath, weakness, dizziness. To his knowledge, only one relative had a history of cardiac disease: his maternal grandmother, who died at the age of 78 during her fifth heart attack.

At 3:06 a.m. on July 9, 1986, pain that he would later compare to an elephant on his chest awakened Taricani. He thought he’d pulled a muscle the day before while lifting weights at his gym, and he left his bedroom for the kitchen, where he hoped stretching would soothe him. It did not. The pain intensified and spread to his left arm, not a promising sign. He woke his wife, Laurie.

“I think you’d better take me to the hospital,” he said.

I’m going to die, Taricani thought to himself. I’m only 36, and I’m going to die.

“You’re in the middle of a major heart attack,” an emergency room doctor said when Taricani arrived at South County Hospital. A blood clot in an artery to his heart had stopped the flow of blood, killing substantial tissue. But the doctors saved Taricani, and he was transported to Rhode Island Hospital, where he stayed for 16 days. A few weeks later, he returned to work — and, he hoped, an ordinary life.

In February 1987, he suffered a second heart attack.

Cardiologists at Providence’s Miriam Hospital took charge of his care, prescribing drugs and admitting him when his heart lost normal rhythm, as it did repeatedly. As the 1980s ended, Taricani was becoming short of breath. His energy flagged and his abdomen bloated as his kidneys deteriorated. He’d entered an early stage of dying.

In November 1993, Laurie returned home to find her husband collapsed on the floor. When an ambulance delivered him to Miriam Hospital, his cardiologist, Dr. Richard Shulman, said: “You need a defibrillator and you’re going to need a heart transplant someday.” Heart transplants are not performed in Rhode Island and Shulman referred Taricani to Boston’s Massachusetts General Hospital, where doctors implanted a defibrillator, a device that would automatically shock his heart back into normal beating with a jolt of electricity when it lost rhythm. A transplant was inevitable now.

Taricani was 44 years old, and scared.

Oh my God, he thought, a heart transplant. Somebody’s going to cut my heart out — they’ve got to get a donor. Why me?

BARNARD INTENDED to be a general surgeon when he enrolled in a training program at the University of Minnesota in the mid-1950s. But working with the university’s open-heart pioneer, Dr. C. Walton Lillehei, headed him in another direction. He returned to his native South Africa, where he specialized in heart surgery — and briefly attracted attention, in 1960, when he transplanted a second head onto a dog. Barnard was a technically flawless surgeon, though no prominent innovator. But he had an ego.

On a visit to the United States early in 1967, Barnard became familiar with the experimental work of Dr. Norman Shumway, another surgeon trained in Minnesota who was a professor at California’s Stanford University School of Medicine. Shumway had devised an ingenious heart transplant operation — with dogs. He planned eventually to move to humans.

Using Shumway’s methods, Barnard beat him — unfairly so, many said. Shumway might have accomplished the first human heart transplant if his superiors had not thought he was restricted by California ethics laws — ones that did not apply in South Africa — regarding the definition of death.

Barnard’s transplant operation on Dec. 3, 1967, inspired his colleagues worldwide. Just three days later, a New York City surgeon cut a heart from a baby born without a brain and sewed it into a heart-crippled infant who died hours later. Barnard performed his second transplant on Jan. 2, 1968. Four days later, when Stanford’s administrators lifted their restriction, Shumway performed his first.

By the end of 1968, surgeons in Bombay, Paris, London and elsewhere were transplanting hearts. Barnard had become an international sensation.

WHENEVER HIS implanted defibrillator went off, the shock would kick Taricani halfway across a room. It went off only a few times in 1994 and 1995, but more frequently as 1996 progressed.

He was shaving on the morning of July 19, 1996, when his heart lost rhythm once more, activating the defibrillator and knocking him to the floor. He stood, and the defibrillator fired again. He crawled out of the bathroom, and the machine went off a third time, flipping him onto his back. He was turning blue.
Read more on this link…
Photo and article of Dr Barnard here. The Link will open in a new window.

“He was one of our main achievers, a pioneer in heart transplant” ++++++Nelson Mandela
” We owe him a great debt of gratitude ” +++++Mikhail Gorbachev
JOHANNESBURG (AFP) – Forty years ago, in the middle of the night at a Cape Town hospital, South African surgeon Christiaan Barnard rewrote medical history when he carried out the first ever heart transplant.
The operation captivated the imagination of the world, catapulting Barnard and South Africa onto the world stage and leading to hundreds of similar operations around the globe.

Dene Friedman, who was in the theatre during the groundbreaking operation, assisting with the running of the heart-lung machine, remembers the surgery “as if it were yesterday”.

“Nobody took a photograph, nobody did anything … We didn’t think of the publicity side of it,” she told AFP.

Barnard had not even told the hospital that he would be attempting the operation, giving little thought to the reaction his techniques would generate.

“Professor Barnard told them in the early hours of the next morning. He just gave a phone call,” remembers Friedman.

“We just thought that we were doing something worthwhile for the patient,” she said of Louis Washkansky, a 53-year-old diabetic with incurable heart disease who had suffered three heart attacks.

Barnard had already practised the basic surgical technique for the transplant — that was pioneered by other surgeons on animals — in the laboratory. He only needed one donor to put this knowledge into practice.

On the night of the December 2, 1967, a 25-year-old woman was fatally injured in a car accident.

Her blood type matched that of Washkansky’s and her father agreed that her heart could be donated for the surgery.

“We entered the theatre in the middle of the night and left at 8 am the next morning,” said Friedman.

“It was very impressive, exciting and scary. As it had never been done before, we weren’t sure about the effects in a human patient.”

The 30-strong medical team looked on in rapture as the transplanted heart gave its first few beats, making medical history.
Read
 here more about Dr Chris Barnard.

Another link about Dr Chris Barnard and his transplant.

image: gis.deat.gov.za

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

Update: This is my post from 1 October 2007…It’s the 1st of October and in the top images you can see what Pretoria, the capital city usually looks like during October! On this link – which will open in a new window – you can see more images.

Leipoldt, C. Louis, 1880-1947
Leipoldt is a South African poet, one of the BEST poets…he describes in this poem the month October. He says October is the most beautiful month…for South Africa, that’s the truth of course if you look at my previous entry’s photos!

C. LOUIS LEIPOLDT

Oktobermaand

Viooltjies in die voorhuis,
Viooltjies blou en rooi!
Viooltjies orals op die veld,
En orals, ai, so mooi!

Dit is die maand Oktober,
die mooiste, mooiste maand:
Dan is die dag so helder,
so groen is elke aand,
So blou en sonder wolke
die hemel heerlik bo,
So blomtuin-vol van kleure
die asvaal ou Karoo.

Dit is die maand Oktober:
die varkblom is in bloei;
Oor al die seekoegate
is kafferskuil gegroei;
Die koppies, kort gelede
nog as ‘n klip so kaal,
Het nou vir welkomsgroetnis
hul mooiste voorgehaal.

Dit is die maand Oktober:
die akkerboom is groen;
Die bloekoms langs die paaie
is almal nuutgeboen;
En orals in die tuin rond
ruik jy sering en roos,
Jasmyn en katjiepiering,
lemoen en appelkoos.

Al was die dag soos yster,
lank in die vuur gesteek,
Die varings in die klofies
deur hitte geel verbleek,
Tog as die son daaronder
agter die berge gaan,
Dan word oor heel die wêreld
die mooiste geur geslaan.

Dit is die maand Oktober:
die kokewiet is uit;
Boomsingertjies en kriekies
die hoor jy orals fluit;
Fiskaal is op die oorlog:
daaronder by die sluis,
Daar is ‘n dor ou doringboom
sy spens en sy kombuis,

Dit is die maand Oktober:
ek dink, die mense vier
Vir ewig in die hemel
Oktobermaand soos hier!
Wat wens jy meer as blomme,
as helder dag en nag?
Wat kan jy beter, mooier,
of heerliker verwag?

Ek is nog in Oktober:
my tuin is nog so groen,
So wit met al wat mooi is,
met bloeisels van lemoen,
So pragtig in die môre.
so heerlik in die aand!
Ek is nog in Oktober,
die mooiste, mooiste maand!

Wat gee ek om die winter?
Wat praat jy nou van Mei?
Wat skeel dit, as ons later
weer donker dae kry?
Ek is nou in Oktober,
die mooiste, mooiste maand,
Met elke dag so helder,
so pragtig elke aand!

Viooltjies in die voorhuis,
Viooltjies blou en rooi!
Viooltjies orals op die veld,
En orals, ai, so mooi!

Image

 
 
 

Read Full Post »

Follow this link to read more…
You want to learn Afrikaans?

Click HERE and have a go!

De ontwikkeling van het Afrikaans
Het Afrikaans heeft zich ontwikkeld uit het zeventiende-eeuwse Hollands: De Oost-Indische compagnie (VOC) koos in de 17e eeuw de Kaap de Goede Hoop als rustplaats op haar weg naar Indië. Op de lange zeereizen had men behoefte aan een vast station, waar vers eten en drinken aan boord kon worden gehaald, zieken konden worden achtergelaten enz.
De eerste kolonisten aan de Kaap kwamen uit het zuiden van de Nederlanden, wat aan bepaalde details in het huidige Afrikaans nog te merken is. Het waren matrozen en boeren, allebei groepen met heel verschillende woordenschatten en dialecten. De inheemse bewoners van het zuidelijke Afrika waren toen voor het grootste deel zogenaamde Hottentotten en Bosjesmannen.
Vanaf 1740 was de voertaal in Zuid-Afrika niet meer zuiver Nederlands. Een van de meest plausibele theorieën over het ontstaan van de nieuwe taal is, dat de belangrijkste veranderingen in het Afrikaans teruggaan op interferenties.
De Franse hugenoten die in de 16e/17e eeuw naar Zuid-Afrika kwamen, hadden geen grote invloed op de taal, alleen de Franse namen herinneren er nog aan. De Franse woorden die in het Afrikaans overgenomen zijn, kwamen uit het Nederlands van de 17e en 18e eeuw.
Ook de “Maleise slaven” uit Indonesië, Angola en andere gebieden, meestal Portugese kolonieën, die in de 18e eeuw naar Zuid-Afrika gebracht werden, hadden maar beperkte invloed op de taal. De Maleise en Portugese woorden in het Afrikaans werden al vroeger door het Nederlands ontleend (zeemanstaal).
In het midden van de 18e eeuw was het proces van deflexie (vereenvoudiging en reductie van de nominale en verbale paradigma; vgl. ook het
flexieverlies in het Middelnederlands) al zo ver, dat een eigen variant van de taal was ontstaan, het “Kaap-Nederlands”. Vanaf de 2e helft van de 18e eeuw was een eigen taalsysteem gevestigd. Door analyse van de bronnen is een ontwikkeling van het Nederlands via het Kaapnederlands naar het Afrikaans te zien.
Rond 1800 kwamen de Engelsen naar Zuid-Afrika. Hun komst had echter geen grote invloed op de taal. Maar de Engelsen bleven hun eigen taal spreken, het bestuur en het onderwijs werden Engelstalig. De Kaap werd Britse kolonie. Het Engels had toen een veel hogere sociale status dan het Afrikaans; de bovenlaag, het bestuur en de intellectuelen praatten Engels, het Afrikaans werd als “kombuistaal” beschouwd. De opvolgers van de Nederlanders en de Vlamingen (“conservatieve boeren”) werden meer en meer ontevreden over het Engelse bestuur (slavenbevrijding) en trokken in de zogenaamde. “Grote Trek” (1836-44) naar het noorden, weg van de kust. In verschillende gebieden vond men nu ook verschillende varianten van het Afrikaans. De ruzies met de Engelsen gingen door.
Het opkomende nationalisme in de 19e eeuw vroeg ook om de verdediging van de taal door de Afrikaans-taligen. Voor het eerst begon men nu de Afrikaanse taal op te schrijven. Er werd een spelling ontworpen, men gebruikte de taal in het onderwijs en er werd een Afrikaanse bijbelvertaling geschreven. Deze vertaling was vanwege het gezag van de bijbel belangrijk voor de ontwikkeling van het Afrikaans (vgl. hierbij ook de “
Statenvertaling” en de gotische bijbelvertaling).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Read
more about the history of Afrikaans….

 

Read Full Post »

Spring in Clanwilliam….follow here for more daisy pics in South Africa…the link will open in a new window. Louis Leipoldt – one of our BEST poets, wrote a poem about spring…the month October….I must post it here when it is October! In his poem, he says October is the most beautiful month, and for South Africa, it is the truth!

Read Full Post »

During our holiday in August – South Africa, we were really lucky to find accommodation at a place next to the Swadini Forever Resort (previously Aventura). I grew up in the Eastern Transvaal -now Mpumalanga, which means:”place of the rising sun.” We drove through Lydenburg, spent time on the farm where I grew up.Krugerspost lies between Lydenburg and  Pilgrims Rest, the historical town and from there we then ventured off to the Echo Caves. First we stopped at Ohrigstad to fill-up the car. We first thought to stay at the Echo Caves Motel, but changed our minds and headed for the Blyde River Canyon. We initially thought that we would just pop-in and have a place to stay! But, as we were on holiday and didn’t take any notice of dates and public holiday days in SA, we didn’t know it was a long weekend!Thursday was Women’s day and the Friday was a public holiday! Anyway, we got at Blyde River Forever Resort: “Sorry…we are fully booked!” Well, we didn’t expect to hear that, but then realised why we heard such unexpected words! OK! It was 7pm, not very late you know, but we’ve been on the road for a very long time by then. There were loads of B&B places, which we saw on random roads, not very far off, so, we decided to take the road, looking for some decent B&Bs.
Just as we took a turn-off, stopped to look at an entrance of a B&B, Andre stopped next to us. He was our angel! “Hello…are you lost?” he asked very friendly and with him was his partner.”No, but we’re looking for a place to stay”, we replied anxiously. “Come with us! You can stay in Marius’s lodge!” We didn’t wait for a second invitation. Tired of being all day on the road basically from Groblersdal, we followed him, for only just about 80 m! What we got, was a fantastic lodge, place for about 10 people to stay. We could pick and choose where to sleep, like Goldilocks!! haha..I tried different beds…playing Goldilocks…! It was fun…2 bathrooms, showers …huge kitchen…(if you keep coming back to my blog later, you will see all of this) It was fantastic.”Because you don’t have any cleaning services for the weekend, you can pay R30 per person less…,” he continued through all the non-stop talking! I wanted to say: “Shus, you’re talking too much,” because Andre was talking non-stop about all the places we can visit and the more he talked, the more excited he got!! He also told us about – click here: – Moholoholo Animal Rehabilitation Centre, but our time was limited and you have to book to go there. Our boat trip was already booked for the same time we could go to Moholoholo, so sadly, we couldn’t go there, as we were heading for Pilgrims Rest and Sabie the following day…If my memory hasn’t gone lost…”moholoholo” means something like…”falling rock”…or ‘rolling rock.’
Enjoy this movie about the area of the Blyde River, which I put together using some of my pictures, not a great camera, I need to warn you. Our video camera perished a few days ago and we need to wait till we’re back in the UK to try and get it fixed.

Read Full Post »

This is the school which my grandpa founded. The original school is actually about 2 km down on the road. It was really my first time visiting the school though I always wanted to! On the 2nd picture is the original 2 classes before they extended the school. My granddad was Head at this school. There are about 5 or more new classes – you can’t see them on the picture, but they are at the back. It’s a pity we visited it on a Saturday, because I would have liked to see the inside of the building as I have been told that there are pictures of my Grandpa in the school’s office and foyer. I will have to go back one day to see those pictures!  My grandpa left Holland as a young teacher to teach in South Africa. He started teaching in his own home first. I have a picture of the children he was teaching on a veranda of his house. My mum used to tell us that he was a very caring person and if he could, he would have built schools for the whole nation. His one son, my uncle, became the Education and Culture Minister in the 1960s till the late 1970s. You can google him: J J P Op’t Hof. He lived in Cape Town all his life. My grandma on my dad’s side was also a teacher.
The word: bosfontein — if you break it up, it’s bos..in English=bush/shrub and fontein=fountainThis is an Afrikaans news-article found on the Internet about the school – a very positive article.

‘n Berig raakgelees op die Internet oor die skool: [Link na die einde van die berig]

Goudstad hét warm hart, toon Bosfontein Ná brief sorg Johannesburgers vir feesjaar.
Jacobus Mokoena wys sy sertifikaat en geskenk wat hy by die akademiese afsluiting van die Laerskool Bosfontein naby Lydenburg ontvang het. Personeel van die skool: mev. Sylvia Mokoena, onderwyser; mnr. Obed Modisha, onderwyser wat einde vanjaar uitgetree het; me. Christa Muller, waarnemende skoolhoof; me. Hanlie Bette, onderwyser; en mev. Anna en mnr. Johannes Mokoena, faktotum en administratiewe werkers.
‘n Besondere band het vanjaar ontstaan tussen ‘n klein plaasskool tussen die groen Hoëveldse heuwels naby Lydenburg in Mpumalanga en ‘n gemeenskap in Johannesburg. Deon Sonnekus berig.

`Ek is ‘n junior primêre on derwyser, ek hou vir 30 agtergeblewenes skool. Terug hok toe is vir my soos ‘n berg.

“Ek wil graag onderrig van gehalte bied, maar hoe gemaak as die ouer so arm is dat skoolgeld van R15 per maand te veel gevra is?

“Ek het die afgelope twee jaar my eie benodigdhede net die nodigste gekoop. Nou is die strop te styf met al die pryse wat styg. Is daar nie iemand of ‘n instansie wat begrip sal hê vir die behoefte van ‘n arm kind wat nie gevra het om hier te wees nie?

“Ek sal graag die nodige inligting gee aan iemand wat begrip het vir my situasie.

“Help tog, asseblief.”

Dít was die pleidooi van me. Hanlie Bette, onderwyser aan die Laerskool Bosfontein, in Beeld se briewekolom vroeg vanjaar. Sy en me. Christa Muller, waarnemende skoolhoof, het vanjaar saam met mnr. Obed Modisha en mev. Sylvia Mokoena vir die 89 kinders in die skool, die meeste uit plaaswerkergesinne, skoolgehou.

Die brief het die aandag getrek van die ouers van leerders in die Leicester Road School in Kensington, Johannesburg. Die pleidooi is ook onder die aandag van die Johannesburg-Noord/Andrew Murray-gemeente van die NG Kerk gebring. Dit het gelei tot ‘n insameling van onder meer gebruikte skooltasse, penneblikkies, inkleurpotlode en ander skryfgoed en skoolklere.

Kort daarna is mnr. Ivan en mev. Michelle Basson, ouers van kinders in Leicester Road School, met ‘n kombi vol skooltasse, klere en ander benodigdhede na Mpumalanga om die Laerskool Bosfontein te help toerus vir ‘n skooljaar waarin hy met ‘n kwart van die vorige jaar se begroting van die provinsiale onderwysdepartement moes klaarkom.

“Bring vir ons jul weggooigoed,” was die versoek. “Die ou penne as jy vir jou kind nuwes koop, die ou tas, kryte, penneblik dit wat in die stad weggooigoed is, is seldsame hulpbronne by ‘n skool soos Bosfontein en honderde ander soortgelyke skole in die land waar dit selfs moeiliker gaan.

“Ons wou juis nie geld vra nie ons almal weet hoe ons sukkel met al die eise van buitemuurse bedrywighede die meeste van hierdie buurt se mense kom net-net deur,” sê Muller.

Die ouers het saamgespeel en een kleinerige skool in ‘n laer- tot middelklaswoonbuurt en een kerk het genoeg bymekaargemaak om die Bosfonteiners elk met hul eie penneblik met kryte, penne en potlode toe te rus.

Ná die tweede bymekaarmaaksessie het elke Bosfonteiner ‘n paar skoene gehad en nie net een nie, maar ‘n hele paar truie. Die winterinsameling het minstens 500 truie en 200 langbroeke opgelewer. Outjies wat winter en somer kaalvoet moes skool toe die bytende Hoëveldse koue ten spyt loop nou soontoe met ‘n nuwe wip in hul stap. Die bywoningsyfer het sommer ook die hoogte ingeskiet.

Maar dit was nie bloot net ‘n uitdelery nie. Die kinders moes ‘n skooltas byvoorbeeld “verdien” deur sekere take te verrig, onder meer in die skool se groentetuin. Kort voor lank het elkeen in die skool ‘n behoorlike sak vir sy of haar boeke gehad. Voorheen het hulle inkopiesakkies van plastiek gebruik.

Baie van die ouers kan nie die skoolgeld, wat R15 per maand beloop, bekostig nie. Een van die maniere waarop skenkers gehelp het, was deur bloot een kind se skoolgeld vir die jaar te betaal. Ouers wat in Johannesburg R450 skoolgeld per maand betaal, het besef hoe relatief min dit kos om ‘n Bosfontein-kind vir ‘n jaar op die skoolbanke te hou.

Muller sê in 2000 het sy nog ‘n begroting van net meer as R11 000 gehad. Vir verlede jaar het dit gekrimp tot net meer as R3 000.

Water en elektrisiteit vir die skool kos reeds sowat R800 per maand, en die telefoonrekening is hier by die R300. Daarby moet fotostaatpapier en ander uitgawes nog betaal word.

“Ons is geseën met skenkings wat ons ontvang het,” sê Muller op die vraag hoe die tekort verhaal word. Die ander oplossing was om hulp te vra, soos in die brief.

Maar hulp en betrokkenheid by Bosfontein het nie net by die insameling van skoolboeke, tasse en hulpmiddels gebly nie. Op die jaar se afskeidsgeselligheid het die kinders gekyk na ‘n video van een van hul hoogtepunte van die jaar ‘n besoek in Augustus aan Johannesburg, en spesifiek die Leicester Road School. Hulle is ook dieretuin toe en het ‘n gratis rolprentvertoning in ‘n Ster-Kinekor-teater bygewoon. Die SAUK was by om die geleentheid vir ‘n nuusinsetsel te verfilm vandaar die video wat vir die skool saamgestel is.

“Die Johannesburg-besoek het ‘n geweldige invloed op die kinders gehad. Dit het hul oë oopgemaak vir die wêreld daarbuite. Nou weet hulle waarna ‘n mens verwys, of wat hulle in boeke sien of daarin lees,” sê Muller.

“Dit help ook om hulle te laat besef hoekom hulle skoolgaan en ‘n opvoeding kry. Nie baie van hulle gaan soos hul ouers op die plase bly werk nie.”

Volgens Modisha, wat einde vanjaar ná ‘n onderwysloopbaan van 28 jaar afgetree het, maak dit hul onderwystaak ook makliker omdat die kinders se verwysingsraamwerk skielik soveel groter is.

Dit was Modisha wat by die afsluiting van die jaar aan elke kind ‘n sertifikaat oorhandig het. In elkeen is gesoek na ‘n karaktereienskap wat uitstaan. Só het party leerders vir vrygewigheid ‘n sertifikaat gekry, ander vir toegewydheid, verantwoordelikheid, vasberadenheid of oplettendheid, en sommige bloot omdat hulle “altyd beskikbaar” was.

Die akademiese uitblinkers is ook vereer met wisseltrofeë, en verskeie het pryse vir gereelde skoolbywoning gekry. Daarna is geskenke uitgedeel wat gebring is van die gemeenskap in Johannesburg wat dié skool aangeneem het, en die partytjie het begin.

Met die terugry stad toe tussen die groen bulte en heuwels deur het die kinders ná hul laaste skooldag huis toe getou met hul geskenke en pryse in die hand, en plek-plek het ‘n string seepborrels die lug ingesweef deel van ‘n geskenkpakkie wat wys daar ís mense wat omgee en wil help

Die Leicester Road-ouers was verwonderd oor hoeveel verskil hul klein poging gemaak het. “In die stad het ons nie ‘n idee van hoe arm die kinders regtig is nie,” sê Basson. “Ons dink armoede is ‘n ou tas en stukkende skoene . . . ons besef nie daar is gemeenskappe waar dít nie eens beskikbaar is nie. Maar nóg belangriker was die idee vir hierdie arm kinders dat iemand genoeg omgee om te wil help: hul horisonne is wyd, wyd gemaak.”

http://152.111.1.88/argief/berigte/beeld/2001/12/22/8/1.html

This is from a Facebook group: Laerskool Bosfontein. These children were in Grade 3 and Grade 4 in 1980.

Read Full Post »
If you know only about the BIG 5….you know a bit less than other people…South Africa also have the Baby 5 On this link you can see them all and read about them! The link will open in a new window.

Read Full Post »

 

You want to know more about this fold dance, then visit this link:

http://www.volkspele.co.za
On this link, you will find tons of files of South African fold dance music, free to download and you will also find the lyrics of the songs too.
http://tortel.net/~lochner/blerkas/index.html

In these photos: Year 1’s doing a South African folk dance at a London school. The teacher asked me to teach them a dance as part of their topic of countries across the world. I taught them ‘Afrikaners is plesierig’. 
 Jan Pierewiet in Korea!

 Volkspele on youtube! See more videos there…


Read Full Post »