Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Nederlands’

These words say…”Afrikaans…I love you!”

Please click on this link to vote for Afrikaans. The link will open in a new window. My English readers — that want to help and preserve our beautiful language, HERE is the direct link…slide down a bit…there are 3 boxes…first one your name…second your email…and you don’t have to write in the 3rd box..unless you really want to! and…all you can say is…”JA” or “yes”… Please make sure the radio button is also ticked with “Ja, de Nederlandse Taalunie moet het Afrikaans ondersteunen.”  and also, click on “verzend”...(submit)..That means that we want Netherland to support us! Afrikaans and the Dutch language are family, so we would love them to support us!! and would love to have your vote too!! This must be done before 20th October!! Please make sure you follow these instructions if you agree with me! otherwise, there’s no vote! Thank you!!

Het Afrikaans is een belangrijke taal, die door bijna tien miljoen inwoners van Zuid-Afrika en Namibië gesproken en verstaan wordt. Het is wel een zelfstandige taal, maar je hoeft slechts één zinnetje te horen om te beseffen hoe verwant het is met het Nederlands. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat Afrikaans voor Nederlanders veel begrijpelijker is dan andere verwante talen, bijvoorbeeld Fries. Deze tamelijk goede wederzijdse verstaanbaarheid is een goede basis voor meer contact.
De Afrikaanssprekenden zullen ondersteuning via de Nederlandse Taalunie zeker op prijs stellen, want sinds de val van het apartheidsregime is de aantrekkingskracht van het Afrikaans als contacttaal (of tweede taal) snel afgenomen.
Van ten minste 6,5 miljoen mensen is het Afrikaans de moedertaal. Voor hen kan de Taalunie wat betekenen, denk aan uitwisseling van materialen voor onderwijs, opleidingen en radio- en televisieprogramma’s.
Maar ook wíj hebben erbij te winnen. Niet dat de Zuid-Afrikanen ooit Nederlands zullen gaan spreken. Wel dat kennis van een sterk verwante taal en voortdurend contact met zijn sprekers onze houding ten opzichte van onze eigen taal wat minder parochiaal zullen maken. Ja, ook mensen die net even anders spreken en schrijven, zijn de moeite waard.

Some reactions from visitors on this site where you can vote:

Ik vind dat het erg kortzichtig zou zijn, zo niet ezelachtig, om het Afrikaans NÍET te steunen! Ten eerste heeft het Afrikaans dezelfde wortels als het huidige Nederlands. Taalkundig gesproken is het is familie. Ten tweede is de literatuur in het Afrikaans – door witte, bruine én zwarte schrijvers en dichters vóór, tijdens, en nu ná de apartheid – net zo interessant en net zo belangrijk voor onze kennis van het menselijke bestaan als de literatuur in welke taal ook. Ten derde zou het, weer taalkundige gesproken, een tragedie zijn mocht het Afrikaans door politieke redenen het onderspit moeten delven. (Zoals een Amerikaanse taalkundige ooit heeft opmerkt is het verdwijnen van een taal tegelijkertijd het verdwenen van een cultuur, iets te vergelijken met het bombarderen van het Rijksmuseum of Le Louvre). Ten vierde zijn ÁLLE talen – Engels, Russisch, Frans, Duits, Nederlands, Arabisch, Ivrit en noem maar op – ooit de “taal van de Onderdrukker” geweest.” Waarom moet allen het Afrikaans gestraft worden door steun te onthouden? Ten vijfde wordt het Afrikaans nu door een passieve zo niet een actieve cultuuroorlog bedreigd. (Wat staat er te gebeuren met het Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum?) Moeten de jonge Afrikaans-sprekende mensen die nu na de apartheid opgroeien en daar niets mee te maken hebben gehad boeten voor wat sommige van hun ouders en grootouders gedaan mochten hebben? (De Verenigde Staten van Amerika hebben na de Tweede Wereld Oorlog noch de Duitsers noch de Japanners het gebruik van en het verder cultiveren van hun moedertaal noch ontzegd noch bemoeilijkt. Integendeel.)

Dit kan net onkundiges wees wat Afrikaans met apartheid assosieer; Afrikaans is die tale van vele verskillende kulturele groepe in Suid Afrika. Alle ondersteuning vir ons pragtige taal word benodig en verwelkom. Viva Afrikaans!!! (in English…Afrikaans is the language of different culture groups in SA! Viva Afrikaans!!!)

Arnold
07.10.2008 09:28
Ik bewonder de vechtlust van de afrikaners voor hun taal. Ik schaam me diep voor de houding van de nederlanders, het lijken wel slappe frikandellen. In Zuidafrika is engels een oprukkende officiele taal ten koste van het afrikaans. Daar wordt tegen gevochten. In Nederland hoeft dit niet persé, maar vragen ze om verengelst te worden en juichen ze de verengelsing toe. Ieder woord wordt klakkeloos uit het engels overgenomen. Niemand heeft het meer over winkelen, relame of verkoop maar shopping commercial en sale. In de politie is de VVD en D66 het gevaarlijkst voor het behoud van de nederlandse taal, de CU en CDA willen wel knokken. De SP trouwens ook wel. Op het franstalige deel van St Maarten spreekt men frans, men zou nederlandstalige borden verwachten op het nederlandse deel, maar het is alleen engels en de regering doet er niets aan.

C E Hulstaert
05.10.2008 18:13
Het is mijn overtuiging dat de Nederlandse Taalunie het Afrikaans moet ondersteunen omdat het een taal is die in Zuid-Afrika en in Namibie onder druk staat en omdat die taal uit het Nederlands is ontstaan. Het feit dat sommigen van de apartheids-tegenstanders die taal racistisch noemen is een emotioneel argument dat ook kan worden ingebracht tegen het Engels. Engeland is de grootste koloniale mogend-heid die ooit heeft bestaan en het Engels is in alle kolonien als officiele taal ingevoerd. Wanneer men het Afrikaans terug dringt uit het openbare leven ten gunste van het Engels wordt niet alleen de Afrikaners onrecht aangedaan maar ook de kleurlingen en de San.

Tiong Koen
04.10.2008 19:14
Ja, zeer zeker. Om te beginnen is het ook óns erfgoed. Van ons, van álle Nederlandstaligen, dus ook van Chinese, Creoolse, Hindoestaanse, Marokkaanse en Turkse Nederlanders. We moeten het steunen uit welbegrepen eigenbelang. Verder is het een van de mooiste talen die ik ooit gehoord heb, met een boeiende literatuur en verbazingwekkend mooie poëzie. We moeten het dus ook steunen voor de anderen, want de wereld zou een stuk armer worden als er geen Afrikaans meer gesproken werd. Afrikaans moet tot Werelderfgoed verklaard worden.

Riaan Cruywagen
08.10.2008 21:05
Afrikaans is onlosmaaklik deel van die Nederlandse taalfamilie en het die steun van die Nederlandse Taalunie nodig. Totius het immers die verbintenis reeds in 1949 treffend soos volg saamgevat: “Dié sprokie is aan my vertel: Wanneer die druiwetros weer swel onder die donker wingerdblad, dat dan die fyne wyn ook roer in ver verborge keldervat. ‘n Fyn mistieke eenheidsband verbind Oranje, Nederland en Afrika, deur alles heen. Hoe ver die golwe ons ook al omspoel, die diepe hart sal altyd voel – ons is verborge-één.”

Mooi so, Afrikaans BO!!

Afrikaans school wins bid not to change language policy

March 27 2009 , 12:53:00

The Supreme Court of Appeal this morning effected that a governing body of a school has the exclusive power to determine the language policy of an existing school. It overruled a decision by the Pretoria High Court. The Mpumalanga Education Department had no accommodation in the Ermelo area for learners to be taught in English.

The head of department withdrew the function of the governing body of the Ermelo High School to determine the language policy of the school and appointed an interim committee to change the policy from an Afrikaans medium to a parallel medium school. But today the Supreme Court of Appeal found that the head of department was not authorised to do so in terms of the Schools Act and violated the principles of the Promotion of Administrative Justice Act.

The Federation of School Governing Bodies (Fedsas) has welcomed the judgment by the court in favour of the High School Ermelo and its school governing body that the school should become an Afrikaans single medium school.

Fedsas National Operational officer, Jaco Deacon, says this judgment is significant for education in South Africa and specifically the role of Afrikaans. He says the powers of school governing bodies are reinstated and the government can therefore not interfere in the decisions of school governing bodies unless there are special circumstances. A school governing body can therefore determine which language can be taught at a public school.
Source SABCNews

SABCnews

Image : SABCNews

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

Boerneef

Die berggans het ’n veer laat val
van die hoogste krans by Woeperdal
my hart staan tuit al meer en meer
ek stuur vir jou die berggansveer
mits dese wil ek vir jou sê
hoe diep my liefde vir jou lê

Images:noila.latsi.de

The translation in Dutch…on the link you will find more Afrikaans poems translated into Dutch.
De berggans heeft een veer laten vallen
Van de hoogste rots bij Wuppertal
Mijn hartje slaat al meer en meet
Ik stuur naar jou die berggansveer
Hierbij verklaar ik je gewis
hoe diep mijn liefde voor je is.

Boerneef (1897 – 1967)

Klik HIER vir meer Nederlandse gedigte – Afrikaans vertaal in Nederlands.
Wupperthal

Wupperthal, South Africa

Boerneef: Die berggans het ‘n veer laat val

Bateleur – photo: Treknature- copyright: Andrea Piazza

25/3/2012 – ‘Dok’ het in die kommentaarboksie vir ons ‘n boodskap gelos oor die Bateleur/Berghaan. Ek dink Boerneef het eintlik bedoel dat dit ‘n berggans is en nie berghaan/bateleur nie. Ek plaas ook die boek hier – van Amazon – met die korrekte titel.

berggans_1

C.M. van den Heever (1902-1957)

Die vertrekkende wildeganse

Tot aan die ruigte-gladde waterkant
verglans die son se skuinse middagvuur,
om trillend oor die watervlak
in hierdie teer vertwyfelingsuur
’n oogwenk nog te duur –
’n oogwenk tot ’n vlerkgeklapper ruis,
die water, ru verras, sy rimpels plooi,
en swart figure oor die wye spieël
onrustige skaduwees gooi.
Dan uit die donker vleie styg
met hees geskreeu die pikswart ry,
en oor die rustig-diepe kuile reis
die ganse met hul heimweeroep verby,
verby na verre lugte waar die vuur
van weggekwynde sonlig
’n oogwenk bang nog duur …
al kleiner word die swart gedaantes,
en verder sterf die heimweeroep
die verre kimme oor,
en langs die wye land die hemele in
raak stil die ry met hul geskreeu verloor.

AddThis Social Bookmark Button

Read Full Post »

Follow this link to read more…
You want to learn Afrikaans?

Click HERE and have a go!

De ontwikkeling van het Afrikaans
Het Afrikaans heeft zich ontwikkeld uit het zeventiende-eeuwse Hollands: De Oost-Indische compagnie (VOC) koos in de 17e eeuw de Kaap de Goede Hoop als rustplaats op haar weg naar Indië. Op de lange zeereizen had men behoefte aan een vast station, waar vers eten en drinken aan boord kon worden gehaald, zieken konden worden achtergelaten enz.
De eerste kolonisten aan de Kaap kwamen uit het zuiden van de Nederlanden, wat aan bepaalde details in het huidige Afrikaans nog te merken is. Het waren matrozen en boeren, allebei groepen met heel verschillende woordenschatten en dialecten. De inheemse bewoners van het zuidelijke Afrika waren toen voor het grootste deel zogenaamde Hottentotten en Bosjesmannen.
Vanaf 1740 was de voertaal in Zuid-Afrika niet meer zuiver Nederlands. Een van de meest plausibele theorieën over het ontstaan van de nieuwe taal is, dat de belangrijkste veranderingen in het Afrikaans teruggaan op interferenties.
De Franse hugenoten die in de 16e/17e eeuw naar Zuid-Afrika kwamen, hadden geen grote invloed op de taal, alleen de Franse namen herinneren er nog aan. De Franse woorden die in het Afrikaans overgenomen zijn, kwamen uit het Nederlands van de 17e en 18e eeuw.
Ook de “Maleise slaven” uit Indonesië, Angola en andere gebieden, meestal Portugese kolonieën, die in de 18e eeuw naar Zuid-Afrika gebracht werden, hadden maar beperkte invloed op de taal. De Maleise en Portugese woorden in het Afrikaans werden al vroeger door het Nederlands ontleend (zeemanstaal).
In het midden van de 18e eeuw was het proces van deflexie (vereenvoudiging en reductie van de nominale en verbale paradigma; vgl. ook het
flexieverlies in het Middelnederlands) al zo ver, dat een eigen variant van de taal was ontstaan, het “Kaap-Nederlands”. Vanaf de 2e helft van de 18e eeuw was een eigen taalsysteem gevestigd. Door analyse van de bronnen is een ontwikkeling van het Nederlands via het Kaapnederlands naar het Afrikaans te zien.
Rond 1800 kwamen de Engelsen naar Zuid-Afrika. Hun komst had echter geen grote invloed op de taal. Maar de Engelsen bleven hun eigen taal spreken, het bestuur en het onderwijs werden Engelstalig. De Kaap werd Britse kolonie. Het Engels had toen een veel hogere sociale status dan het Afrikaans; de bovenlaag, het bestuur en de intellectuelen praatten Engels, het Afrikaans werd als “kombuistaal” beschouwd. De opvolgers van de Nederlanders en de Vlamingen (“conservatieve boeren”) werden meer en meer ontevreden over het Engelse bestuur (slavenbevrijding) en trokken in de zogenaamde. “Grote Trek” (1836-44) naar het noorden, weg van de kust. In verschillende gebieden vond men nu ook verschillende varianten van het Afrikaans. De ruzies met de Engelsen gingen door.
Het opkomende nationalisme in de 19e eeuw vroeg ook om de verdediging van de taal door de Afrikaans-taligen. Voor het eerst begon men nu de Afrikaanse taal op te schrijven. Er werd een spelling ontworpen, men gebruikte de taal in het onderwijs en er werd een Afrikaanse bijbelvertaling geschreven. Deze vertaling was vanwege het gezag van de bijbel belangrijk voor de ontwikkeling van het Afrikaans (vgl. hierbij ook de “
Statenvertaling” en de gotische bijbelvertaling).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Read
more about the history of Afrikaans….

 

Read Full Post »