Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Suid-Afrika’


This is precious. This male person pretends to speak a foreign language and the lady doesn’t understand him. She keeps on trying to figure out what he wants. So she asks him to speak Afrikaans – or… okay, I won’t repeat her words at the end… Afrikaans speaking people will really love this video. In South Africa, there’s more than 6 million people speaking Afrikaans – and they are from difference races. 

Read Full Post »

Die Beiteltjie
Ek kry ’n klein klein beiteltjie,
ek tik hom en hy klink;
toe slyp ek en ek slyp hom
totdat hy klink en blink.
Ek sit ’n klippie op ’n rots:
– mens moet jou vergewis:
’n beitel moet kan klip breek
as hy ’n beitel is –
ek slaat hom met my beiteltjie
en dié was sterk genoeg:
daar spring die klippie stukkend
so skoon soos langs ’n voeg:
toe, onder my tien vingers bars
die grys rots middeldeur
en langs my voete voel ek
die sagte aarde skeur,
die donker naat loop deur my land
en kloof hom wortel toe –
só moet ’n beitel slaan
wat beitel is, of hoé?
Dan, met twee goue afgronde
val die planeet aan twee
en oor die kranse, kokend,
verdwyn die vlak groen see
…from the day I see the night
far beyond opening up
within a crack that from my chisel
runs through to the stars
en op die dag sien ek die nag
daar anderkant gaan oop
met ’n bars wat van my beitel af
dwarsdeur die sterre loop
Klik die link vir NP van Wyk Louw huldeblyk-dokument.

Van Wyk Louw – one of the most distinguised Afrikaans poets– I agree with Breyten Breytenbach. ‘The chisel, a metaphor for the poetic word – splits a stone, then the rock under the stone, then the earth beneath the rock, then the poet’s country, then the planet, until… 

…from the day I see the night
far beyond opening up
within a crack that from my chisel
runs through to the stars [Breytenbach]

Lees HIER ‘n breedvoerige verduidelik oor Die Beiteltjie op Oulitnet.

‘n Pragtige gedig – In die dokument verskyn heelwat feite en inligting oor van Wyk Louw. Ek het ook Cecile Cilliers se artikel raakgelees op die internet en kan met haar  en van Wyk Louw saamstem met: ‘n Donker naat loop deur my land. 

b85f486352d8411f8c8d6afb2762989f

Verward deur die donker naat van ons geweld

2013-02-18 22:52

Cecile Cilliers

Die donker naat loop deur my land / en kloof hom wortel toe – Dít is die eerste twee versreëls van die vierde strofe van N.P. van Wyk Louw se “Die Beiteltjie”, waarskynlik een van die bekendste gedigte in die Afrikaanse letterkunde. Dit word vertel, of miskien het hy dit self in Rondom eie werk vertel, dat die gedig volledig een Kaapse oggend na hom gekom het. Hy was te voet op pad universiteit toe, toe die woorde plotseling in sy kop verskyn. Agter sy lessenaar het hy dit heel en in sy geheel neergeskryf.

Die eenvoud van die gedig ten spyt, laat hy hom nie maklik verklaar nie. Die beiteltjie dui glo op die woord en die mag van taal – meer as wat dit vir die swaard moontlik is, kan dit wêrelde verander. Maar die gevare wat taal inhou, bly nie uit nie.

Daardie versreël, die eerste reël van die rubriek, bly die hele week in my kop dreun: die donker naat loop deur my land…

Ek raak stram om te lag, staan verward, verneder en gedeprimeer deur die donker naat van geweld wat deur my land loop, en wat besig is om gesinne, families, gemeenskappe, uit mekaar te ruk. Is dít wat van ons geword het?

Amalie bel uit Amerika: Mamma, wat gaan aan? Op elke voorblad, The New York Times, The Philadelphia Inquirer, USA TODAY, word die gewelddadigheid van Suid-Afrika uitgebasuin.

In 1994 nog die liefling van die wêreld, 20 jaar later opnuut die muishond. Natuurlik is daar ’n yslike hap leedvermaak. Net soos ons leedvermakerig vertel het van die bloeddorstige skietery in die VSA, van die verskrikking van die busverkragting in Indië.

Maar met of sonder die veroordelende woorde van die buitelandse verslaggewers – tot van Fidji het hulle glo gekom – het dit tyd geword dat ons lank en eerlik en ondersoekend na onsself en na ons gemeenskappe kyk. Sonder die gewone skindernuus. Want elkeen het ’n eiertjie te lê, ’n stuiwer in die armbeurs te gooi, of dit nou die dood  an Anene of van Reeva is, ons práát daaroor. Ons praat ja, blý praat, maar wat dóén ons?

Hoeveel sulke berigte, hoeveel sulke stories kan ’n volk se psige verduur voordat dit gewoon aan die werklikheid onttrek? Of erger nog, mettertyd alles gewoond word, hoe grusaam ook al? Is ons dan nie bereid om verantwoordelikheid vir ons land te aanvaar nie?

Tydens die apartheidsjare is daar groepe gevorm – Vroue vir Vrede, Kontak, Black Sash, Vroue vir Geregtigheid – wat daadwerklik vir ’n nuwe, beter Suid-Afrika gewerk het. Moet dit nie maar weer gebeur nie? Kán dit weer gebeur?

Soms vrees ek geweld het in ons bloed kom sit, eie geword aan ons mense en ons land. En dit kloof hom wortel toe.

In die wit nag bid ek saam met Dawid: Laat my weer blydskap en vreugde belewe…

beeld.com/Rubrieke/CecileCilliers/Verward-deur-die-donker-naat-van-ons-geweld-20130218

Hier is ‘n Engelse vertaling deur Uys Krige en Jack
Cope van “Die Beiteltjie.”

         THE LITTLE CHISEL

Here in my hands a small cold-chisel,
I tap it and it rings;
and I hone it and I stone it
until its bright edge sings.

I prop a pebble on a rock;
 –  you’ve got to get this clear:
a chisel that’s a real cold-chisel
can crack a boulder sheer –

I slam it with my chisel edge,
its toughness is a gift:
straight the pebble flies apart
as clean as on a rift:

next, under my ten fingers split,
the granite rock divides,
below my feet I start to feel
the softened earth subside,

and dark the seam runs through my land
and cleaves it to the core –
so a chisel cuts that truly is
a chisel, or what’s it for?

Then with two gold-red chasms
the planet falls in two
and down the rockfalls boiling,
drains the ocean flat and blue

and in the day I see the night
below me open far
with a crack that from my chisel blow
runs to the furthest star

Read Full Post »

Femme à Côté d’un Échiquier, by Henry Matisse -[credit:chessbase]

Images: http://www.pbase.com/arnomeintjes/drakensberg

Missing ‘The Berg‘ today! Wish for a mountain – a proper mountain – to climb.

Read Full Post »

This entry is more about a new Afrikaans song by Steve Hofmeyr – he sings in English too, and if you like the voice of Neil Diamond, then you will surely like his music too. Anyway, this new Afrikaans song is a protest song and I was reading on the link, in this post, about protest songs. Afrikaans is a young language and since the start Afrikaans struggled to survive. The British settled in South Africa in 1820 and then after the South African-British War – Boer War – Afrikaans was also ‘banned’. In primary schools, if you dared to speak your mother tongue [Afrikaans], you got a board around your neck stated ‘Donkey’ on it. At the moment, Afrikaners [not Africans] again, have to fight to survive. Not just to survive as a human race, but also the language as such. Farmers get murdered on a weekly basis [don’t forget the murders in the towns and cities too.] The world is IGNORANT!
Goethe said, “There is nothing more frightening than active ignorance.”
I’ve found the lyrics to the song and also some English words to it [to part of it], but you will get the ‘message’. ‘Apartheid’ was nothing comparing to what happens now in our beautiful country. And if you really think you know everything about Apartheid, then I think you know just a tiny drop in the ocean of what it really was. Being in the UK now for long enough to know what they ‘know’ about ‘Apartheid’, is enough to tell me that they believed anything that was dished up to them as ‘Apartheid’. We all know what the ANC tried to achieve with their ‘campaigns’ and with a world full of narrow-minded people, they achieved what they wanted  including the toi-toi on Trafalgar Square in the 1980’s and their sad sing-songs in America.  Also, I think some of us know WHY things happened as it happened – like the Zimbabwean-ordeal – and it is just a matter of ‘time’ and South Africa will be there  too – then those ‘waiting’ will ‘close in’.[and I’m not referring here to ‘those’ as the Afrikaners]. During the Boer War the British found it hard to win the war… we are a nation made up from different nations. We will fight and stand up again. Ex Unitate Vires= Unity is Strength

Read more about us here:

THE BOER NATIONS

Take a community of Dutchmen of the type of those who defended
themselves for fifty years against all the power of Spain at a time
when Spain was the greatest power in the world. Intermix with them a
strain of those inflexible French Huguenots who gave up home and
fortune and left their country for ever at the time of the revocation
of the Edict of Nantes. The product must obviously be one of the most
rugged, virile, unconquerable races ever seen upon earth.  Take this
formidable people and train them for seven generations in constant
warfare against savage men and ferocious beasts, in circumstances
under which no weakling could survive, place them so that they acquire
exceptional skill with weapons and in horsemanship, give them a
country which is eminently suited to the tactics of the huntsman, the
marksman, and the rider.  Then, finally, put a finer temper upon their
military qualities by a dour fatalistic Old Testament religion and an
ardent and consuming patriotism.  Combine all these qualities and all
these impulses in one individual, and you have the modern Boer — the
most formidable antagonist who ever crossed the path of Imperial
Britain.  Our military history has largely consisted in our conflicts
with France, but Napoleon and all his veterans have never treated us
so roughly as these hard-bitten farmers with their ancient theology
and their inconveniently modern rifles. —Arthur Conan Doyle

Click THIS link to read the entire article by Arthur Conan Doyle.

Arthur Conan Doyle (1859-1930), Scottish author and creator of the oft-quoted detective-hero Sherlock Holmes wrote The Adventures of Sherlock Holmes (1891)

On THIS LINK link, – on my blog – I said in 2007 that I hope we as a nation will – again – rise and stand together one day. Eventhough we are scattered all over the planet at the moment, I do look forward to that day when things will ‘come together’ for all of us.

What is protest music? In April 1966, Bob Dylan arrived in Stockholm as part of his controversial “electric” world tour, and a local interviewer asked him why he was no longer writing and performing protest songs. Dylan, irritated and more than a little out of it, objected to the question’s premise and called one of his new rock ’n’ roll compositions the very height of protest music: “Very, very protesty. And, uh, one of the protestiest of all things I ever protested against in my protest years.”

Please click HERE to read the entire article.

Ons Sal Dit Orleef

Ons sal dit oorleef – Steve Hofmeyr
“Daar’s ‘n land en ‘n volk in een taal gedoop
Met gebede en buskruit en bloed gekoop
Wat weer en weer van sy knie af moet streef
Ons sal dit oorleef…

Uit die kake van oormag deur die vuur op ons werf
Staan die engele by ons vroue en die kinders wat sterf
Elke grafsteen een standbeeld vir die wat bly leef
Ons sal dit oorleef…

My hart klop toktokkie waar hy breek vir my volk
Voor die kakie kanon of die k****r se dolk
Dit maak nie meer saak nie waar ons ons begeef
Ons sal dit oorleef…

Ek lig my oë tot die berge op
Waar sal my hulp tog vandaan kan kom
Ag my God jou woorde lê deur my geweef
Ons sal dit oorleef…

Ek staan vandag op jou plaas ou vriend
Daar hang stof oor die stilte sovêr ek kan sien
Maar die geeste van gister sal more herleef
Ons sal dit oorleef

Some of the words in English.

My heart beats toktokkie where it breaks for my people
against the English (Khaki) canons or the Kaffir’s dagger
It matters none where we now are heading
We will survive this ordeal …

I raise my eyes to the mountains
ask where will my help arrive from?
Oh my Lord your words are woven within me…
We will survive this ordeal…
English lyrics: whatishappeninginsouthafrica.blogspot

Conversation between Theodore A… and Steve on Twitter [you might want to click the image for a clear view]

Read Full Post »

Well, we all knew this was coming, but not when…with a government like our government, anyone, even someone with a  low IQ, could expect it. You don’t have to be a bright spark to ‘read between the lines’.

London – South Africa is flawed and set to “blow up” within the next 15 years with more serious consequences than Libya, says Toscafund, one of the UK’s most high-profile hedge funds.

It tips commodity-rich Russia and Australia to benefit.

Chief economist and partner Savvas Savouri, who has been researching South Africa’s economy, cites emigration of professional workers and what he sees as a “lack of centralised leadership” when it comes to dealing with problems such as the Aids epidemic.

“It’s socially, politically and demographically flawed. It will malfunction within 15 years. It will go the way of MENA (the Middle East and North Africa) but the blow-up will be much more serious,” Savouri told Reuters in an interview this week.

“Professional whites and blacks are leaving in hordes – the human capital is decaying,” he said.

Savouri’s comments come as Libyan ruler Muammar Gaddafi struggles to contain a two-week-old popular uprising in the world’s 12th-largest oil exporter, which has helped push brent crude above $115 a barrel.

The unrest across North Africa and the Middle East has also seen the ousting of Egyptian leader Hosni Mubarak and Tunisian leader Zine al-Abidine Ben Ali, as well as protests in Bahrain and Saudi Arabia.

Savouri said a “malfunction” in South Africa, which is the world’s biggest producer of platinum and a major producer of palladium alongside Russia, would push commodity prices higher, benefiting rival commodity-rich countries.

“Clearly Russia and Australia will win out. The surge in commodity prices will benefit them,” he said.

Savouri, who is known for being outspoken in his predictions, said in January that the financial services industry was practically “lawless”.
Link/Source
http://www.fin24.com/Economy/Hedge-fund-warns-of-SA-blow-up-20110304

Read Full Post »

It is time to enter for the South African Open 2010. Click the image for the Official website of the organisers: Ramlodi. The link is also on my blog’s side bar. Last year we had 3 GM’s to play in this tournament online from different continents and it was the first Fide tournament to be played online. You can visit the official website or follow some of the links here. Games/photos will be followed and blogged here as results will become available during the tournament.
Please click
here for the ONLINE entry form. [Links will open in a new window] NON-Citizens of South Africa: Click click here to pay via PayPal or visit the Official site for the same link.
 


The Venue: Tswane University of Technology [Pretoria]

Venue: Inside [Theunis Bester Hall] – see more pics on the Official site.


Schedule SA Open 2010 or click on this PDF-link to download the schedule.
SA Open 2010 Schedule in PDF

History of the South Africa Chess Open Championships
The Cape Town Chess Club is the oldest chess club in the country, boasting an un-interruped existence since its foundation in 1885! However, it is almost certainly not the first club that was formed. Besides the reference above to a club which met in Cape Town in 1847, the Grahamstown Journal of 29 December 1969 reports the result of a match of three games played by correspondence that year between Amateur Chess Club of Port Elizabeth and the Grahamstown Chess Club. Grahamstown won all three games.
The 1st SA Championship, Cape Town 1892
At the Cape Town Chess Club’s 7th Annual General Meeting in March 1892, J.H. Clark, one of the club’s most prominent member introduced a proposal that a general chess tournament, open to all chess players in South Africa, be held in Cape Town under the auspices of the Cape Town Chess
Club. This proposal was received with enthusiasm and the club set about organising the tournament. The Metropolitan Hall in Burg Street was the venue. The tournament was opened by the club’s President, the Bishop of Cape Town, and others on the platform were General Cameron, officer commanding the local British forces. Prize money offered amounted to £25. The rate of play was 25 moves per hour, with sessions of four hours duration, but few games lasted that long. Eleven players were accepted for the Championship proper and ten played in the Minor tournament, both being round-robins. The tournament was to last six days, during which the contestants had to play 10 games. This heavy schedule was quite acceptable to all, it seems. Rivett and Roberts each scored 9½ out of 10. They then contested two games to break the tie, the first beginning at 4pm on the sixth day of the tournament. Roberts won this and at 7:30pm that same day the second game commenced. Rivett was successful so the title was shared.

The 2nd SA Championship, Cape Town 1897
After a lapse of five years the Cape Town Chess Club again took the initiative and staged the second SA Championship in 1897. The committee has budgeted for a total expenditure of £200 and it is noteworthy that the full amount was subscribed by donors, among whom was President Steyn of Orange Free State, who gave £5. The Prizes in the Championship were £30, £20, £10 and £5, with a further £10 for consolation prizes. For the Minor tournament, which attracted a field of 11, £25 was
allocated for prizes. The tournament was in fact a triumph for the Cape Town players, for after Roberts came Cameron
with 9 points and then another club representative Friedman was tied with Kummel for third and fourth placings, each scoring 8½.
The 3rd SA Championship, Durban 1899
The 4th SA Championship, Johannesburg 1903
The 5th SA Championship, Cape Town 1906

Source: Ramlodi.co.za

Read Full Post »


When we moved to the UK in 2001, Internet Banking was a no-no in the country…whereas in South Africa, we used to have Internet Banking for a few years at the time, you could even pay your bills online. When we wanted to pay online for horse-riding lessons, the lady at the stalls were looking at us like are you talking double dutch? – when we asked to pay her online. She thought we knew something she didn’t know. I was even in email-touch with one of the banking staff at my branch in Pretoria, whilst here in the UK, at the time, you couldn’t even contact the bank via email. One of the banks in SouthAfrica [for a few years now] do send you a text the minute when someone logs on to your account, even if it is you yourself!

…more…the first South African electric car, the Joule, which was showcased in Paris in 2008.

Joule – image: cdn.24

The Joule’s interior and exterior was styled by South African-born former Jaguar designer, Keith Helfet, who was responsible for iconic Jag designs like the XJ220, the XK180 and the F-Type.
The Joule’s chassis accommodates two large-cell lithium ion battery packs, which use similar chemistry to that used in mobile phones and laptop computers. The five-seater passenger vehicle can be plugged in at home, with a normal 220 volt outlet, and the 300km battery pack will charge in approximately seven hours. Joule will be sold in all major South African centres towards the end of 2010 with sales and exports to the international market will follow shortly after the South African launch.
DID YOU also KNOW:
The world’s first automatic pool cleaning unit, the Kreepy Krauly, was invented by South African Ferdinand Chauvier in 1974.

Ferdinand Chauvier – image:mieliestronk
In 1978 South Africa’s premier ticketing agent, Computicket, became the world’s first computerised ticketing system ever to be invented.
Source:london.thesouthafrican.com

A dolos is an unusually shaped concrete block used to protect harbor walls from the force of the sea by dissipating, rather than blocking the energy of the waves. First installed in East London Harbor, dolosse are now used all over the world. The revolutionary sea buffer got it’s name when it’s designer Aubrey Kruger’s father Joe was asked to make a wooden model of the object. When it was completed he observed “wat speel julle met die dolos?” “dolos” is the Afrikaans word for the knuckle joint in an animal’s leg. With that, the dolos was baptized.

 Pratley’s Putty
Originally invented by Krugersdorp engineer, George Pratley in 1948, to hold components in an electrical box. This hybrid epoxy urethane adhesive was used by NASA in 1969 to hold parts of the Apollo XI mission’s Eagle landing craft together. To prove the reliability of his glue, Mr Pratley used a blob of it to suspend a 13-ton bulldozer over his son’s head. Pratley died in 1983 and today the company is run by his son. The bulldozer is still suspended in the foyer of Pratley’s Krugersdorp offices.
The South African physicist, Allan Cormack, won in 1979 the Nobel Prize with Godfrey Hounsfield from EMI Laboratories for the invention of the Computed Axiale Tomography (CAT) scan.

Allan Cormack -image: Nobel Prizes.com


Trevor Rabin – image: trevorrabin.net

If you don’t know about Trevor Rabin and his great compositions and film rewards for music he composed for films like ….Deep Blue Sea, Armageddon, etc. …then you need to click HERE to read more and HERE to listen to some of his music. Trevor was a bandmember of  the South African band, Rabbit.

 

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

Older Posts »