Feeds:
Posts
Comments

Archive for September 27th, 2007

Follow this link to read more…
You want to learn Afrikaans?

Click HERE and have a go!

De ontwikkeling van het Afrikaans
Het Afrikaans heeft zich ontwikkeld uit het zeventiende-eeuwse Hollands: De Oost-Indische compagnie (VOC) koos in de 17e eeuw de Kaap de Goede Hoop als rustplaats op haar weg naar Indië. Op de lange zeereizen had men behoefte aan een vast station, waar vers eten en drinken aan boord kon worden gehaald, zieken konden worden achtergelaten enz.
De eerste kolonisten aan de Kaap kwamen uit het zuiden van de Nederlanden, wat aan bepaalde details in het huidige Afrikaans nog te merken is. Het waren matrozen en boeren, allebei groepen met heel verschillende woordenschatten en dialecten. De inheemse bewoners van het zuidelijke Afrika waren toen voor het grootste deel zogenaamde Hottentotten en Bosjesmannen.
Vanaf 1740 was de voertaal in Zuid-Afrika niet meer zuiver Nederlands. Een van de meest plausibele theorieën over het ontstaan van de nieuwe taal is, dat de belangrijkste veranderingen in het Afrikaans teruggaan op interferenties.
De Franse hugenoten die in de 16e/17e eeuw naar Zuid-Afrika kwamen, hadden geen grote invloed op de taal, alleen de Franse namen herinneren er nog aan. De Franse woorden die in het Afrikaans overgenomen zijn, kwamen uit het Nederlands van de 17e en 18e eeuw.
Ook de “Maleise slaven” uit Indonesië, Angola en andere gebieden, meestal Portugese kolonieën, die in de 18e eeuw naar Zuid-Afrika gebracht werden, hadden maar beperkte invloed op de taal. De Maleise en Portugese woorden in het Afrikaans werden al vroeger door het Nederlands ontleend (zeemanstaal).
In het midden van de 18e eeuw was het proces van deflexie (vereenvoudiging en reductie van de nominale en verbale paradigma; vgl. ook het
flexieverlies in het Middelnederlands) al zo ver, dat een eigen variant van de taal was ontstaan, het “Kaap-Nederlands”. Vanaf de 2e helft van de 18e eeuw was een eigen taalsysteem gevestigd. Door analyse van de bronnen is een ontwikkeling van het Nederlands via het Kaapnederlands naar het Afrikaans te zien.
Rond 1800 kwamen de Engelsen naar Zuid-Afrika. Hun komst had echter geen grote invloed op de taal. Maar de Engelsen bleven hun eigen taal spreken, het bestuur en het onderwijs werden Engelstalig. De Kaap werd Britse kolonie. Het Engels had toen een veel hogere sociale status dan het Afrikaans; de bovenlaag, het bestuur en de intellectuelen praatten Engels, het Afrikaans werd als “kombuistaal” beschouwd. De opvolgers van de Nederlanders en de Vlamingen (“conservatieve boeren”) werden meer en meer ontevreden over het Engelse bestuur (slavenbevrijding) en trokken in de zogenaamde. “Grote Trek” (1836-44) naar het noorden, weg van de kust. In verschillende gebieden vond men nu ook verschillende varianten van het Afrikaans. De ruzies met de Engelsen gingen door.
Het opkomende nationalisme in de 19e eeuw vroeg ook om de verdediging van de taal door de Afrikaans-taligen. Voor het eerst begon men nu de Afrikaanse taal op te schrijven. Er werd een spelling ontworpen, men gebruikte de taal in het onderwijs en er werd een Afrikaanse bijbelvertaling geschreven. Deze vertaling was vanwege het gezag van de bijbel belangrijk voor de ontwikkeling van het Afrikaans (vgl. hierbij ook de “
Statenvertaling” en de gotische bijbelvertaling).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Read
more about the history of Afrikaans….

 

Read Full Post »

Spring in Clanwilliam….follow here for more daisy pics in South Africa…the link will open in a new window. Louis Leipoldt – one of our BEST poets, wrote a poem about spring…the month October….I must post it here when it is October! In his poem, he says October is the most beautiful month, and for South Africa, it is the truth!

Read Full Post »

I’ve started reading this book quite recently….-while reading “In Search of South Africa”, the book which Dennis from the chess site sent me….I posted an extract of it somewhere on my blog…- anyway…this book about Janine di Giovanni’s memoir of the war, is about the Kosovo-War….only now on page 13, and do agree with her…it is about “madness”….

Read Full Post »