Feeds:
Posts
Comments

Archive for August 29th, 2009

seemeeu

Ek wonder –

-of die Onderwysbiblioteek op die hoek van Skinner- en van der Waltstraat nog bestaan? En indien nie, het hulle geskuif of toegemaak? Die gebou was ‘n skool –  genoem “Die Staatsmodelskool”. Dit was gesluit gedurende die Boere-oorlog en as ‘n tronk gebruik. Churchill was nog daar as gevangene aangehou!  Daar het ek menige dae gespandeer om die mooiste opvoedkundige videos uit te neem. Daar het ek menige uur gespandeer op soek na bronne vir verdere studies. Hier het ek ook menige stukkende boeke kom aflewer wat herbind moes word of selfs boeke wat geskenk was wat eers deur ‘n span vakkenners gelees moes word en goedgekeur moes word voordat dit in ‘n skoolmediasentrum opgeneem kon word. Slegs goedgekeurde boeke met goedkeuringsnommers kon vir skole aangekoop word. Ek wonder of hulle nog boeke goedkeur! en of skole nou net mag aankoop wat hulle wil. Ek het natuurlik 10 boeke op my X-rak gehad en my medialeiers het geweet dat die X-boeke eintlik nie daar mag wees nie en ons sou dit vinnig in my stoortjie laat verdwyn het as daar inspeksie sou wees. Twee sulke X-boeke was: Die rooihuid in die kassie en Koningskind!

Dan: Die Nasionale Filmoteek – bestaan hulle nog? Dis juis hier waar ons video’s kon uitneem – oor elke denkbare onderwerp en hulle het gedurig nuwe video’s bygekry en hul katalogusse opgedateer.

-of die Onderwysmuseum nog bestaan? Ek dink dit was in Prellerstraat…ek’s nie seker nie. Dit was ‘n baie klein huisie op die terrein van die ou Onderwyskollege in Sunnyside. Die kollege het later na Groenkloof geskuif  en is ook intussen by Tukkies geinkorporeer.

– of die “piesangskil” nog in Sunnyside is – waar dit op die terrein van die ou Onderwyskollege was. Daar het ons baie keer as eerstejaars bymekaar gekom omdat almal geweet het waar die “piesangskil” was. Die “piesangskil” was ‘n monument, reg voor die saal van die Kollege. Dit was in die vorm van ‘n piesang met ‘n “skil”.

-of daar nog na die studente van die OK verwys word as die “Drie Lelies Laer” …haha..ek dink net ouens wat daar gestudeer het sal nou weet waarvan ek praat…op die wapen van die Kollege was drie varkoorlelies…moet nou nie dat ek meer verduidelik nie.

– of mev Rabie en mnr Schutte nog leef? Mnr Schutte was so lief vir die woord “inligtingsontploffing” en mev Rabie het my vreeslik geinspireer met haar liefde vir kinderboeke en hoe sy opgewonde kon raak as ons resensies moes doen en die kriteria bespreek het waaraan ‘n goeie kinderboek moes voldoen en al daardie pryswennerboeke wat ons moes ken! Linda, een van die studente in my groep kon vreeslik geirriteerd raak met mev Rabie, ek wonder waar is Linda vandag! [hehe]

-wat van dr Van der Merwe geword het. Ons liewe Sielkunde dosent in my tweede jaar wat die hele klas se name presies onthou net. Hy het die eerste les by die een kant van die klas begin en jy moes jou naam slegs een keer sê. Na die laaste persoon het hy weer voor begin en hy het almal se name van begin tot einde onthou! Dan, ons Sielkunde dosent in my derde jaar! Sy naam kan ek nie onthou nie, maar hy het voor in die klas gestaan en na ‘n kolletjie agter in die klas gestaar en op een toon die hele tyd gepraat. Die mans het dan – na “row call” – almal een-vir-een oorgeskuif na die ry by die deur en so een-een uitgeglip en die les geslip! Sies! manne! Ons meisie-studente het gesit en giggel en kon nie glo dat hulle so iets sou waag nie..ons was te papbroekig! en die ou het voor in die klas gestaan en voort gebabbel asof hy van geen sout of water weet nie.

wanneer ek met my liewe skoolwerk gaan begin, want ek soek elke nou en dan ‘n rede om iets anders te doen! Ek wonder sommer oor baie dinge!! Hierdie lysie is maar ‘n sandkorreltjie van my gedagtes!

Read Full Post »